Jump to content
php.lv forumi

uzdevums


php newbie

Recommended Posts

Tagad visādos feisbukos staigā loģiskais uzdevums kurš īstenībā nav īpaši sarežģīts:

http://puzzling.stackexchange.com/questions/12022/when-is-cheryls-birthday

 

Bet tad es uzduros komentāros uz līdzīgu, bet sarežģītāku uzdevumu. Piedāvāju Jums atrisināt to uzdevumu izmantojot PHP vai kādu citu valodu.

Ir paņemti divi veseli skaitļi no intervala 2 .. 99 (ieskaitot). 
Jānītim(J) teica to skaitļu reizinājuma rezultātu
Pēterītim(P) teica to skaitļu summas rezultātu.

J: Es nezinu tos skaitļus
P: Es to zināju
J: Tad es zinu tos skaitļus
P: Tad es arī
 
Kādi ir tie skaitļi?
 

te būs mans neglīts php risinājums.

 

 

 

    function all()
    {
      $result = [];
      foreach (range(2, 99) as $n1)
      {
        foreach (range($n1, 99) as $n2)
        {
          $result[] = [$n1, $n2];
        }
      }
      return $result;
    }
    function group($arr, $op)
    {
      $result = [];

      foreach ($arr as $temp)
      {
        if ($op == 'sum')
        {
          $result[$temp[0] + $temp[1]][] = [$temp[0], $temp[1]];
        }
        else if ($op == 'mul')
        {
          $result[$temp[0] * $temp[1]][] = [$temp[0], $temp[1]];
        }
      }

      return $result;
    }

    function remove($arr, $op)
    {
      foreach($arr as $key => $value)
      {
        if ($op == 'single')
        {
          if (count($value) <= 1)
          {
            unset($arr[$key]);
          }
        }
        else if ($op == 'multiple')
        {
          if (count($value) > 1)
          {
            unset($arr[$key]);
          }
        }
      }

      return $arr;
    }

    function flatten($arr)
    {
      $result = [];
      foreach ($arr as $temp)
      {
        foreach($temp as $val)
        {
          $result[] = $val;
        }
      }

      return $result;
    }

    $all = all();

    // J nezin
    // grupē pēc reizinājuma, izdzēš unikālos
    $step1 = group($all, 'mul');
    $step1 = remove($step1, 'single');

    // P nezin
    // grupē pēc summas, izdzēš unikālos
    $step2 = group($all, 'sum');
    $step2 = remove($step2, 'single');

    // P zināja ka J nezin
    // izdzēš summu ja kaut viens pāris veido unikālo reizinājumu
    $step3 = $step2;
    foreach ($step3 as $sum => $pairs)
    {
      foreach ($pairs as $pair)
      {
        // ja neeksistē 1. solī, jo P teica ka zināja ka J nezin
        if (!isset($step1[$pair[0] * $pair[1]]))
        {
          unset($step3[$sum]);
          continue;
        }
      }
    }
    $step3 = flatten($step3);

    // Tagad J zin
    // sagrupē pēc reizinājuma un atstāj tikai unikālos
    $step4 = group($step3, 'mul');
    $step4 = remove($step4, 'multiple');
    $step4 = flatten($step4);

    // Tagad arī P zin
    // sagrupē pēc summas un atstāj tikai unikālos
    $step5 = group($step4, 'sum');
    $step5 = remove($step5, 'multiple');
    $step5 = flatten($step5);

    var_dump($step5);

 

Edited by php newbie
Link to comment
Share on other sites

Tur ir viena vienīga atbilde. Godīgi sakot es pats nosēdēju 2 dienas (ap 6 stundām). PHP ar izslēgtu debugotaju droši vien nebija labāka izvēle šitam uzdevumam. Vakarā ielikšu savu šķību kodu.
Pievers uzmanību:

 

J: Es nezinu tos skaitļus

P: Es to zināju

J: Tad es zinu tos skaitļus

P: Tad es arī

 

Pēterītis zināja ka Jānītis nezin tos skaitļus pirm Jānītis to pateica


 

Link to comment
Share on other sites

Risinājums scalā:

https://ideone.com/tXJq1H

 

1. Kad Jānis pasaka, ka nezin tos skaitļus, tas nozīmē, ka Jāņa reizinājumu var sadalīt vismaz 2 vai vairāk reizinātājos, jo pretējā gadījumā Jānis uzreiz zinātu skaitļus (piemēram, ja Jānim būtu 35, tad viņš zinātu, ka tie ir 5*7).

2. Kad Pēteris pasaka, ka viņš to zin, tas nozīmē, ka Pētera summa ir sadalāma divos skaitļos tā, ka šo divu skaitļu reizinājums vienmēr sastāv no vairāk kā diviem reizinātājiem, lai izpildītos Jāņa pirmais apgalvojums, ka viņš nezin šos skaitļus.

Attiecīgi Pētera summa var būt kāds no šiem skaitļiem:

TreeSet(11, 17, 23, 27, 29, 35, 37, 41, 47, 51, 53, 57, 59, 65, 67, 71, 77, 79, 83, 87, 89, 93, 95, 97, 101, 107, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 137, 143, 145, 147, 149, 155, 157, 161, 163, 167, 171, 173, 177, 179, 185, 187, 189, 191)
Šos skaitļus iegūstam ejot cauri visām summām, dalot visos iespējamos variantos un skatoties, vai reizinājumus var vienmēr sadalīt vairāk kā 2 reizinātājos.

Piemēram, 11 var sadalīt kā 2+9, 3+8, 4+7, 5+6 un iegūt reizinājumus 18, 24, 28, 30, kuru nevienā no gadījumiem Jānis uzreiz nevar zināt divus sākotnējos skaitļus.

 

3. Kad Jānis pasaka, ka viņš zin šos skaitļus, tas nozīmē, ka viņa reizinājumu sadalot visos iespējamajos reizinātājos un to summējot, tikai viena no šīm summām drīkst būt kāda no Pētera summām.

Attiecīgi ejam cauri visiem reizinājumiem, dalām reizinātājos a un b un summējam tos, atlasām visus tos reizinājumus, kuru reizinātāju summa tikai vienu reizi veido kādu no Pētera summām un sagrupējām visus šos reizinājumus to atbilstošajām summām.

 

(11,Vector(18, 24, 28))
(17,Vector(52))
(23,Vector(76, 112))
(27,Vector(50, 92, 140, 152, 176))
(29,Vector(54, 100, 208))
(35,Vector(96, 124, 216, 304))
(37,Vector(160, 232, 336))
(41,Vector(148, 288, 400, 414, 418))
(47,Vector(172, 280, 442, 496))
(51,Vector(98, 144, 188, 308, 344, 494, 518, 578, 608, 620, 638, 644))
(53,Vector(430, 520, 592, 646, 672, 682))
Pārējais:

 

 

(57,Vector(212, 260, 392, 470, 506, 656, 722, 782, 800, 806))
(59,Vector(220, 598, 688, 738, 814, 864))
(65,Vector(244, 406, 874, 1000, 1014))
(67,Vector(192, 472, 912, 940, 1012, 1116))
(71,Vector(268, 448, 708, 754, 880, 918, 954, 1104, 1248, 1258))
(77,Vector(292, 670, 832, 976, 1372, 1392, 1410, 1426, 1440, 1462, 1480))
(79,Vector(228, 568, 804, 960, 1180, 1488, 1504, 1548))
(83,Vector(316, 730, 852, 1072, 1216, 1342, 1566, 1666, 1692, 1720))
(87,Vector(332, 486, 632, 836, 962, 1022, 1136, 1340, 1472, 1550, 1652, 1682, 1736, 1850, 1880, 1886, 1892))
(89,Vector(498, 574, 1168, 1278, 1600, 1674, 1708, 1798, 1824, 1960, 1968, 1978))
(93,Vector(356, 902, 1040, 1106, 1406, 1460, 1562, 1856, 1922, 1952, 2030, 2072, 2120, 2150, 2156))
(95,Vector(534, 996, 1200, 1264, 1444, 1704, 1876, 1984, 2074, 2146, 2166, 2214))
(97,Vector(712, 1296, 1752, 1972, 2112, 2196, 2296, 2332))
(101,Vector(388, 658, 744, 1068, 1144, 1290, 1494, 1738, 1998, 2044, 2088, 2278, 2368, 2440, 2494, 2508, 2544))
(107,Vector(412, 606, 970, 1222, 1992, 2050, 2212, 2442, 2556, 2590, 2680, 2752, 2832))
(113,Vector(436, 642, 1030, 1212, 1552, 1786, 2070, 2136, 2490, 2542, 2686, 2920, 3136, 3172))
(117,Vector(452, 872, 1070, 1166, 1442, 1616, 1940, 2232, 2366, 2492, 2552, 2666, 2822, 2870, 2960, 3116, 3212, 3266, 3290, 3350, 3392, 3416))
(119,Vector(678, 888, 1090, 1284, 1648, 1734, 1818, 2134, 2670, 2728, 2838, 2988, 3034, 3160, 3358, 3384, 3408, 3430, 3468, 3484, 3498, 3520, 3538, 3540))
(121,Vector(904, 1308, 1498, 1854, 2020, 2178, 2328, 2668, 2848, 3108, 3280, 3504, 3604, 3648, 3660))
(123,Vector(242, 476, 590, 1130, 1526, 1712, 1976, 2060, 2222, 2376, 2522, 2660, 2726, 2912, 3026, 3320, 3362, 3440, 3476, 3572, 3692, 3710, 3740, 3752, 3776, 3782))
(125,Vector(484, 826, 1356, 1744, 1926, 2014, 2266, 2424, 2716, 2914, 3204, 3256, 3634, 3796, 3816, 3834, 3894, 3904))
(127,Vector(1276, 1582, 1776, 1962, 2140, 2392, 2472, 2626, 2910, 3382, 3652, 3760, 3792, 3976, 4012, 4020, 4032))
(131,Vector(384, 508, 1534, 1840, 2034, 2398, 2568, 2650, 2808, 2884, 3030, 3168, 3298, 3738, 3784, 3870, 3948, 3984, 4018, 4080, 4108, 4158, 4180, 4234, 4248, 4260, 4278, 4288))
(135,Vector(266, 524, 896, 1016, 1250, 1364, 1694, 1904, 2204, 2486, 2664, 2834, 2996, 3074, 3224, 3296, 3434, 3500, 3686, 3854, 3956, 4094, 4136, 4214, 4250, 4316, 4400, 4424, 4466, 4484, 4514, 4544, 4550, 4556))
(137,Vector(402, 786, 1152, 1270, 1830, 2040, 2712, 3052, 3210, 3286, 3502, 3636, 3880, 4042, 4140, 4272, 4312, 4420, 4482, 4510, 4636, 4672, 4686, 4690))
(143,Vector(556, 822, 1206, 1572, 1920, 2032, 2562, 2662, 2760, 2950, 3390, 3472, 3552, 3706, 3852, 4056, 4120, 4242, 4300, 4462, 4732, 4806, 4872, 4956, 4980, 5056, 5070, 5092, 5110, 5112))
(145,Vector(834, 1096, 1834, 2064, 2176, 2286, 3364, 3616, 3924, 4066, 4264, 4326, 4444, 4656, 4876, 4914, 4984, 5046, 5124, 5146, 5184, 5200, 5256))
(147,Vector(290, 710, 980, 1112, 1370, 1496, 2096, 2210, 2432, 2540, 3050, 3146, 3596, 3680, 3842, 3920, 4070, 4142, 4212, 4280, 4472, 4532, 4590, 4646, 4700, 4802, 4850, 4940, 4982, 5060, 5096, 5162, 5192, 5246, 5312, 5346, 5360, 5372, 5396, 5400, 5402))
(149,Vector(994, 1390, 1644, 2358, 2688, 2794, 3294, 4068, 4144, 4360, 4494, 4558, 4738, 4848, 4900, 5044, 5208, 5278, 5340, 5368, 5394, 5440, 5478, 5494, 5530, 5538, 5548))
(155,Vector(604, 894, 1314, 2224, 2466, 2584, 2814, 3144, 3250, 3456, 3556, 3844, 4114, 4366, 4600, 4746, 4816, 4884, 5014, 5136, 5194, 5304, 5356, 5454, 5500, 5626, 5664, 5734, 5766, 5796, 5824, 5874, 5896, 5934, 5950, 5964, 5976, 5994, 6004))
(157,Vector(906, 1192, 2502, 2740, 3406, 3712, 3810, 4440, 4756, 4972, 5232, 5350, 5512, 5562, 5656, 5742, 5820, 5856, 5890, 5952, 6052, 6072, 6132, 6142, 6156, 6162))
(161,Vector(474, 628, 1510, 1788, 2190, 2320, 2448, 2698, 3058, 3174, 3288, 3930, 4128, 4224, 4318, 4758, 5290, 5424, 5488, 5668, 5724, 5778, 5974, 6018, 6060, 6100, 6138, 6208, 6240, 6298, 6324, 6348, 6408, 6424, 6438, 6474, 6478))
(163,Vector(942, 1812, 2086, 3336, 3562, 4192, 4480, 4572, 5160, 5452, 5650, 5886, 5992, 6136, 6180, 6262, 6336, 6402, 6432, 6532, 6586, 6600, 6622, 6636, 6640))
(167,Vector(652, 1570, 2416, 2682, 3066, 3892, 4110, 4216, 4422, 4716, 4810, 4992, 5080, 5332, 5490, 5566, 5640, 6102, 6216, 6322, 6372, 6420, 6466, 6592, 6666, 6700, 6732, 6790, 6816, 6862, 6900, 6942, 6952, 6960, 6966, 6970, 6972))
(171,Vector(338, 668, 1148, 1304, 1458, 2054, 2198, 2480, 2618, 2888, 3020, 3278, 3404, 3888, 4118, 4340, 4448, 4658, 4760, 4860, 4958, 5054, 5240, 5504, 5588, 5750, 5828, 5978, 6050, 6188, 6254, 6318, 6440, 6498, 6554, 6608, 6660, 6758, 6804, 6848, 6890, 6968, 7004, 7070, 7100, 7128, 7154, 7178, 7200, 7220, 7238, 7268, 7298, 7304, 7310))
(173,Vector(1002, 1630, 2370, 2512, 3322, 3576, 4060, 4402, 4726, 4932, 5032, 5502, 5590, 5676, 5760, 5842, 6076, 6360, 6490, 6726, 6780, 6832, 6976, 7062, 7176, 7210, 7242, 7272, 7300, 7350, 7372, 7392, 7426, 7440, 7462, 7470, 7476))
(177,Vector(692, 860, 1670, 1826, 2282, 3140, 3926, 4172, 4292, 4862, 4970, 5180, 5282, 5480, 5576, 5762, 5852, 6026, 6110, 6272, 6350, 6500, 6572, 6776, 6902, 6962, 7076, 7130, 7232, 7412, 7490, 7526, 7592, 7622, 7650, 7676, 7700, 7722, 7742, 7760, 7776, 7790, 7802, 7820, 7826, 7830, 7832))
(179,Vector(1038, 2004, 2158, 2608, 3454, 3720, 3978, 4104, 4228, 4470, 4818, 5560, 5658, 5754, 5848, 6118, 6288, 6528, 6604, 6678, 6820, 6888, 6954, 7018, 7080, 7198, 7360, 7458, 7504, 7548, 7590, 7630, 7668, 7704, 7738, 7770, 7828, 7878, 7900, 7920, 7954, 7968, 7980, 7990, 8008, 8010))
(185,Vector(724, 1074, 1246, 2076, 2704, 3006, 3586, 4266, 4396, 4774, 5134, 5364, 5476, 5694, 5800, 6394, 6576, 6664, 6834, 6996, 7074, 7150, 7224, 7296, 7366, 7434, 7500, 7564, 7626, 7744, 7906, 7956, 8050, 8094, 8136, 8176, 8214, 8284, 8316, 8346, 8374, 8446, 8466, 8484, 8500, 8514, 8526, 8536, 8544, 8554, 8556))
(187,Vector(732, 1086, 1432, 2422, 3340, 3772, 3912, 4710, 5202, 5436, 5662, 6580, 6672, 6850, 6936, 7260, 7336, 7552, 7620, 7750, 7872, 7986, 8040, 8092, 8142, 8236, 8322, 8362, 8436, 8502, 8532, 8560, 8586, 8610, 8632, 8652, 8670, 8686, 8712, 8722, 8730, 8736, 8742))
(189,Vector(374, 1274, 1448, 1790, 1958, 2288, 2768, 2924, 3674, 3818, 4100, 4238, 4508, 4898, 5024, 5624, 5738, 5960, 6068, 6278, 6578, 6674, 6860, 6950, 7124, 7208, 7448, 7524, 7598, 7670, 7740, 7808, 7874, 8000, 8060, 8118, 8174, 8228, 8330, 8378, 8468, 8510, 8588, 8624, 8690, 8720, 8748, 8774, 8798, 8820, 8840, 8858, 8874, 8888, 8900, 8918, 8924, 8928, 8930))
(191,Vector(1464, 1810, 2148, 2314, 3114, 3718, 4008, 4150, 4564, 4698, 5338, 5580, 5698, 5814, 6040, 6258, 6364, 6864, 6958, 7050, 7228, 7314, 7398, 7638, 7714, 7788, 7860, 8064, 8128, 8308, 8364, 8418, 8520, 8568, 8614, 8778, 8814, 8848, 8880, 8938, 8964, 8988, 9010, 9030, 9048, 9064, 9078, 9090, 9100, 9108, 9114, 9118, 9120))

 

Tā kā Jānis zin savu reizinājumu, tad šajā brīdī viņš var zināt arī Pētera summu un attiecīgi abus sākotnējos skaitļus.

 

4.Kad Pēteris pasaka, ka tad viņš arī zin, tas nozīmē, ka Pēterim ir tāda summa, kurai atbilstošs reizinājums veidojas tikai vienā veidā. Tagad arī mēs varam zināt, kura ir šī summa. Pēc datiem var redzēt, ka tikai summai 17 atbilst viens vienīgs reizinājums 52, kas nozīmē, ka skaitļi ir:

4 un 13.

 

Kods:

 

import scala.collection.immutable.SortedSet
import scala.collection.immutable.SortedMap

object Main extends App {
 def factors(n:Int):List[Int] = {
  def divides(d:Int, n:Int) = (n % d) == 0
  def ld(n:Int):Int = ldf(2, n)
  def ldf(k:Int, n:Int):Int = {
   if (divides(k, n)) k
   else if ((k*k) > n) n
   else ldf((k+1), n)
  }
  n match {
   case 1 => Nil
   case _ => val p = ld(n); p :: factors(n / p)
  }
 }
 
 def allSums(n:Int):Seq[(Int,Int)] = {
  for (i <- 2 to n/2) yield (i, n-i)
 }
 
 def minMulFactorCount(s:Seq[(Int,Int)]) = {
  s.map{case (a,b) => factors(a*b).length}.min
 }
 
 
 val sumSet = SortedSet[Int]() ++ (4 to 196).filter(i => minMulFactorCount(allSums(i)) > 2)
 println(sumSet)
 
 def allPairFactors(n:Int) = {
  def rec(i:Int):List[(Int,Int)] = {
   if (i*i>n) Nil
   else if (n%i==0) (i,n/i)::rec(i+1)
   else rec(i+1)
  }
  rec(2)
 }
  
 val mulMap=SortedMap[Int, List[(Int,Int)]]() ++ (4 to 99*99)
  .map(allPairFactors(_).filter{case (a,b) => sumSet.contains(a+b)})
  .filter(_.length==1)
  .map{
   case el::Nil => (el._1+el._2, el._1 * el._2)
   case _ => (0,0)
  }
  .groupBy{case (a,b) => a}
  
 mulMap.foreach(el => {
  println(el._1, el._2.map(_._2))
 })
} 
Link to comment
Share on other sites

Izņemot nedaudz liekās lietas:

https://ideone.com/ixvy5b

object Main extends App {
 def fc(n:Int, i:Int = 2):Int = 
  if (i*i>n) 0 
  else if (n%i==0) fc(n/i,i)+1 
  else fc(n,i+1)
 
 val set=(4 to 196).filter(n => (2 to n/2).map(k => fc(k*(n-k))).min>=2).toSet
 
 def fp(n :Int, i:Int = 2):List[(Int,Int)] =
  if (i*i>n) Nil
  else if (n%i==0 && set.contains(i+n/i)) (i,n/i) :: fp(n,i+1)
  else fp(n,i+1)
 
 val map=(4 to 99*99).map(fp(_)).filter(_.length==1).groupBy(el => el.head._1+el.head._2)
 
 println(map.filter(_._2.length==1).head._2(0)(0))
}

P.S.:

Vēl īsāk:

https://ideone.com/pJ95mU

object Main extends App {
 def fc(n:Int) = (2 to math.sqrt(n).toInt).filter(n%_==0).length 
 val set=(4 to 196).filter(n => (2 to n/2).map(k => fc(k*(n-k))).min>=2).toSet 
 (4 to 9999)
  .map(n => (2 to math.sqrt(n).toInt).collect{case i if (n%i==0 && set.contains(i+n/i)) => (i,n/i)})
  .collect{case Seq(x) => x}
  .groupBy(el => el._1+el._2)
  .collect{case (x, Seq(h)) => println(h)}
}
Edited by codez
Link to comment
Share on other sites

php newbie algoritma variants Scalā:

https://ideone.com/hp1xHw

object Main extends App {
 val A = for (i <- 2 to 99; j <- i to 99) yield ((i, j, i + j, i * j))
 val B = A.groupBy(_._4).filter(_._2.size >= 2)
 A.groupBy(_._3).filter(_._2.forall(e=>B.contains(e._4))).flatMap(_._2) 
  .groupBy(_._4).filter(_._2.toList.size==1).flatMap(_._2)
  .groupBy(_._3).filter(_._2.toList.size==1).flatMap(_._2)
  .map(println)  
}
Link to comment
Share on other sites

Uzdevums nav no vieglajiem, tāpēc tev tā šķiet. Nekas, tā nav bēda, ar laiku nāks tev pieredze un iemācīsies lasīt arī sarežģītāku kodu.

Tas ir tāpat kā ne katrs spēj lasīt, piemēram, Kanta darbus. 

 

Varbūt tev ar laiku nāks pieredze un jēga, ka koda lasāmībai ar koda sarežģītību pamatā ir nekāds līdz mazs sakars, un tas nekādā veidā neattaisno to, ka tavs koda gabals ir pretīgs savārstījums. Tas, ka algoritms ir sarežģīts nenozīmē, tas jāimplementē vemjot šīrīta pusdienas pa tiešo koda redaktorā. 

 

Un atkal atgriežas agrākais "ponta" arguments - tu noimplementēji risinājumu kā kaut kādu nelasāmu, nejēdzīgu figņu, kas pamatā nevienam nekādu reālu labumu un skaidrību par izdarīto nedod, jo lai tajā iebrauktu ir jāsalauž smadzenes vismaz 2 reizes. Tātad taviem vārstījumiem, atkal, ir nulle vērtības, un kārtējo reizi tu postē tikai lai parādītu cik kruts tu esi. Thats all. 

 

3/10, PR declined. 

Link to comment
Share on other sites

Lūk tev tik pat "nesaprotams" kods: https://github.com/php/php-src/blob/master/ext/hash/hash_sha.c#L790

Ja tu negribi vai nevari iedziļināties algoritma būtībā, tad arī kods tev būs nesaprotams.

Sarežģītiem algoritmiem kods nekad nebūs pašdokumentējošs un vispirms būs jāsaprot algoritms.

Protams, ka es varēju kodu rakstīt nevis funkcionālā stilā, bet imperatīvā, lai tiem, kam nav ierasti funkcionālās programmēšanas paterni, tas būtu saprotamāks.

Bet varbūt tomēr iemācīties, ko dara funkcijas groupBy, collect, map, filter, flatMap, utml? Visu ar karoti nevaru ieliet.

Link to comment
Share on other sites

Lūk tev tik pat "nesaprotams" kods: https://github.com/php/php-src/blob/master/ext/hash/hash_sha.c#L790

Ja tu negribi vai nevari iedziļināties algoritma būtībā, tad arī kods tev būs nesaprotams.

Sarežģītiem algoritmiem kods nekad nebūs pašdokumentējošs un vispirms būs jāsaprot algoritms.

Protams, ka es varēju kodu rakstīt nevis funkcionālā stilā, bet imperatīvā, lai tiem, kam nav ierasti funkcionālās programmēšanas paterni, tas būtu saprotamāks.

Bet varbūt tomēr iemācīties, ko dara funkcijas groupBy, collect, map, filter, flatMap, utml? Visu ar karoti nevaru ieliet.

 

Prieks vismaz, ka neieskenēji kādu perfokarti no '50jiem. Jo 10 gadus vecs koda gabals pilnīgi nopietni kaut ko pierāda. Mhm mhm. Also, es nevienā brīdi neteicu, ka nesapratu, ko tu esi tur uzrakstījis. Es teicu, ka tas ir nelasāms mēsls, kas bez manis un tevis, kā autora, šeit diez vai vairāk par pāris cilvēkiem būs saprotams. 

 

Konkrētā problēma ir prātlauzis, nevis kaut kāds reāls, efektīvs algoritms kuru nu visi tagad lietos un vajag optimizēt katru rindu. Ja gribi pievienot kaut kādu vērtību, uzraksti skaisti, verbozi. 

Link to comment
Share on other sites

Šādi tavuprāt ir pietiekami verbozi:  https://ideone.com/7qA0cJ ?

object Main extends App {
  case class State(a: Int, b: Int, sum:Int, mul:Int)
  
  val allPossibleStates:Seq[State] = for {
   i <- 2 to 99;
   j <- i to 99
  } yield State(i,j,i+j,i*j)
  
  //Atlasām kopu ar visiem reizinājumiem, kuri ir iespējami - iegūstami vismaz 2 veidos
  val allPossibleMultiplications:Set[Int] = allPossibleStates
   .groupBy(_.mul)
   .collect{ case (key, seq) if seq.size >= 2 => key}
   .toSet
   
  //Tā kā Pēteris zināja, ka Jānis nezin, tad iespējami ir tikai tie varianti,
  //kuru summas var sadalīt saskaitāmajos, kuru reizinājumi ir iegūstami vismaz 2 veidos
  val petersStates:Seq[State] = allPossibleStates
   .groupBy(_.sum)
   .collect{case (key, seq) if seq.forall { el => allPossibleMultiplications.contains(el.mul) } => seq}
   .flatten
   .toSeq
   
  //Tā kā Jānis tagad zin atbildi, tas nozīmē, ka derīgi ir tikai tie stāvokļi,
  //kuros reizinājumu var iegūt tikai vienā veidā.
  val allPossibleStatesWhenJohnKnows:Seq[State] = petersStates
   .groupBy(_.mul)
   .collect{case (key, seq) if seq.size==1 => seq}
   .flatten
   .toSeq
  
  //Tā kā Pēteris tagad zin atbildi, tas nozīmē, ka derīgi ir tikai tie stāvokļi,
  //kuros summu var iegūt tikai vienā veidā.
  val allPossibleStatesWhenPeterKnows:Seq[State] = allPossibleStatesWhenJohnKnows
   .groupBy(_.sum)
   .collect{case (key, seq) if seq.size==1 => seq}
   .flatten
   .toSeq
   
  println(allPossibleStatesWhenPeterKnows)
}
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
 • Create New...