Jump to content
php.lv forumi

Translīts


ppc

Recommended Posts

Lieta tāda kad kko nepareizi daru ar russ burtiem viss strādā, bet ar latviešu burtiem (Kuri ir aizkomentēti ar "//") uz mājaslapas paliek balta lapa... Vai kāds nevar pateikt kur mana kļūda un vai pareizi kodēti mīkstinājuma un garumzīmju simboli.

 

 

function rus_to_k($str) {
    $str = str_replace("a","a",$str);
    $str = str_replace("ā","aa",$str);
    $str = str_replace("b","b",$str);
    $str = str_replace("c","c",$str);
    $str = str_replace("č","ch",$str);
    $str = str_replace("d","d",$str);
    $str = str_replace("e","e",$str);
    $str = str_replace("ē","ee",$str);
    $str = str_replace("f","f",$str);
    $str = str_replace("g","g",$str);
    $str = str_replace("ģ","gj",$str);
    $str = str_replace("h","h",$str);
    $str = str_replace("i","i",$str);
    $str = str_replace("ī","ii",$str);
    $str = str_replace("j","j",$str);
    $str = str_replace("k","k",$str);
    $str = str_replace("ķ","kj",$str);
    $str = str_replace("l","l",$str);
    $str = str_replace("ļ","lj",$str);
    $str = str_replace("n","n",$str);
    $str = str_replace("ņ","nj",$str);
    $str = str_replace("o","o",$str);
    $str = str_replace("p","p",$str);
    $str = str_replace("r","r",$str);
    $str = str_replace("s","s",$str);
    $str = str_replace("š","sh",$str);
    $str = str_replace("t","t",$str);
    $str = str_replace("u","u",$str);
    $str = str_replace("ū","uu",$str);
    $str = str_replace("v","v",$str);
    $str = str_replace("z","z",$str);
    $str = str_replace("ž","zh",$str);
    $str = str_replace("A","A",$str);
    $str = str_replace("Ā","AA",$str);
    $str = str_replace("B","B",$str);
    $str = str_replace("C","C",$str);
    $str = str_replace("Č","CH",$str);
    $str = str_replace("D","D",$str);
    $str = str_replace("E","E",$str);
    $str = str_replace("Ē","EE",$str);
    $str = str_replace("F","F",$str);
    $str = str_replace("G","G",$str);
    $str = str_replace("Ģ","GJ",$str);
    $str = str_replace("H","H",$str);
    $str = str_replace("I","I",$str);
    $str = str_replace("Ī","II",$str);
    $str = str_replace("J","J",$str);
    $str = str_replace("K","K",$str);
    $str = str_replace("Ķ","KJ",$str);
    $str = str_replace("L","L",$str);
    $str = str_replace("Ļ","LJ",$str);
    $str = str_replace("M","M",$str);
    $str = str_replace("N","N",$str);
    $str = str_replace("Ņ","NJ",$str);
    $str = str_replace("O","O",$str);
    $str = str_replace("P","P",$str);
    $str = str_replace("R","R",$str);
    $str = str_replace("S","S",$str);
    $str = str_replace("Š","SH",$str);
    $str = str_replace("T","T",$str);
    $str = str_replace("U","U",$str);
    $str = str_replace("Ū","UU",$str);
    $str = str_replace("V","V",$str);
    $str = str_replace("Z","Z",$str);
    $str = str_replace("Ž","ZH",$str);
			 return $str;
			 }

function win_to_utf($str) { 

if (function_exists('mb_convert_encoding')) return mb_convert_encoding($str, 'utf-8', 'windows-1251');
if (function_exists('iconv')) return iconv('windows-1251', 'utf-8', $str);

$win1251utf8 = array( 
//"\A"=>"А","\0x0100"=>"Ā","\B"=>"B","\C"=>"C","\0x010C"=>"Č","\D"=>"D","\E"=>"E","\0x0112"=>"Ē","\F"=>"F","\G"=>"G","\0x0122"=>"Ģ","\H"=>"H","\I"=>"I","\0x012A"=>"Ī",
//"\J"=>"J","\K"=>"K","\0x0136"=>"Ķ","\L"=>"L","\0x013B"=>"Ļ","\M"=>"M","\N"=>"N","\0x0145"=>"Ņ","\O"=>"0","\P"=>"P","\R"=>"R","\S"=>"S","\0x0160"=>"Š","\T"=>"T","\U"=>"U","\0x016A"=>"Ū","\V"=>"V","\Z"=>"Z","\0x017D"=>"Ž",
//"\a"=>"a","\0x0101"=>"ā","\b"=>"b","\c"=>"c","\0x010D"=>"č","\d"=>"d","\e"=>"e","\0x0113"=>"ē","\f"=>"f","\g"=>"g","\0x01E7"=>"ģ","\h"=>"h","\i"=>"i","\0x012B"=>"ī",
//"\j"=>"j","\k"=>"k","\0x0137"=>"ķ","\l"=>"l","\0x013C"=>"ļ","\m"=>"n","\0x0146"=>"ņ","\o"=>"o","\p"=>"p","\r"=>"r","\s"=>"s","\0x0161"=>"š","\t"=>"t","\u"=>"u","\0x016B"=>"ū","\v"=>"v","\z"=>"z","\0x017E"=>"ž", 

"\xC0"=>"А","\xC1"=>"Б","\xC2"=>"В","\xC3"=>"Г","\xC4"=>"Д","\xC5"=>"Е","\xA8"=>"Ё","\xC6"=>"Ж","\xC7"=>"З","\xC8"=>"И","\xC9"=>"Й","\xCA"=>"К","\xCB"=>"Л","\xCC"=>"М",
"\xCD"=>"Н","\xCE"=>"О","\xCF"=>"П","\xD0"=>"Р","\xD1"=>"С","\xD2"=>"Т","\xD3"=>"У","\xD4"=>"Ф","\xD5"=>"Х","\xD6"=>"Ц","\xD7"=>"Ч","\xD8"=>"Ш","\xD9"=>"Щ","\xDA"=>"Ъ",
"\xDB"=>"Ы","\xDC"=>"Ь","\xDD"=>"Э","\xDE"=>"Ю","\xDF"=>"Я","\xE0"=>"а","\xE1"=>"б","\xE2"=>"в","\xE3"=>"г","\xE4"=>"д","\xE5"=>"е","\xB8"=>"ё","\xE6"=>"ж","\xE7"=>"з",
"\xE8"=>"и","\xE9"=>"й","\xEA"=>"к","\xEB"=>"л","\xEC"=>"м","\xED"=>"н","\xEE"=>"о","\xEF"=>"п","\xF0"=>"р","\xF1"=>"с","\xF2"=>"т","\xF3"=>"у","\xF4"=>"ф","\xF5"=>"х",
"\xF6"=>"ц","\xF7"=>"ч","\xF8"=>"ш","\xF9"=>"щ","\xFA"=>"ъ","\xFB"=>"ы","\xFC"=>"ь","\xFD"=>"э","\xFE"=>"ю","\xFF"=>"я"); 

return strtr($str, $win1251utf8); 
} 

function utf_to_win($str) { 

if (function_exists('mb_convert_encoding')) return mb_convert_encoding($str, 'windows-1251', 'utf-8');
if (function_exists('iconv')) return iconv('utf-8', 'windows-1251', $str);

$utf8win1251 = array( 
//"A"=>"\A","Ā"=>"\0x0100","B"=>"\B","C"=>"\C","Č"=>"\0x010C","D"=>"\D","E"=>"\E","Ē"=>"\0x0112","F"=>"\F","G"=>"\G","Ģ"=>"\0x0122","H"=>"\H","I"=>"\I","Ī"=>"\0x012A",
//"J"=>"\J","K"=>"\K","Ķ"=>"\0x0136","L"=>"\L","Ļ"=>"\0x013B","M"=>"\M","N"=>"\N","Ņ"=>"\0x0145","O"=>"\O","P"=>"\P","R"=>"\R","S"=>"\S","Š"=>"\0x0160","T"=>"\T","U"=>"\U","Ū"=>"\0x016B","V"=>"\V","Z"=>"\Z","Ž"=>"\0x017D",
//"a"=>"\a","ā"=>"\0x0101","b"=>"\b","c"=>"\c","č"=>"\0x010D","d"=>"\d","e"=>"\e","ē"=>"\0x0113","f"=>"\f","g"=>"\g","ģ"=>"\0x01E7","h"=>"\h","i"=>"\i","ī"=>"\0x012B",
//"j"=>"\j","k"=>"\k","ķ"=>"\0x0137","l"=>"\l","ļ"=>"\0x013C","m"=>"\m","n"=>"\n","ņ"=>"\0x0146","o"=>"\o","p"=>"\p","r"=>"\r","s"=>"\s","š"=>"\0x0161","t"=>"\t","u"=>"\u","ū"=>"\0x016B","v"=>"\v","z"=>"\z","ž"=>"\0x017E",

"А"=>"\xC0","Б"=>"\xC1","В"=>"\xC2","Г"=>"\xC3","Д"=>"\xC4","Е"=>"\xC5","Ё"=>"\xA8","Ж"=>"\xC6","З"=>"\xC7","И"=>"\xC8","Й"=>"\xC9","К"=>"\xCA","Л"=>"\xCB","М"=>"\xCC",
"Н"=>"\xCD","О"=>"\xCE","П"=>"\xCF","Р"=>"\xD0","С"=>"\xD1","Т"=>"\xD2","У"=>"\xD3","Ф"=>"\xD4","Х"=>"\xD5","Ц"=>"\xD6","Ч"=>"\xD7","Ш"=>"\xD8","Щ"=>"\xD9","Ъ"=>"\xDA",
"Ы"=>"\xDB","Ь"=>"\xDC","Э"=>"\xDD","Ю"=>"\xDE","Я"=>"\xDF","а"=>"\xE0","б"=>"\xE1","в"=>"\xE2","г"=>"\xE3","д"=>"\xE4","е"=>"\xE5","ё"=>"\xB8","ж"=>"\xE6","з"=>"\xE7",
"и"=>"\xE8","й"=>"\xE9","к"=>"\xEA","л"=>"\xEB","м"=>"\xEC","н"=>"\xED","о"=>"\xEE","п"=>"\xEF","р"=>"\xF0","с"=>"\xF1","т"=>"\xF2","у"=>"\xF3","ф"=>"\xF4","х"=>"\xF5",
"ц"=>"\xF6","ч"=>"\xF7","ш"=>"\xF8","щ"=>"\xF9","ъ"=>"\xFA","ы"=>"\xFB","ь"=>"\xFC","э"=>"\xFD","ю"=>"\xFE","я"=>"\xFF"); 

return strtr($str, $utf8win1251); 
} 
function trun_to_rus($str) {
$str=str_replace("AA","Ā",$str);
$str=str_replace("aa","ā",$str); 
$str=str_replace("CH","Č",$str); 
$str=str_replace("ch","č",$str);
$str=str_replace("EE","Ē",$str);
$str=str_replace("ee","ē",$str);
$str=str_replace("GJ","Ģ",$str);
$str=str_replace("gj","ģ",$str);
$str=str_replace("II","Ī",$str); 
$str=str_replace("ii","ī",$str); 
$str=str_replace("KJ","Ķ",$str); 
$str=str_replace("kj","ķ",$str);
$str=str_replace("LJ","Ļ",$str);
$str=str_replace("lj","ļ",$str);
$str=str_replace("NJ","Ņ",$str);
$str=str_replace("nj","ņ",$str);
$str=str_replace("SH","Š",$str);
$str=str_replace("sh","š",$str);
$str=str_replace("UU","Ū",$str);
$str=str_replace("uu","ū",$str);
$str=str_replace("ZH","Ž",$str);
$str=str_replace("zh","ž",$str);
$str=strtr($str,array("a"=>"a", "aa"=>"ā", "b"=>"b", "c"=>"c", "ch"=>"č", "d"=>"d", "e"=>"e", "ee"=>"ē", "f"=>"f", "g"=>"g", "gj"=>"ģ", "h"=>"h", "i"=>"i", "ii"=>"ī", "j"=>"j", "k"=>"k", "kj"=>"ķ", "l"=>"l", "lj"=>"ļ", "m"=>"m", "n"=>"n", "nj"=>"ņ", "o"=>"o", "p"=>"p", "r"=>"r", "s"=>"s", "sh"=>"š", "t"=>"t", "u"=>"u", "uu"=>"ū", "v"=>"v", "z"=>"z", "zh"=>"ž", "A"=>"A", "AA"=>"Ā", "B"=>"B", "C"=>"C", "CH"=>"Č", "D"=>"D", "E"=>"E", "EE"=>"Ē", "F"=>"F", "G"=>"G", "GJ"=>"Ģ", "H"=>"H", "I"=>"I", "II"=>"Ī", "J"=>"J", "K"=>"K", "KJ"=>"Ķ", "L"=>"L", "LJ"=>"Ļ", "M"=>"M", "N"=>"N", "NJ"=>"Ņ", "O"=>"O", "P"=>"P", "R"=>"R", "S"=>"S", "SH"=>"Š", "T"=>"T", "U"=>"U", "UU"=>"Ū", "V"=>"V", "Z"=>"Z", "ZH"=>"Ž"));
return $str;
}

function check($message) {
$message=str_replace("|","I",$message);
$message=str_replace("||","I",$message);
$message=htmlspecialchars($message);
$message = str_replace("\r\n", "<br/>", $message);
$message = strtr($message, array(chr("1") => "", chr("2") => "", chr("3") => "", chr("4") => "", chr("5") => "", chr("6") => "", chr("7") => "", chr("8") => "", chr("9") => "", chr("10") => "", chr("11") => "", chr("12") => "", chr
    ("13") => "", chr("14") => "", chr("15") => "", chr("16") => "", chr("17") => "", chr("18") => "", chr("19") => "", chr("20") => "", chr("21") => "", chr("22") => "", chr("23") => "", chr("24") => "", chr("25") => "", chr("26") => "", chr("27") =>
    "", chr("28") => "", chr("29") => "", chr("30") => "", chr("31") => ""));
$message = iconv('utf-8', 'windows-1251', $message);
$message = substr($message, 0, 1000);
$message = iconv('windows-1251', 'utf-8', $message);
$message=str_replace("'","'",$message);
$message=str_replace("\"",""",$message);
$message=str_replace("\$","$",$message);
$message=str_replace("$","$",$message);
$message=str_replace("\\","\", $message);
$message=str_replace("`","`", $message);
$message=str_replace("^","^", $message);
$message=str_replace("%","%", $message);
$message=str_replace(":",":",$message);
$message=preg_replace("|:|",":",$message,3);
$message=stripslashes(trim($message));
return $message;
}

function replace_rus($str) {
          $str = str_replace("a","|",$str);
          $str = str_replace("ā","|",$str);
          $str = str_replace("b","|",$str);
          $str = str_replace("c","|",$str);
          $str = str_replace("č","|",$str);
          $str = str_replace("d","|",$str);
          $str = str_replace("e","|",$str);
          $str = str_replace("ē","|",$str);
          $str = str_replace("f","|",$str);
          $str = str_replace("g","|",$str);
          $str = str_replace("ģ","|",$str);
          $str = str_replace("h","|",$str);
          $str = str_replace("i","|",$str);
          $str = str_replace("ī","|",$str);
          $str = str_replace("j","|",$str);
          $str = str_replace("k","|",$str);
          $str = str_replace("ķ","|",$str);
          $str = str_replace("l","|",$str);
          $str = str_replace("ļ","|",$str);
          $str = str_replace("n","|",$str);
          $str = str_replace("ņ","|",$str);
          $str = str_replace("o","|",$str);
          $str = str_replace("p","|",$str);
          $str = str_replace("r","|",$str);
          $str = str_replace("s","|",$str);
          $str = str_replace("š","|",$str);
          $str = str_replace("t","|",$str);
          $str = str_replace("u","|",$str);
          $str = str_replace("ū","|",$str);
          $str = str_replace("v","|",$str);
          $str = str_replace("z","|",$str);
          $str = str_replace("ž","|",$str);
          $str = str_replace("A","|",$str);
          $str = str_replace("Ā","|",$str);
          $str = str_replace("B","|",$str);
          $str = str_replace("C","|",$str);
          $str = str_replace("Č","|",$str);
          $str = str_replace("D","|",$str);
          $str = str_replace("E","|",$str);
          $str = str_replace("Ē","|",$str);
          $str = str_replace("F","|",$str);
          $str = str_replace("G","|",$str);
          $str = str_replace("Ģ","|",$str);
          $str = str_replace("H","|",$str);
          $str = str_replace("I","|",$str);
          $str = str_replace("Ī","|",$str);
          $str = str_replace("J","|",$str);
          $str = str_replace("K","|",$str);
          $str = str_replace("Ķ","|",$str);
          $str = str_replace("L","|",$str);
          $str = str_replace("Ļ","|",$str);
          $str = str_replace("M","|",$str);
          $str = str_replace("N","|",$str);
          $str = str_replace("Ņ","|",$str);
          $str = str_replace("O","|",$str);
          $str = str_replace("P","|",$str);
          $str = str_replace("R","|",$str);
          $str = str_replace("S","|",$str);
          $str = str_replace("Š","|",$str);
          $str = str_replace("T","|",$str);
          $str = str_replace("U","|",$str);
          $str = str_replace("Ū","|",$str);
          $str = str_replace("V","|",$str);
          $str = str_replace("Z","|",$str);
          $str = str_replace("Ž","|",$str);
          return $str;
          }

Link to comment
Share on other sites

Wft?

$message=str_replace("'","'",$message);

$message=str_replace("$","$",$message);

$str = str_replace("l","l",$str);

 

utt...

 

Īpašie simboli ir jāeskeipo ar "\". (http://www.php.net/manual/en/language.types.string.php)

 

 

 

Vēlreiz atkārtoju vis strādā ideāli izņemot latviešu simbolus! kad aizkomentēju ar "//" russ variantu un atkomentēju lv. Nevaru saprast kur man tur kļūda un vai pareizi kodētas mīkstinājuma zīmes un garumzīmes.

Edited by ppc
Link to comment
Share on other sites

Nafig repleisot slešus un pēc tam vēl izmantot funkciju stripslashes?? Vai nebūtu prātīgāk vispirms izmantot un viss?

 

Un kā es jau teicu, vajag eskeipot speciālos simbolus, kas bija minēti linkā ko tev devu.

 

Varbūt arī varētu iedot kļūdas paziņojumu?

 

Padomā par šīm te rindiņām:

$message=str_replace("\"",""",$message);
$message=str_replace("\$","$",$message);
$message=str_replace("$","$",$message);
$message=str_replace("\\","\", $message);

Link to comment
Share on other sites

Sry es neesmu tik gudrs tik iesācējs. Vai nevari pielabot un atzīmēt kur bij un kā jālabo lūdzu?

 

<?php 

 

$adminmail = "[email protected]";

$site = "<a href=\"http://lala.lv\">lala.lv";

$copy = "lala.lv";

 

$ver = trim(addslashes(htmlspecialchars($ver)));

 

$dtd = '<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.2//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml12.dtd">';

$xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';

 

function show_error($err) {

global $dtd, $xml;

if ($ver == "wml") {

echo $xml;

echo $dtd;

echo '<wml><card id="error" title="Kļūda">

<do type="prev" label="Back"><prev/></do>

<p align="center">

'.$err.'<br/>

---<br/>

Mēģiniet ienākt vēlāk.

</p></card></wml>';

} else {

echo "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">

<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">

<head><link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"css/$css.css\"/>

<title>Kļūda</title>

<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"/></head><body>

<div align=\"center\">

$err<br/>

---<br/>

Mēģiniet ienākt vēlāk.

</div></body></html>";

}

}

 

function getmicrotime()

{

list($usec, $sec) = explode(" ", microtime());

return ((float)$usec + (float)$sec);

}

 

function filtr($a) {

$text1 = array("\r\n", "\n");

$text2 = array(" ", " ");

$a = trim(htmlspecialchars(stripslashes(str_replace($text1, $text2, $a))));

return $a;

}

 

function rus_to_k($str) {

$str = str_replace("a","a",$str);

$str = str_replace("ā","aa",$str);

$str = str_replace("b","b",$str);

$str = str_replace("c","c",$str);

$str = str_replace("č","ch",$str);

$str = str_replace("d","d",$str);

$str = str_replace("e","e",$str);

$str = str_replace("ē","ee",$str);

$str = str_replace("f","f",$str);

$str = str_replace("g","g",$str);

$str = str_replace("ģ","gj",$str);

$str = str_replace("h","h",$str);

$str = str_replace("i","i",$str);

$str = str_replace("ī","ii",$str);

$str = str_replace("j","j",$str);

$str = str_replace("k","k",$str);

$str = str_replace("ķ","kj",$str);

$str = str_replace("l","l",$str);

$str = str_replace("ļ","lj",$str);

$str = str_replace("n","n",$str);

$str = str_replace("ņ","nj",$str);

$str = str_replace("o","o",$str);

$str = str_replace("p","p",$str);

$str = str_replace("r","r",$str);

$str = str_replace("s","s",$str);

$str = str_replace("š","sh",$str);

$str = str_replace("t","t",$str);

$str = str_replace("u","u",$str);

$str = str_replace("ū","uu",$str);

$str = str_replace("v","v",$str);

$str = str_replace("z","z",$str);

$str = str_replace("ž","zh",$str);

$str = str_replace("A","A",$str);

$str = str_replace("Ā","AA",$str);

$str = str_replace("B","B",$str);

$str = str_replace("C","C",$str);

$str = str_replace("Č","CH",$str);

$str = str_replace("D","D",$str);

$str = str_replace("E","E",$str);

$str = str_replace("Ē","EE",$str);

$str = str_replace("F","F",$str);

$str = str_replace("G","G",$str);

$str = str_replace("Ģ","GJ",$str);

$str = str_replace("H","H",$str);

$str = str_replace("I","I",$str);

$str = str_replace("Ī","II",$str);

$str = str_replace("J","J",$str);

$str = str_replace("K","K",$str);

$str = str_replace("Ķ","KJ",$str);

$str = str_replace("L","L",$str);

$str = str_replace("Ļ","LJ",$str);

$str = str_replace("M","M",$str);

$str = str_replace("N","N",$str);

$str = str_replace("Ņ","NJ",$str);

$str = str_replace("O","O",$str);

$str = str_replace("P","P",$str);

$str = str_replace("R","R",$str);

$str = str_replace("S","S",$str);

$str = str_replace("Š","SH",$str);

$str = str_replace("T","T",$str);

$str = str_replace("U","U",$str);

$str = str_replace("Ū","UU",$str);

$str = str_replace("V","V",$str);

$str = str_replace("Z","Z",$str);

$str = str_replace("Ž","ZH",$str);

return $str;

}

 

function win_to_utf($str) {

 

if (function_exists('mb_convert_encoding')) return mb_convert_encoding($str, 'utf-8', 'windows-1251');

if (function_exists('iconv')) return iconv('windows-1251', 'utf-8', $str);

 

$win1251utf8 = array(

"\A"=>"А","\0x0100"=>"Ā","\B"=>"B","\C"=>"C","\0x010C"=>"Č","\D"=>"D","\E"=>"E","\0x0112"=>"Ē","\F"=>"F","\G"=>"G","\0x0122"=>"Ģ","\H"=>"H","\I"=>"I","\0x012A"=>"Ī",

"\J"=>"J","\K"=>"K","\0x0136"=>"Ķ","\L"=>"L","\0x013B"=>"Ļ","\M"=>"M","\N"=>"N","\0x0145"=>"Ņ","\O"=>"0","\P"=>"P","\R"=>"R","\S"=>"S","\0x0160"=>"Š","\T"=>"T","\U"=>"U","\0x016A"=>"Ū","\V"=>"V","\Z"=>"Z","\0x017D"=>"Ž",

"\a"=>"a","\0x0101"=>"ā","\b"=>"b","\c"=>"c","\0x010D"=>"č","\d"=>"d","\e"=>"e","\0x0113"=>"ē","\f"=>"f","\g"=>"g","\0x01E7"=>"ģ","\h"=>"h","\i"=>"i","\0x012B"=>"ī",

"\j"=>"j","\k"=>"k","\0x0137"=>"ķ","\l"=>"l","\0x013C"=>"ļ","\m"=>"n","\0x0146"=>"ņ","\o"=>"o","\p"=>"p","\r"=>"r","\s"=>"s","\0x0161"=>"š","\t"=>"t","\u"=>"u","\0x016B"=>"ū","\v"=>"v","\z"=>"z","\0x017E"=>"ž",

 

//"\xC0"=>"А","\xC1"=>"Б","\xC2"=>"В","\xC3"=>"Г","\xC4"=>"Д","\xC5"=>"Е","\xA8"=>"Ё","\xC6"=>"Ж","\xC7"=>"З","\xC8"=>"И","\xC9"=>"Й","\xCA"=>"К","\xCB"=>"Л","\xCC"=>"М",

//"\xCD"=>"Н","\xCE"=>"О","\xCF"=>"П","\xD0"=>"Р","\xD1"=>"С","\xD2"=>"Т","\xD3"=>"У","\xD4"=>"Ф","\xD5"=>"Х","\xD6"=>"Ц","\xD7"=>"Ч","\xD8"=>"Ш","\xD9"=>"Щ","\xDA"=>"Ъ",

//"\xDB"=>"Ы","\xDC"=>"Ь","\xDD"=>"Э","\xDE"=>"Ю","\xDF"=>"Я","\xE0"=>"а","\xE1"=>"б","\xE2"=>"в","\xE3"=>"г","\xE4"=>"д","\xE5"=>"е","\xB8"=>"ё","\xE6"=>"ж","\xE7"=>"з",

//"\xE8"=>"и","\xE9"=>"й","\xEA"=>"к","\xEB"=>"л","\xEC"=>"м","\xED"=>"н","\xEE"=>"о","\xEF"=>"п","\xF0"=>"р","\xF1"=>"с","\xF2"=>"т","\xF3"=>"у","\xF4"=>"ф","\xF5"=>"х",

//"\xF6"=>"ц","\xF7"=>"ч","\xF8"=>"ш","\xF9"=>"щ","\xFA"=>"ъ","\xFB"=>"ы","\xFC"=>"ь","\xFD"=>"э","\xFE"=>"ю","\xFF"=>"я");

 

return strtr($str, $win1251utf8);

}

 

function utf_to_win($str) {

 

if (function_exists('mb_convert_encoding')) return mb_convert_encoding($str, 'windows-1251', 'utf-8');

if (function_exists('iconv')) return iconv('utf-8', 'windows-1251', $str);

 

$utf8win1251 = array(

"A"=>"\A","Ā"=>"\0x0100","B"=>"\B","C"=>"\C","Č"=>"\0x010C","D"=>"\D","E"=>"\E","Ē"=>"\0x0112","F"=>"\F","G"=>"\G","Ģ"=>"\0x0122","H"=>"\H","I"=>"\I","Ī"=>"\0x012A",

"J"=>"\J","K"=>"\K","Ķ"=>"\0x0136","L"=>"\L","Ļ"=>"\0x013B","M"=>"\M","N"=>"\N","Ņ"=>"\0x0145","O"=>"\O","P"=>"\P","R"=>"\R","S"=>"\S","Š"=>"\0x0160","T"=>"\T","U"=>"\U","Ū"=>"\0x016B","V"=>"\V","Z"=>"\Z","Ž"=>"\0x017D",

"a"=>"\a","ā"=>"\0x0101","b"=>"\b","c"=>"\c","č"=>"\0x010D","d"=>"\d","e"=>"\e","ē"=>"\0x0113","f"=>"\f","g"=>"\g","ģ"=>"\0x01E7","h"=>"\h","i"=>"\i","ī"=>"\0x012B",

"j"=>"\j","k"=>"\k","ķ"=>"\0x0137","l"=>"\l","ļ"=>"\0x013C","m"=>"\m","n"=>"\n","ņ"=>"\0x0146","o"=>"\o","p"=>"\p","r"=>"\r","s"=>"\s","š"=>"\0x0161","t"=>"\t","u"=>"\u","ū"=>"\0x016B","v"=>"\v","z"=>"\z","ž"=>"\0x017E",

 

//"А"=>"\xC0","Б"=>"\xC1","В"=>"\xC2","Г"=>"\xC3","Д"=>"\xC4","Е"=>"\xC5","Ё"=>"\xA8","Ж"=>"\xC6","З"=>"\xC7","И"=>"\xC8","Й"=>"\xC9","К"=>"\xCA","Л"=>"\xCB","М"=>"\xCC",

//"Н"=>"\xCD","О"=>"\xCE","П"=>"\xCF","Р"=>"\xD0","С"=>"\xD1","Т"=>"\xD2","У"=>"\xD3","Ф"=>"\xD4","Х"=>"\xD5","Ц"=>"\xD6","Ч"=>"\xD7","Ш"=>"\xD8","Щ"=>"\xD9","Ъ"=>"\xDA",

//"Ы"=>"\xDB","Ь"=>"\xDC","Э"=>"\xDD","Ю"=>"\xDE","Я"=>"\xDF","а"=>"\xE0","б"=>"\xE1","в"=>"\xE2","г"=>"\xE3","д"=>"\xE4","е"=>"\xE5","ё"=>"\xB8","ж"=>"\xE6","з"=>"\xE7",

//"и"=>"\xE8","й"=>"\xE9","к"=>"\xEA","л"=>"\xEB","м"=>"\xEC","н"=>"\xED","о"=>"\xEE","п"=>"\xEF","р"=>"\xF0","с"=>"\xF1","т"=>"\xF2","у"=>"\xF3","ф"=>"\xF4","х"=>"\xF5",

//"ц"=>"\xF6","ч"=>"\xF7","ш"=>"\xF8","щ"=>"\xF9","ъ"=>"\xFA","ы"=>"\xFB","ь"=>"\xFC","э"=>"\xFD","ю"=>"\xFE","я"=>"\xFF");

 

return strtr($str, $utf8win1251);

}

function trun_to_rus($str) {

$str=str_replace("AA","Ā",$str);

$str=str_replace("aa","ā",$str);

$str=str_replace("CH","Č",$str);

$str=str_replace("ch","č",$str);

$str=str_replace("EE","Ē",$str);

$str=str_replace("ee","ē",$str);

$str=str_replace("GJ","Ģ",$str);

$str=str_replace("gj","ģ",$str);

$str=str_replace("II","Ī",$str);

$str=str_replace("ii","ī",$str);

$str=str_replace("KJ","Ķ",$str);

$str=str_replace("kj","ķ",$str);

$str=str_replace("LJ","Ļ",$str);

$str=str_replace("lj","ļ",$str);

$str=str_replace("NJ","Ņ",$str);

$str=str_replace("nj","ņ",$str);

$str=str_replace("SH","Š",$str);

$str=str_replace("sh","š",$str);

$str=str_replace("UU","Ū",$str);

$str=str_replace("uu","ū",$str);

$str=str_replace("ZH","Ž",$str);

$str=str_replace("zh","ž",$str);

$str=strtr($str,array("a"=>"a", "aa"=>"ā", "b"=>"b", "c"=>"c", "ch"=>"č", "d"=>"d", "e"=>"e", "ee"=>"ē", "f"=>"f", "g"=>"g", "gj"=>"ģ", "h"=>"h", "i"=>"i", "ii"=>"ī", "j"=>"j", "k"=>"k", "kj"=>"ķ", "l"=>"l", "lj"=>"ļ", "m"=>"m", "n"=>"n", "nj"=>"ņ", "o"=>"o", "p"=>"p", "r"=>"r", "s"=>"s", "sh"=>"š", "t"=>"t", "u"=>"u", "uu"=>"ū", "v"=>"v", "z"=>"z", "zh"=>"ž", "A"=>"A", "AA"=>"Ā", "B"=>"B", "C"=>"C", "CH"=>"Č", "D"=>"D", "E"=>"E", "EE"=>"Ē", "F"=>"F", "G"=>"G", "GJ"=>"Ģ", "H"=>"H", "I"=>"I", "II"=>"Ī", "J"=>"J", "K"=>"K", "KJ"=>"Ķ", "L"=>"L", "LJ"=>"Ļ", "M"=>"M", "N"=>"N", "NJ"=>"Ņ", "O"=>"O", "P"=>"P", "R"=>"R", "S"=>"S", "SH"=>"Š", "T"=>"T", "U"=>"U", "UU"=>"Ū", "V"=>"V", "Z"=>"Z", "ZH"=>"Ž"));

return $str;

}

 

function check($message) {

$message=str_replace("|","I",$message);

$message=str_replace("||","I",$message);

$message=htmlspecialchars($message);

$message = str_replace("\r\n", "<br/>", $message);

$message = strtr($message, array(chr("1") => "", chr("2") => "", chr("3") => "", chr("4") => "", chr("5") => "", chr("6") => "", chr("7") => "", chr("8") => "", chr("9") => "", chr("10") => "", chr("11") => "", chr("12") => "", chr

("13") => "", chr("14") => "", chr("15") => "", chr("16") => "", chr("17") => "", chr("18") => "", chr("19") => "", chr("20") => "", chr("21") => "", chr("22") => "", chr("23") => "", chr("24") => "", chr("25") => "", chr("26") => "", chr("27") =>

"", chr("28") => "", chr("29") => "", chr("30") => "", chr("31") => ""));

$message = iconv('utf-8', 'windows-1251', $message);

$message = substr($message, 0, 1000);

$message = iconv('windows-1251', 'utf-8', $message);

$message=str_replace("'","'",$message);

$message=str_replace("\"",""",$message);

$message=str_replace("\$","$",$message);

$message=str_replace("$","$",$message);

$message=str_replace("\\","\", $message);

$message=str_replace("`","`", $message);

$message=str_replace("^","^", $message);

$message=str_replace("%","%", $message);

$message=str_replace(":",":",$message);

$message=preg_replace("|:|",":",$message,3);

$message=stripslashes(trim($message));

return $message;

}

 

function replace_rus($str) {

$str = str_replace("a","|",$str);

$str = str_replace("ā","|",$str);

$str = str_replace("b","|",$str);

$str = str_replace("c","|",$str);

$str = str_replace("č","|",$str);

$str = str_replace("d","|",$str);

$str = str_replace("e","|",$str);

$str = str_replace("ē","|",$str);

$str = str_replace("f","|",$str);

$str = str_replace("g","|",$str);

$str = str_replace("ģ","|",$str);

$str = str_replace("h","|",$str);

$str = str_replace("i","|",$str);

$str = str_replace("ī","|",$str);

$str = str_replace("j","|",$str);

$str = str_replace("k","|",$str);

$str = str_replace("ķ","|",$str);

$str = str_replace("l","|",$str);

$str = str_replace("ļ","|",$str);

$str = str_replace("n","|",$str);

$str = str_replace("ņ","|",$str);

$str = str_replace("o","|",$str);

$str = str_replace("p","|",$str);

$str = str_replace("r","|",$str);

$str = str_replace("s","|",$str);

$str = str_replace("š","|",$str);

$str = str_replace("t","|",$str);

$str = str_replace("u","|",$str);

$str = str_replace("ū","|",$str);

$str = str_replace("v","|",$str);

$str = str_replace("z","|",$str);

$str = str_replace("ž","|",$str);

$str = str_replace("A","|",$str);

$str = str_replace("Ā","|",$str);

$str = str_replace("B","|",$str);

$str = str_replace("C","|",$str);

$str = str_replace("Č","|",$str);

$str = str_replace("D","|",$str);

$str = str_replace("E","|",$str);

$str = str_replace("Ē","|",$str);

$str = str_replace("F","|",$str);

$str = str_replace("G","|",$str);

$str = str_replace("Ģ","|",$str);

$str = str_replace("H","|",$str);

$str = str_replace("I","|",$str);

$str = str_replace("Ī","|",$str);

$str = str_replace("J","|",$str);

$str = str_replace("K","|",$str);

$str = str_replace("Ķ","|",$str);

$str = str_replace("L","|",$str);

$str = str_replace("Ļ","|",$str);

$str = str_replace("M","|",$str);

$str = str_replace("N","|",$str);

$str = str_replace("Ņ","|",$str);

$str = str_replace("O","|",$str);

$str = str_replace("P","|",$str);

$str = str_replace("R","|",$str);

$str = str_replace("S","|",$str);

$str = str_replace("Š","|",$str);

$str = str_replace("T","|",$str);

$str = str_replace("U","|",$str);

$str = str_replace("Ū","|",$str);

$str = str_replace("V","|",$str);

$str = str_replace("Z","|",$str);

$str = str_replace("Ž","|",$str);

return $str;

}

Edited by ppc
Link to comment
Share on other sites

Kas īsti nestrādā? Vai ir kāds kļūdas paziņojums?

Vai ir ieslēgts error reportings?

Kā ieslēgt, te: http://www.bradino.com/php/error-reporting/

 

Nestrādā tas kad aizkomentēju rus rindas un atkomentēju lv, rādās balta lapa mājaslapā. php_flag error_reporting 1 ir hataccessā un inc.php ir aizkomentētas "//" arī šīs divas rindiņas:

Error_Reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);

Error_Reporting (ERROR | WARNING);

 

Bet neko neuzrāda.

Link to comment
Share on other sites

1. str_replace lieliski apstraada arii masiivus, attieciigi ir pastuulbi vienaa f-ja vinju atkartot N-tas reizes

tatad atieciigi pirmaa f-ja ir galiigi garam, pietiktu ar masiivu un vinjm padot ttieciigo msiivu.

Kuru personiigi glabatu atseviskjaa fila (lai prskatamaaks kods, un vieglak varetu veikt labojumus)

piedevam attieciigo failu saglabat jau vajadzigaja kodejumaa..

 

2. kada jega replaisot no 'a' uz 'a' ? , rus varjantaa (vel sprastu) bet ta ka RU nav 'z' tad 'z' replisosana ir pilniigi lieka.

 

3. izmanto str_replace() vieta str_ireplace() -> lai stradatu ar UTF-8

Link to comment
Share on other sites

1. str_replace lieliski apstraada arii masiivus, attieciigi ir pastuulbi vienaa f-ja vinju atkartot N-tas reizes

tatad atieciigi pirmaa f-ja ir galiigi garam, pietiktu ar masiivu un vinjm padot ttieciigo msiivu.

Kuru personiigi glabatu atseviskjaa fila (lai prskatamaaks kods, un vieglak varetu veikt labojumus)

piedevam attieciigo failu saglabat jau vajadzigaja kodejumaa..

 

2. kada jega replaisot no 'a' uz 'a' ? , rus varjantaa (vel sprastu) bet ta ka RU nav 'z' tad 'z' replisosana ir pilniigi lieka.

 

3. izmanto str_replace() vieta str_ireplace() -> lai stradatu ar UTF-8

 

Paldies bet tiku galā, vnk no iepriekšējā čata varianta ieliku tranlate kodus un miers.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
 • Create New...