Jump to content
php.lv forumi

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Yesterday
 3. OWN data center operator Bacloud.com We have VERY LIMITED SPECIAL OFFER! E5-2650v2, 64GB RAM, 2 x 250GB SSD ( up to 6 drives ), 1Gbps @ 50TB, IPMI - 60 euro/month x 3 months or 629.98€ Annually ( 52.50€ / Monthly ) 2 x E5-2650v2, 128GB RAM, 2 x 250GB SSD ( up to 6 drives ), 1Gbps @ 50TB, IPMI - 90 euro/month x 3 months or 944.98€ Annually ( 78.75€ / Monthly ) ORDER LINK: https://www.bacloud.com/cart.php?a=add&pid=145 *Due some limitations, 1 x E5 CPU is available with 64GB RAM ONLY, 2 x E5 CPU is available with 128GB RAM ONLY Please contact me skype: Andrius.Bacloud or email: Sales@Bacloud.com with your needs and I will prepare special offer. =========================================================== * Our AS61272 information: https://www.robtex.com/as/as61272.html * Video presentation: https://www.youtube.com/watch?v=BTwW5-KIvjM * Our OWN data center: https://www.bacloud.com/about_datacenter.php?language=english * Our FaceBook page: https://www.facebook.com/Bacloudcom/ * Ping test speed: 185.25.48.2 * Test file download 1GB: www.Bacloud.com/test.bin * Speed test: http://bacloud.speedtest.net * Possible to route owned IP addresses range from /24 * Possible to setup VLAN's with multiple dedicated servers * Payment methods: BitCoin, Paypal, Credit Cards, AliPay, Webmoney, Tenpay ( WeChat ), UnionPay, CashU, SafetyPay, Perfect Money, Direct bank transfer.[/QUOTE] ( All payment methods are listed here: https://www.bacloud.com/en/payment-methods ) Contact us: Sales@Bacloud.com Skype: Andrius.Bacloud Tel: +37068557990
 4. briedis

  Programmatūras sertifikācija

  Varbūt var sīkāk - ko nozīmē - skript sertifikācija? Pirmā dzirdēšana par šādu konstruktu...
 5. Grey_Wolf

  Programmatūras sertifikācija

  Kādi soļi lai dabūtu sava skripta sertefikāciju ES .. CERT nepiedāvāt !!!!! konkrēti nē.. izrādās ka tas ir tikai muldētāju kantoris.. ja kas notiek, un šamie ko prasa, - pasūtiet dikti tālu.. nespēja iedot nevienu padomu...
 6. Last week
 7. Earlier
 8. knauzers

  PHP kalnedārs ar dropdown

  Lieliski, viss strādā! Mežonīgs paldies! Turpināšu būvdarbus, varbūt vēl ar kādu jautājumu patraucēšu...
 9. e-remit

  PHP kalnedārs ar dropdown

  Kuru daļu tieši tu nesaprati? "?:" ir "Ternary Operator" - if/else saīsinājums; isset() pārbauda, vai konkrētais masīva $_POST elements ir uzsetots; (int) nokasto šo elementu uz int, tā izslēdzot iespēju mainīgajā ierakstīt ko citu, izņemot skaitli. Garāk to var uzrakstīt: $test = null; $key = 'day_' . $day; if (isset($_POST[$key])) { $test = intval($_POST[$key]); }
 10. knauzers

  PHP kalnedārs ar dropdown

  Paldies Tev liels. Vari vēl lūdzu paskaidrot šis rindas funkcionalitāti: " $test = isset($_POST['day_' . $day]) ? (int)$_POST['day_' . $day] : null; " Tobiš, kas tiek panākts ar šo rindu?
 11. e-remit

  PHP kalnedārs ar dropdown

  Lieta, ko tu nekādi nesaproti ir tas, ka jābūt divām dažādām koda daļām - viena, kas izveido HTML un otra, kas nolasa POST parametrus un tos saglabā. Ja tu paskatītos pārlūka konsolē, redzētu, ka tev POSTā tiek padoti vienādi mainīgie: name=A&name=B&name=C&... ... t.i. mainīgajā POST["name"] ir tikai viena vērtība! Lai tavu risinājumu kaut kā padarītu par funkcionējošu, SELECT nosaukumi ir jādažādo, piemēram: $week .= '<select name="day_' . $day . '" style="background-color:#01A9DB;">'; Pēc tam, lai nolasītu šos datus, tas jādara atsevišķā sadaļā, nevis esošajā ciklā: if (isset($_POST['day_1']) { $sql_parts = []; for ( $day = 1; $day <= $day_count; $day++) { $date = $ym . '-' . $day; $test = isset($_POST['day_' . $day]) ? (int)$_POST['day_' . $day] : null; $sql_parts[] = "('$date', '$test')"; } if ($sql_parts) { $link = mysqli_connect("localhost", "root", "xxx", "yyy"); if ($link === false) { die("Maintenance code #1234."); } $sql = "INSERT INTO dezuranti (Col1, Col2) VALUES " . implode(',', $sql_parts); if(mysqli_query($link, $sql)){ echo "Records were updated successfully."; } else { echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link); } mysqli_close($link); } } Saku vēlreiz - šim ir jābūt ārpus tava cikla `for ( $day = 1; $day <= $day_count; $day++, $str++)`!
 12. knauzers

  PHP kalnedārs ar dropdown

  Kods: <?php // Set your timezone date_default_timezone_set('Europe/Riga'); // Get prev & next month if (isset($_GET['ym'])) { $ym = $_GET['ym']; } else { // This month $ym = date('Y-m'); } // Check format $timestamp = strtotime($ym . '-01'); if ($timestamp === false) { $ym = date('Y-m'); $timestamp = strtotime($ym . '-01'); } // Today $today = date('Y-m-j', time()); // For H3 title $html_title = date('Y / m', $timestamp); // Create prev & next month link mktime(hour,minute,second,month,day,year) $prev = date('Y-m', mktime(0, 0, 0, date('m', $timestamp)-1, 1, date('Y', $timestamp))); $next = date('Y-m', mktime(0, 0, 0, date('m', $timestamp)+1, 1, date('Y', $timestamp))); // You can also use strtotime! // $prev = date('Y-m', strtotime('-1 month', $timestamp)); // $next = date('Y-m', strtotime('+1 month', $timestamp)); // Number of days in the month $day_count = date('t', $timestamp); // 0:Sun 1:Mon 2:Tue ... $str = date('w', mktime(0, 0, 0, date('m', $timestamp), 0, date('Y', $timestamp))); //$str = date('w', $timestamp); // Create Calendar!! $weeks = array(); $week = ''; // Add empty cell $week .= str_repeat('<td></td>', $str); for ( $day = 1; $day <= $day_count; $day++, $str++) { $date = $ym . '-' . $day; if ($today == $date) { $week .= '<td class="today">' . $day; } else { $week .= '<td>' . $day; } $week .= '<select name="name" style="background-color:#01A9DB;">'; $week .= '<option value="0">...</option>'; $week .= '<option value="A">A</option>'; $week .= '<option value="B">B</option>'; $week .= '<option value="C">C</option>'; $week .= '<option value="D">D</option>'; $week .= '<option value="E">E</option>'; $week .= '<option value="F">F</option>'; $week .= '</select>'; $week .= '</td>'; if (isset($_POST['name'])) { $test=$_POST['name']; $link = mysqli_connect("localhost", "root", "xxx", "yyy"); // Check connection if($link === false){ die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error()); } // Attempt insert query execution $sql = "INSERT INTO d ez ura n ti (Col1, Col2 ) VALUES ('$date', '$test)"; if(mysqli_query($link, $sql)){ echo "Records were updated successfully."; } else { echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link); } // Close connection mysqli_close($link); } // End of the week OR End of the month if ($str % 7 == 6 || $day == $day_count) { if ($day == $day_count) { // Add empty cell $week .= str_repeat('<td></td>', 6 - ($str % 7)); } $weeks[] = '<tr>' . $week . '</tr>'; // Prepare for new week $week = ''; } } ?> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>TITLE</title> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans" rel="stylesheet"> <style> .container { font-family: 'Noto Sans', sans-serif; margin-top: 10px; width: auto; } .button { height: 70px; width: 30%; color: black; font-size: 13px; background-color: #A9F5E1; text-align:center; margin-left:600px; } .button:hover { background-color: #01DFA5; color: black; } h3 { margin-bottom: 100px; } th { height: 10px; text-align: center; font-size: 19px; } td { height: 10px; background-color: #A9F5E1; font-style: italic; font-size: 13px; font-weight: bold; } .today { background: orange; } </style> </head> <body style="background-color:#0B4C5F;"> <div class="container"> <h2 style="color:#01DFA5">NOSAUKUMS <a href="?ym=<?php echo $prev; ?>">&lt;</a> <?php echo $html_title; ?> <a href="?ym=<?php echo $next; ?>">&gt;</a></h2> <form method="post"> <table class="table table-bordered" > <tr bgcolor="#01DFA5"> <th>Pr</th> <th>Ot</th> <th>Tr</th> <th>Ce</th> <th>Pi</th> <th style="color:red">Se</th> <th style="color:red">Sv</th> </tr> <?php foreach ($weeks as $week) { echo $week; } ?> </table> <input class="button" type="submit" value="Submit!"> </form> </div> <br> <br> <table style="width:15%;bgcolor:white"> <tr> <td style="background-color:#FA5882;width:60px;">.</td> <td>Operativas lietas</td> </tr> <tr> <td style="background-color:#F3F781;width:60px;">.</td> <td>Projekti</td> </tr> <tr> <td style="background-color:#01A9DB;width:60px;">.</td> <td>Dienas dezurants</td> </tr> </table> </body> </html>
 13. e-remit

  PHP kalnedārs ar dropdown

  un, kāds ir aktuālais kods?
 14. knauzers

  PHP kalnedārs ar dropdown

  Atgriežos pie problēmas risināšanas. Ar Tevis ieteikto metodi esmu turpat, kur biju - joprojām iegūstu šo: Varbūt kods kā tāds vairs nav tūnējams un ir, tā teikt, izsmēlis sevi ,līdz ar to jādomā kas fundamentāli savādāks?
 15. knauzers

  PHP kalnedārs ar dropdown

 16. codez

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  Tur jau tā problēma, ka tagad nevar nelikt, jo savādāk tas būs administratīvais likumpārkāpums. Lieta tāda, ka praksē visdrīzāk reti kurš saņem sodu, bet šādi absurdi likumi, kuri teorijā eksistē, bet praksē tiek uzspiesti reti, ir ļoti daudz. Taču dēl tā rodas situācija, ka ļoti bieži parasts pilsonis vai uzņēmums darbojoties pārkāpj desmitiem šādu nesvarīgu un absurdu likumu un, ja kādam (parasti valsts iestādēm) kādreiz vajag kārtīgi piesieties kādam, tad var katru šādu sīkumu izmantot. Bet vēl joprojām daži nevar iebraukt, ka nav runa par to likt algu vai nelikt, vai likums ir pozitīvs, vai negatīvs, bet gan par to, ka šāda veida likumiem (kuri ierobežo izpausmes brīvību un iejaucas 2 indivīdu savstarpējās attiecībās) vispār nebūtu jābūt. Šāda veida likumi ir amorāli.
 17. Kemito

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  Forša diskusija, varējāt gan uztaisīt viņu atsevišķi, tomēr, Andris meklē darbiniekus nevis grib izprast likuma spēku.
 18. jurgenz

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  Labi iesāki, kā reiz te pasaki - dažādi tech etc, viens ieraugot stacku uzreiz saprot, ka viņš var tēmēt uz tiem 1000eur, jo zin 1-2 un tad augs uzņēmumā, cits ierauga, ka var pacelt visu stacku un uzreiz prasa tos 4k.
 19. r8r

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  Kāpēc absurda? Galu galā atšķiras gan prasītie tech stack, gan pieredze, līdz ar ko definējas vismaz 3, ja ne pat 5-6 darbinieka līmeņi plus tech stack specifika. Absurdi ir ielikt vakanci ar algu no iesācēja juniora līdz vecākā speciālista līmenim. Galu galā, ja tai projektā šobrīd vajag senioru, to junioru neviens viņa vietā neliks pat par velti. Savukārt pieredzējušais, ieraugot ciparus no 1000, nodomās par aploksnēm, reālu samaksu 1000 brutto utml. Vajag to firmām? Dariet kā gribat. Normāli vairāk CV var saņemt, ja norāda adekvāti tehniskās prasības un algu par to komplektu tirgus līmenī vai nedaudz virs ( par spīti aptaurēto sapņiem cilvēki to lieliski zina, kaut gudrinieki atsakās tam ticēt). Lūdzu, varat nelikt algas, tiešām visi domā, ka bariem rindā uz to darbu stāv? Lūdzu, var par velti dot iesācējiem bootcampos taisīt, nevajadzēs vispār neko maksāt, kas to aizliedz? Saprotu codez sāpi, nu ieliktu viņš sludinājumu savam mikrobam vai startupam, blakus citu firmu sludinājumi un CV nenāk. Nevajag nokārt degunu, ir daudz kursu, pilna pasaule, kur var dot real life projektus nahaļavu taisīt, priekš portfolio, kur problēma?
 20. Kasspars

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  100% piekrītu, ka algas apjoma norādīšana ir absurda prasība. Attiecīgi darba devējs pretī liek tādus pašu absurdus algu diapazonus, kā 1000 - 4000
 21. senilikis

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  Nu, nevajag jau aiziet pārspīlējumos. @codez Problēma ir tāda, ka man(un ierēdņiem) un tev, ir atšķīrīgi uzskati par darba sludinājuma, teiksim tā, "spēku", tu uzskati, ka darba sludinājums ir tāds pats informācijas "gabals", kā "Pārdod mašīnu" vai "Meklē sievieti/vīrieti/cits attiecībām", tad, tavuprāt, kāds ierēdnis izdomājis, ka jāliek visos seksa sludinājumos piedāvātais dzimumakta ilgums - diskriminācija, vārda brīvība, bla bla. Bet es uzskatu, ka darba sludinājums ir pirmais solis darba attiecībās, kuras gan ir regulētas(dažkārt pat pa maz), un tām ir jābūt regulētām.
 22. r8r

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  Bērnišķība, aprindās visi jau sen zina, cik par kādu pieredzi un ar kādiem rīkiem var paparasīt un saņemt Rīgā, Kijevā, Londonā, Kalifornijā vai Zviedrijā. Ļoti sen, tūlīt 10 gadu jubileja būs. Cilvēki, kuri nespēj meklēt info, tāpat nebūs derīgi un jā, pat webam ir pat investoriem domāti pētījumi par algām, % attiecība par to pašu Hamburga, Kalifornija vs Baltija. Nepatīk, lūdzu, dod pasūtījumu lēto valstu studentiem, bootcampu kursantiem, kuri par velti priekš porfolio kautko uzceps. Sen jau ir zaudētāji, info ļoti biezas mapes apjomā ir katra daudzmaz adekvāta paurī, turklāt info par darbu mikrobos, startupos sekām tāpat. Tāpat arī Baltijas tirgus ir tik mazs, ka skopie var necensties pat sākt elst; maina firmas cik gribi, jēgas nebūs. Visādu rekruiteru vaimanas vispār var neņemt vērā. Rekruiteri jefiņi nu pieprasīs atbildēt, cik tu tagad pelni, varoņi atradušies. Atšķirība vāvuļotājs vs speciālists ir tāda, ka es varu iztikt bez darba devēja jefiņa, pat personālatlases firmu uzcept un brīvajā laikā konsultēt studentus par kursadarbiem utml ne tikai latviski, kamēr gudrvāvuļotāji pat serveri nokonfigurēt nespēj, tikai lieto opisu un ņerkstēt.
 23. codez

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  Tās ir 2 cilvēku savstarpējās attiecības - attiecīgi potenciālā darba ņēmēja un darba devēja. Tas, ka ar vienu sludinājumu tiek nodibinātas vairākas divpusējas attiecības, nemaina to, ka tās ir divpusējas. Tad tikpat labi tava frizūra ir publiska, kad atrodies publiskā vietā, un tev būtu pieņemams likums, ka visiem iedzīvotājiem matiem jābūt vienādā krāsā. Kādas tiesības kādam ir noteikt, ko kāds liek savā piedāvajumā un ko nē. Ja tevi neapmierina piedāvājums ignorē, bet uzskatīt par labu esam principu, ka kādam ir tiesības noteikt, kas tev jāraksta savā piedāvājumā, ir virzīšanās autoritārisma un tātad atpalicības virzienā. Bez tam, Latvijas Satversmē pat ir noteikts, ka cenzūra ir aizliegta. Aizliegums neiekļaut noteiktu informāciju ir tiesību brīvi izplatīt informāciju pārkāpums. 100. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. Tak netērē, kas tev liek tērēt laiku. Ja tirgus uzskatīs, ka efektīvāk ir norādīt atalgojumu, tad tie, kas nenorādīs būs zaudētāji. Punkts. Bet ar valsts autoritāro varu noteikt, ko tev jāraksta sludinājumos un ko nav, ir daudz, daudz ļaunāk un politiskais virziens, kurā virzās sabiedrība, daudz bīstamāks, nekā tava īslaicīga problēma ar potenciālās algas nezināšanu dodoties uz darba interviju. P.S. Es vēlreiz atkārtoju, es esmu par to, lai darba devēji norādītu atalgojumu, bet esmu daudz, daudz vairāk pret to, ka kādam ir tiesības piespiest citam, ko tas drīkst un ko nedrīkst rakstīt darba sludinājumā.
 24. senilikis

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  @codez Tu kautko pārproti. Pirmkārt, likuma mēŗķis nebija ierobežot algas diapazonu, bet dot darba ņēmējam informāciju par darba devēja piedāvājumu(tāpat, kā darba adrese, švešvalodu zināšanas, utml.) Otrkārt, tās nav 2 cilvēku savstarpējas attiecības, darba sludinājums ir publisks, neviens neliedz un neregulē privāti vienoties, treškārt, LV ekonomika jau nu nav "stipri regulēta".
 25. spainis

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  Kāpēc, man kā darba meklētājam būtu jātērē savs laiks, lai dotos uz intervijām, lai noskaidrotu algas apmēru, tikai lai uzzinātu attalgojuma līmeni. Un arī tad pirmais jautājums ir cik tad gribam, nevis no darba devēja puses pamatots aprēķins, cik lielu ekonomisko devumu darbinieks sniegs un piedāvāt attiecīgu attalgojumu(darba meklētājam par ciparu informācijas nav nekādas).
 26. codez

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  Likums nemaina pilnīgi neko, jo: 1) vari norādīt lielu diapazonu; 2) likums neuzliek par pienākumu algot par to algu, kas norādīta sludinājumā; Bet liekas, ka lielākā daļa nesaprot, kur ir daudz lielāka problēma - un tā ir, ka valsts (ierēdņi) uzskata, ka tiem ir tiesības iejaukties 2 cilvēku savstarpējās attiecības ar šādiem ierobežojumiem. Un, ka šis ir tikai viens no tūkstošiem bezjēdzīgu ierobežojumu, kuri padara šīs valsts ekonomiku par stipri regulētu, tāpēc tā nespēj atrast optimālos variantus un attīstīties optimāli labi. Ekonomikā katrs regulējums tikai pasliktina tās attīstību, jo rada ierobežojumus, starp kuriem var būt optimālie varianti, kuri ir aizliegti.
 27. senilikis

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  Tāpat, tie, kuri negribēs likt algas diapazonu, vienkārši to nedarīs, neviens viņus neapturēs. Nu tad neparaksti darba līgumu un aidā. Tas tikai atsijās kompānijas, kurās neviens negribēs strādāt. Tagad jau tādu ir pietiekami, īpaši IT, kur cilvēki mūk pa gabalu. Šis likums nav no tajiem sliktākajiem, īpaši, tas palīdz saprast kāda ir situācija nozarē kopumā, besī tie argumemti par komercnoslēpumu, bla, bla, neviens jau neprasa viņiem teikti, ka Jānis Bērziņš saņem tik un tik, tajā amatā. Un teikt, ka Latvijā cilvēki, zin cik ir vērts ir viņu darbs arī ir bravūrīgi, piemērs no dzīves, pirms kāda laika strādaju vienā LV IT kompanijā, diezgan dīvains kantoris, tur viens kolega, diezgan labs programmētājs, apmēram 2 gadu pieredze, Javu viņš laikam toriez dragāja, saņēma krietni zem vidējā, šis man stāstija, ka šim priekšnieks, kad runa ir par algu, tikai atbild, citur būs vēl sliktāk, visi tā pelna utt. Viņš arī tā strādāja krietni zem vidējā... Stāsta morāle ir tāda, ka postpadomju valstī, kur vēljoprojām valda survival of the fittest princips, kur uzņēmumi, ir gatavi cilvēkus čakarēt pa kautkādiem 200 eur, šis likums nāks tikai pa labu.
 28. r8r

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  Tas vecis čīkst, vispār laikam pieradis pie intervējamajiem, kuri nespēj par sevi pastāvēt.
 29. r8r

  Meklējam PHP un front-end programmētājus

  Palīdz, veltas ir cerības, ka tauta sen jau nezina, kādas algas par kādiem skiliem un ar kādiem pieredzes līmeņiem var saņemt. Algu publicēšana vai nepublicēšana, citas viltības neko situācijā nemaina. Cilvēkiem vienīgi mazāk laika jātērē uz zemo algu piedāvājumiem. codez, priekš kam centies apvārdot? Ir zemo algu reğioni, meklē tur praktikantus, par velti arī var sanākt.
 1. Load more activity
×