Jump to content
php.lv forumi

ppc

Reģistrētie lietotāji
 • Posts

  23
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by ppc

 1. Sveiki, gribēju jautāt, vai tādā veidā var dzēst lietotājus automātiski, ja ir kļūda, lūdzu palīdiet to labot. $del_time = time() - 43200; if (''.$del_time.''){ $id = abs(intval($_GET['id'])); $a = $db->query("SELECT `id`,`foto` FROM `ankets` WHERE `id`='$id'")->fetch_assoc(); $b = $db->query("SELECT `id`,`file` FROM `mail_msg` WHERE `id`='$id'")->fetch_assoc(); $db->query("DELETE FROM `mail_msg` WHERE `user_2` = '$id'"); $db->query("DELETE FROM `mail_msg` WHERE `user_1` = '$id'"); $db->query("DELETE FROM `notice` WHERE `to` = '$id'"); $db->query("DELETE FROM `friend` WHERE `user2` = '$id'"); $db->query("DELETE FROM `friend` WHERE `user1` = '$id'"); $db->query("DELETE FROM `users_likes` WHERE `user` = '$id'"); $db->query("DELETE FROM `users_likes` WHERE `to` = '$id'"); if (!empty($a[foto])) unlink($a[foto]); if (!empty($b[file])) unlink($b[file]); $db->query('DELETE FROM `ankets` WHERE `id` = "'.$id.'"'); }
 2. Sveiki vissiem! Man ir jautājums tiem, kuri ir kodējuši UserJS scriptus... Vai ir iespēja Operas brauzerim uzkodēt autoklikeri kurš klikotu uz linku vienalga kuru, piem ja uz atvērtās lapas ir viens links viņš automātiski klikšķina uz to ātri piem 09 no sekundes nenoteiktās reizes... ieslēgt pieņemsim ar shift+q izslēgt shift+w. Un galvenais lai klikšķina visos atvērtajos tabos brauzerī. Vajag Opera brauzerim jo man vajag tieši wml lapaspusē lai klikšķina.. :) protams par samaksu.
 3. Paldies. vnk varēji pateikt, kad esi nacionālists ar to r pietiktu. )))
 4. Tu varētu pārtaisīt? Pilnīgi visu to translīta kodu. Un cik prasīsi par darbu
 5. Protams, kad nē. Jāpārtaisa pats kods, jo citā failā, bots raksta mājienus, un ja garumzīme ir ?
 6. Man vajag noņemt win_to_utf un utf_to_win funkciju, lai darbojas tikai utf-8. Var kāds palīdzēt? function rus_to_k($str) { $str = str_replace("а","a",$str); $str = str_replace("б","b",$str); $str = str_replace("в","v",$str); $str = str_replace("г","g",$str); $str = str_replace("д","d",$str); $str = str_replace("е","e",$str); $str = str_replace("ё","e",$str); $str = str_replace("ж","j",$str); $str = str_replace("з","z",$str); $str = str_replace("и","i",$str); $str = str_replace("й","y",$str); $str = str_replace("к","k",$str); $str = str_replace("л","l",$str); $str = str_replace("м","m",$str); $str = str_replace("н","n",$str); $str = str_replace("о","o",$str); $str = str_replace("п","p",$str); $str = str_replace("р","r",$str); $str = str_replace("с","s",$str); $str = str_replace("т","t",$str); $str = str_replace("у","u",$str); $str = str_replace("ф","f",$str); $str = str_replace("х","h",$str); $str = str_replace("ч","c",$str); $str = str_replace("ц","q",$str); $str = str_replace("ш","w",$str); $str = str_replace("щ",">",$str); $str = str_replace("ь","<",$str); $str = str_replace("ы","x",$str); $str = str_replace("ъ",".",$str); $str = str_replace("э",":",$str); $str = str_replace("ю",";",$str); $str = str_replace("я","}",$str); $str = str_replace("А","a",$str); $str = str_replace("Б","b",$str); $str = str_replace("В","v",$str); $str = str_replace("Г","g",$str); $str = str_replace("Д","d",$str); $str = str_replace("Е","e",$str); $str = str_replace("Ё","e",$str); $str = str_replace("Ж","j",$str); $str = str_replace("З","z",$str); $str = str_replace("И","i",$str); $str = str_replace("Й","y",$str); $str = str_replace("К","k",$str); $str = str_replace("Л","l",$str); $str = str_replace("М","m",$str); $str = str_replace("Н","n",$str); $str = str_replace("О","o",$str); $str = str_replace("П","p",$str); $str = str_replace("Р","r",$str); $str = str_replace("С","s",$str); $str = str_replace("Т","t",$str); $str = str_replace("У","u",$str); $str = str_replace("Ф","f",$str); $str = str_replace("Х","h",$str); $str = str_replace("Ч","c",$str); $str = str_replace("Ц","q",$str); $str = str_replace("Ш","w",$str); $str = str_replace("Щ",">",$str); $str = str_replace("Ь","<",$str); $str = str_replace("Ы","x",$str); $str = str_replace("Ъ",".",$str); $str = str_replace("Э",":",$str); $str = str_replace("Ю",";",$str); $str = str_replace("Я","}",$str); return $str; } function win_to_utf($str) { if (function_exists('mb_convert_encoding')) return mb_convert_encoding($str, 'utf-8', 'windows-1251'); if (function_exists('iconv')) return iconv('windows-1251', 'utf-8', $str); $win1251utf8 = array( "\xC0"=>"А","\xC1"=>"Б","\xC2"=>"В","\xC3"=>"Г","\xC4"=>"Д","\xC5"=>"Е","\xA8"=>"Ё","\xC6"=>"Ж","\xC7"=>"З","\xC8"=>"И","\xC9"=>"Й","\xCA"=>"К","\xCB"=>"Л","\xCC"=>"М", "\xCD"=>"Н","\xCE"=>"О","\xCF"=>"П","\xD0"=>"Р","\xD1"=>"С","\xD2"=>"Т","\xD3"=>"У","\xD4"=>"Ф","\xD5"=>"Х","\xD6"=>"Ц","\xD7"=>"Ч","\xD8"=>"Ш","\xD9"=>"Щ","\xDA"=>"Ъ", "\xDB"=>"Ы","\xDC"=>"Ь","\xDD"=>"Э","\xDE"=>"Ю","\xDF"=>"Я","\xE0"=>"а","\xE1"=>"б","\xE2"=>"в","\xE3"=>"г","\xE4"=>"д","\xE5"=>"е","\xB8"=>"ё","\xE6"=>"ж","\xE7"=>"з", "\xE8"=>"и","\xE9"=>"й","\xEA"=>"к","\xEB"=>"л","\xEC"=>"м","\xED"=>"н","\xEE"=>"о","\xEF"=>"п","\xF0"=>"р","\xF1"=>"с","\xF2"=>"т","\xF3"=>"у","\xF4"=>"ф","\xF5"=>"х", "\xF6"=>"ц","\xF7"=>"ч","\xF8"=>"ш","\xF9"=>"щ","\xFA"=>"ъ","\xFB"=>"ы","\xFC"=>"ь","\xFD"=>"э","\xFE"=>"ю","\xFF"=>"я"); return strtr($str, $win1251utf8); } function utf_to_win($str) { if (function_exists('mb_convert_encoding')) return mb_convert_encoding($str, 'windows-1251', 'utf-8'); if (function_exists('iconv')) return iconv('utf-8', 'windows-1251', $str); $utf8win1251 = array( "А"=>"\xC0","Б"=>"\xC1","В"=>"\xC2","Г"=>"\xC3","Д"=>"\xC4","Е"=>"\xC5","Ё"=>"\xA8","Ж"=>"\xC6","З"=>"\xC7","И"=>"\xC8","Й"=>"\xC9","К"=>"\xCA","Л"=>"\xCB","М"=>"\xCC", "Н"=>"\xCD","О"=>"\xCE","П"=>"\xCF","Р"=>"\xD0","С"=>"\xD1","Т"=>"\xD2","У"=>"\xD3","Ф"=>"\xD4","Х"=>"\xD5","Ц"=>"\xD6","Ч"=>"\xD7","Ш"=>"\xD8","Щ"=>"\xD9","Ъ"=>"\xDA", "Ы"=>"\xDB","Ь"=>"\xDC","Э"=>"\xDD","Ю"=>"\xDE","Я"=>"\xDF","а"=>"\xE0","б"=>"\xE1","в"=>"\xE2","г"=>"\xE3","д"=>"\xE4","е"=>"\xE5","ё"=>"\xB8","ж"=>"\xE6","з"=>"\xE7", "и"=>"\xE8","й"=>"\xE9","к"=>"\xEA","л"=>"\xEB","м"=>"\xEC","н"=>"\xED","о"=>"\xEE","п"=>"\xEF","р"=>"\xF0","с"=>"\xF1","т"=>"\xF2","у"=>"\xF3","ф"=>"\xF4","х"=>"\xF5", "ц"=>"\xF6","ч"=>"\xF7","ш"=>"\xF8","щ"=>"\xF9","ъ"=>"\xFA","ы"=>"\xFB","ь"=>"\xFC","э"=>"\xFD","ю"=>"\xFE","я"=>"\xFF"); return strtr($str, $utf8win1251); } function trun_to_rus($str) { $str = str_replace("ch","ч",$str); $str = str_replace("sc","щ",$str); $str = str_replace("sh","ш",$str); $str = str_replace("ye","э",$str); $str = str_replace("yu","ю",$str); $str = str_replace("ya","я",$str); $str = str_replace("CH","Ч",$str); $str = str_replace("Ch","Ч",$str); $str = str_replace("SC","Щ",$str); $str = str_replace("Sc","Щ",$str); $str = str_replace("SH","Ш",$str); $str = str_replace("Sh","Ш",$str); $str = str_replace("""","Ъ",$str); $str = str_replace(""","ъ",$str); $str = str_replace("‘‘","Ь",$str); $str = str_replace("‘","ь",$str); $str = str_replace("YE","Э",$str); $str = str_replace("Ye","Э",$str); $str = str_replace("YU","Ю",$str); $str = str_replace("Yu","Ю",$str); $str = str_replace("YA","Я",$str); $str = str_replace("Ya","Я",$str); $str = strtr($str,array("\""=>"","a"=>"а","b"=>"б","v"=>"в","g"=>"г","d"=>"д","e"=>"е","j"=>"ж","z"=>"з","i"=>"и","y"=>"й","k"=>"к","l"=>"л","m"=>"м","n"=>"н","o"=>"о","p"=>"п","r"=>"р","s"=>"с","t"=>"т","u"=>"у","f"=>"ф","h"=>"х","c"=>"ц","w"=>"ш","x"=>"ы","A"=>"А","B"=>"Б","V"=>"В","G"=>"Г","D"=>"Д","E"=>"Е","J"=>"Ж","Z"=>"З","I"=>"И","Y"=>"Й","K"=>"К","L"=>"Л","M"=>"М","N"=>"Н","O"=>"О","P"=>"П","R"=>"Р","S"=>"С","T"=>"Т","U"=>"У","F"=>"Ф","H"=>"Х","C"=>"Ц","W"=>"Ш","X"=>"Ы")); return $str; } function check($message) { $message = htmlspecialchars($message); $message = str_replace("\r\n", "<br/>", $message); $message = strtr($message, array(chr("0") => "", chr("1") => "", chr("2") => "", chr("3") => "", chr("4") => "", chr("5") => "", chr("6") => "", chr("7") => "", chr("8") => "", chr("9") => "", chr("10") => "", chr("11") => "", chr("12") => "", chr ("13") => "", chr("14") => "", chr("15") => "", chr("16") => "", chr("17") => "", chr("18") => "", chr("19") => "", chr("20") => "", chr("21") => "", chr("22") => "", chr("23") => "", chr("24") => "", chr("25") => "", chr("26") => "", chr("27") => "", chr("28") => "", chr("29") => "", chr("30") => "", chr("31") => "")); $message = iconv('utf-8', 'windows-1251', $message); $message = mb_substr($message, 0, 1000, 'UTF8'); $message = iconv('windows-1251', 'utf-8', $message); $message = str_replace("'","'",$message); $message = str_replace("\"",""",$message); $message = str_replace("\$","$",$message); $message = str_replace("$","$",$message); $message = str_replace("\\","\", $message); $message = str_replace("`","`", $message); $message = str_replace("^","^", $message); $message = str_replace("%","%", $message); $message = str_replace(":",":",$message); $message = preg_replace("|:|",":",$message,3); $message = stripslashes(trim($message)); return $message; } function replace_rus($str) { $str = str_replace("а","|",$str); $str = str_replace("б","|",$str); $str = str_replace("в","|",$str); $str = str_replace("г","|",$str); $str = str_replace("д","|",$str); $str = str_replace("е","|",$str); $str = str_replace("ё","|",$str); $str = str_replace("ж","|",$str); $str = str_replace("з","|",$str); $str = str_replace("и","|",$str); $str = str_replace("й","|",$str); $str = str_replace("к","|",$str); $str = str_replace("л","|",$str); $str = str_replace("м","|",$str); $str = str_replace("н","|",$str); $str = str_replace("о","|",$str); $str = str_replace("п","|",$str); $str = str_replace("р","|",$str); $str = str_replace("с","|",$str); $str = str_replace("т","|",$str); $str = str_replace("у","|",$str); $str = str_replace("ф","|",$str); $str = str_replace("х","|",$str); $str = str_replace("ч","|",$str); $str = str_replace("ц","|",$str); $str = str_replace("ш","|",$str); $str = str_replace("щ","|",$str); $str = str_replace("ь","|",$str); $str = str_replace("ы","|",$str); $str = str_replace("ъ","|",$str); $str = str_replace("э","|",$str); $str = str_replace("ю","|",$str); $str = str_replace("я","|",$str); $str = str_replace("А","|",$str); $str = str_replace("Б","|",$str); $str = str_replace("В","|",$str); $str = str_replace("Г","|",$str); $str = str_replace("Д","|",$str); $str = str_replace("Е","|",$str); $str = str_replace("Ё","|",$str); $str = str_replace("Ж","|",$str); $str = str_replace("З","|",$str); $str = str_replace("?","|",$str); $str = str_replace("Й","|",$str); $str = str_replace("К","|",$str); $str = str_replace("Л","|",$str); $str = str_replace("М","|",$str); $str = str_replace("Н","|",$str); $str = str_replace("О","|",$str); $str = str_replace("П","|",$str); $str = str_replace("Р","|",$str); $str = str_replace("С","|",$str); $str = str_replace("Т","|",$str); $str = str_replace("У","|",$str); $str = str_replace("Ф","|",$str); $str = str_replace("Х","|",$str); $str = str_replace("Ч","|",$str); $str = str_replace("Ц","|",$str); $str = str_replace("Ш","|",$str); $str = str_replace("Щ","|",$str); $str = str_replace("Ь","|",$str); $str = str_replace("Ы","|",$str); $str = str_replace("Ъ","|",$str); $str = str_replace("Э","|",$str); $str = str_replace("Ю","|",$str); $str = str_replace("Я","|",$str); return $str; }
 7. ppc

  Javascript

  Zin kāds kā var no javascript`a kopēt tekstu? piemeram draugos brainā... atslēdzot brauzerim javascriptu neizdodas parādas balta lapa.
 8. ppc

  Decode

  Lol un ko tālāk?! Palasijis iepriekšējos postus tip gudri atbildēji? Jānis
 9. ppc

  Decode

  Bet tur viens vienīgs eval i to beigās. Paskaidro konkrētāk plz
 10. ppc

  Decode

  To vienīgo eval uz echo, kursh pie beigām, tad iemest uz hostu un panemt localhost/bots.php? Ko tālāk?
 11. ppc

  Decode

  Vnk pasaki soli pa solim, ko ar to kodu jadara kuru es pirmajā postā ieliku!!! tur tik viens eval i to beigās! tur laža man sanāca
 12. ppc

  Decode

  Kā tu tiki pie šī ?
 13. ppc

  Decode

  Lūdzu vari konkrētāk pateikt, kādu progu man izmantot un ko isti jadara?
 14. ppc

  Decode

  Kurš var atkodēt šo php failu un pateikt kā un ar kā palīdzību var atkodēt? Sis fails bij Vēl zendēts jeb kā lai pasaka ar dezendu atkodēju bet dažiem labiem failiem vēl šis te apakšā ir :D <?php /*********************/ /* */ /* Version : 5.1.0 */ /* Author : RM */ /* Comment : 071223 */ /* */ /*********************/ $V217999268 = "b2hCQkFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQW9oQUFCsvKy0LPgstyz4lhCT1+yyrLysseywLL3ssJfT0JCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkFCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkFBQrLDstKy27PgWEIKFhYSWE1NDwMRFgcQAw9MFxFCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkFCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQmtra2tra2tra2tra2tra0JCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJBQUIrITNCQlhCQlZUT1tQT1tSQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkFCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQmtra2tra2tra2tra2trQmtrQkJCQkJCQkJCQkJBQUKy8LLXs+Kz47Las+1CUUxSQrLcs+BCVkxSVExTUkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQW9oQUFCsvay8rL/sv+yybL7QrLDsviywrL6sv2ywEKywrLyssOy/bLCsvyyw7LAssKy8rL/ss2y97LAssOyzUKy87L3ssOy/bL5svKywLL/svxCQW9oQUFCsviy8rLFsvKy97L+QrLAsvyy+bLOsviy/EKy/7LyQkJCChYWElhNTQ8DERYHEAMPTBcRQkJCQkFvaEJCQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFvaBAHExcLEAdFTExNAQ0MBAsFTBIKEkVZb2hGAw4LBQxfRQ4HBBZFWW9oRhYLFg4HX0WywbLds+Ky0rLQstmy17Lfstqy10Ky07Lcs+Cy0rLestpFWW9oCgcDBkpLWW9oDgcUBw4RSltLWW9oFQoNPQMGBkpSTkUHDBYHEEVLWW9oRg8NBkJfQgEKBwEJSkY9JSc2OUUPDQZFP0tZb2gRFQsWAQpKRg8NBksZb2gGBwQDFw4WWG9oBwEKDUJFREFTWlVZQl4DQgoQBwRfQAANFhFdDw0GXwwDDwcRQFyy/7Lastiy2kKy07Lcs+Cy3LLQXk0DXF4AEEJNXEVZb2gHAQoNQkVEQVNaVVlCXgNCChAHBF9AAA0WEV0PDQZfEQcWQFyy/7LSs+Oz4LPistyy27LYstpeTQNcXgAQQk1cXgAQQk1cRVlvaAAQBwMJWW9ob2gBAxEHQhEHFlhvaEYDARZCX0IBCgcBCUpGPSUnNjlFAwEWRT9LWW9oCwRCSgcPEhYbSkYDARZLSxlvaAsEQkpGFAcQQ19FFQ8ORUsHAQoNQkVeBA0QD0IDARYLDQxfQAANFhFdDw0GX0VMRg8NBkxFRAMPElkDARZfAwEWRAMPEllFTDErJkxFQEIPBxYKDQZfQBINERZAXEVZb2hvaG9ob2gHAQoNQkWy/bPistqy37Last6y0rPgs+5Cstyz4LLQstez4LPpQrPjQrLYstyy3rLdstJCSrLQstqy2LPgS1heABBNXEVZb2gHAQoNQkVeEQcOBwEWQgwDDwdfQBQLARZAXEVZb2gLBEpGEQcWOUUUCwEWRT9CX19CUksZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BSQFyy/7LXs+BeTQ0SFgsNDFxFWW9oBwEKDUJFXg0SFgsNDEIUAw4XB19AU0Bcsvay0l5NDRIWCw0MXEVZb2gfQgcOEQdCGW9oBwEKDUJFXg0SFgsNDEIUAw4XB19AU0Bcsvay0l5NDRIWCw0MXEVZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BSQFyy/7LXs+BeTQ0SFgsNDFxFWW9oH29oBwEKDUJFXk0RBw4HARZcXgAQTVxFWW9ob2gHAQoNQkWy+rLfs+Cy17PistCy0rLZQrLBst6y37Lastiy0kJKs+Oy17LYTEtYXgAQTVxFWW9oBwEKDUJFXhEHDgcBFkIMAw8HX0AUCwEWCwwWQFxFWW9oCwRKRhEHFjlFFAsBFgsMFkU/Ql9fX0JTUksZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BTUkBcU1JeTQ0SFgsNDFxFWW9oH29oBw4RBwsESkYRBxY5RRQLARYLDBZFP0JfX19CRVFSRUsZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BRUkBcUVJeTQ0SFgsNDFxFWW9oH29oBw4RBwsESkYRBxY5RRQLARYLDBZFP0JfX19CRVRSRUsZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BUUkBcVFJeTQ0SFgsNDFxFWW9oH29oBw4RBwsESkYRBxY5RRQLARYLDBZFP0JfX19CRVNQUkVLGW9oBwEKDUJFXg0SFgsNDEIUAw4XB19AU1BSQFxTUFJeTQ0SFgsNDFxFWW9oH29oBwEKDUJFXg0SFgsNDEIUAw4XB19AU1JAXFNSXk0NEhYLDQxcRVlvaAcBCg1CRV4NEhYLDQxCFAMOFwdfQFFSQFxRUl5NDRIWCw0MXEVZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BUUkBcVFJeTQ0SFgsNDFxFWW9oBwEKDUJFXg0SFgsNDEIUAw4XB19AU1BSQFxTUFJeTQ0SFgsNDFxFWW9oBwEKDUJFXk0RBw4HARZcXgAQTVxFWW9ob2gHAQoNQkWy+rLfs+Cy17PistCy0rLZQrPqs+Gz4LLfstqy2LLSQkqy3rLast9MS1heABBNXEVZb2hvaAcBCg1CRV4RBw4HARZCDAMPB19AEQoXFhYLDwdAXEVZb2gLBEpGEQcWOUURChcWFgsPB0U/Ql9fX0JFVFJSRUsZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BUUlJAXFNSXk0NEhYLDQxcRVlvaB9vaAcOEQcLBEpGEQcWOUURChcWFgsPB0U/Ql9fX0JFU1pSUkVLGW9oBwEKDUJFXg0SFgsNDEIUAw4XB19AU1pSUkBcUVJeTQ0SFgsNDFxFWW9oH29oBw4RBwsESkYRBxY5RREKFxYWCw8HRT9CX19fQkVRVFJSRUsZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BRVFJSQFxUUl5NDRIWCw0MXEVZb2gfb2gHDhEHCwRKRhEHFjlFEQoXFhYLDwdFP0JfX19CRVVQUlJFSxlvaAcBCg1CRV4NEhYLDQxCFAMOFwdfQFVQUlJAXFNQUl5NDRIWCw0MXEVZb2gfb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BUUlJAXFNSXk0NEhYLDQxcRVlvaAcBCg1CRV4NEhYLDQxCFAMOFwdfQFNaUlJAXFFSXk0NEhYLDQxcRVlvaAcBCg1CRV4NEhYLDQxCFAMOFwdfQFFUUlJAXFRSXk0NEhYLDQxcRVlvaAcBCg1CRV4NEhYLDQxCFAMOFwdfQFVQUlJAXFNQUl5NDRIWCw0MXEVZb2gHAQoNQkVeTREHDgcBFlxeABBNXEVZb2hvaAcBCg1CRbL6st+z4LLXs+Ky0LLSstlCstWy37LSs+Cy3LLYstJCSrLestqy30xLWF4AEE1cRVlvaAcBCg1CRV4RBw4HARZCDAMPB19AGAwDFg0JFgsPB0BcRVlvaAsESkYRBxY5RRgMAxYNCRYLDwdFP0JfX19CRVRSUkVLGW9oBwEKDUJFXg0SFgsNDEIUAw4XB19AVFJSQFxTUl5NDRIWCw0MXEVZb2gfb2gHDhEHCwRKRhEHFjlFGAwDFg0JFgsPB0U/Ql9fX0JFU1pSUkVLGW9oBwEKDUJFXg0SFgsNDEIUAw4XB19AU1pSUkBcUVJeTQ0SFgsNDFxFWW9oH29oBw4RBwsESkYRBxY5RRgMAxYNCRYLDwdFP0JfX19CRVFUUlJFSxlvaAcBCg1CRV4NEhYLDQxCFAMOFwdfQFFUUlJAXFRSXk0NEhYLDQxcRVlvaB9vaAcOEQcLBEpGEQcWOUUYDAMWDQkWCw8HRT9CX19fQkVVUFJSRUsZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BVUFJSQFxTUFJeTQ0SFgsNDFxFWW9oH29oBwEKDUJFXg0SFgsNDEIUAw4XB19AVFJSQFxTUl5NDRIWCw0MXEVZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BTWlJSQFxRUl5NDRIWCw0MXEVZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BRVFJSQFxUUl5NDRIWCw0MXEVZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BVUFJSQFxTUFJeTQ0SFgsNDFxFWW9oBwEKDUJFXk0RBw4HARZcXgAQTVxFWW9ob2gHAQoNQkWy+rLfs+Cy17PistCy0rLZQrLSst+y17LYstay3LPgstJCSrLestqy30xLWF4AEE1cRVlvaAcBCg1CRV4RBw4HARZCDAMPB19AAwwHCRYLDwdAXEVZb2gLBEpGEQcWOUUDDAcJFgsPB0U/Ql9fX0JFVFJSRUsZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BUUlJAXFNSXk0NEhYLDQxcRVlvaB9vaAcOEQcLBEpGEQcWOUUDDAcJFgsPB0U/Ql9fX0JFU1pSUkVLGW9oBwEKDUJFXg0SFgsNDEIUAw4XB19AU1pSUkBcUVJeTQ0SFgsNDFxFWW9oH29oBw4RBwsESkYRBxY5RQMMBwkWCw8HRT9CX19fQkVRVFJSRUsZb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BRVFJSQFxUUl5NDRIWCw0MXEVZb2gfb2gHDhEHCwRKRhEHFjlFAwwHCRYLDwdFP0JfX19CRVVQUlJFSxlvaAcBCg1CRV4NEhYLDQxCFAMOFwdfQFVQUlJAXFNQUl5NDRIWCw0MXEVZb2gfb2gHAQoNQkVeDRIWCw0MQhQDDhcHX0BUUlJAXFNSXk0NEhYLDQxcRVlvaAcBCg1CRV4NEhYLDQxCFAMOFwdfQFNaUlJAXFFSXk0NEhYLDQxcRVlvaAcBCg1CRV4NEhYLDQxCFAMOFwdfQFFUUlJAXFRSXk0NEhYLDQxcRVlvaAcBCg1CRV4NEhYLDQxCFAMOFwdfQFVQUlJAXFNQUl5NDRIWCw0MXEVZb2gHAQoNQkVeTREHDgcBFlxeABBNXEVZb2hvaAcBCg1CRbLEstey37LSQrLcs+Cy0LLXs+Cy0kKy0EKy0LLastiz4ExKst2y3LPjs+Cy3LLQS1heABBNXEVZb2gHAQoNQkVeCwwSFxZCFhsSB19AFgcaFkBCDAMPB19AAQcMAz0DDBEVQEIUAw4XB19ARUxGEQcWOUUBBwwDPQMMERVFP0xFQEIPAxoOBwwFFgpfQFBSQEIWCxYOB19AssSy17LfstJATVxeABBNXEVZb2hvaAsEQkpGFAcQX19FFQ8ORUsZb2gHAQoNQkVeABBCTVxeAwwBCg0QQhYLFg4HX0AFDUBcsvay3LLTstKy0LLas+Cz7l4FDUIKEAcEX0AADRYRXQ8NBl9FTEYPDQZMRUQDDxJZAwEWXwMGBkQDDxJZRUwxKyZMRUBCDwcWCg0GX0ASDREWQFxFWW9oBwEKDUJFb2heEg0RFgQLBw4GQgwDDwdfQBQLARZAQhQDDhcHX0BGFAsBFkBNXG9oXhINERYECwcOBkIMAw8HX0AYDAMWDQkWCw8HQEIUAw4XB19ARhgMAxYNCRYLDwdATVxvaF4SDREWBAsHDgZCDAMPB19AEQoXFhYLDwdAQhQDDhcHX0BGEQoXFhYLDwdATVxvaF4SDREWBAsHDgZCDAMPB19AFAsBFgsMFkBCFAMOFwdfQEYUCwEWCwwWQE1cb2heEg0RFgQLBw4GQgwDDwdfQAMMBwkWCw8HQEIUAw4XB19ARgMMBwkWCw8HQE1cb2heEg0RFgQLBw4GQgwDDwdfQAEHDAM9AwwRFUBCFAMOFwdfQEYBBwwDPQMMERVATVxvaF5NBQ1cXk0DDAEKDRBcRVlvaAcBCg1CRV4AEE1cXgAQQk1cRVlvaB8HDhEHGW9oBwEKDUJFXgAQQk1cXgsMEhcWQhYbEgdfQBEXAA8LFkBCAQ4DERFfQAsAFxYWDQxAQhQDDhcHX0Cy9rLcstOy0rLQstqz4LPuQE1cXk0EDRAPXF4AEEJNXF4AEEJNXEVZb2gfb2hvaG9oHwcOEQcZb2hvaG9oRhQLARZCX0IBCgcBCUpGPTItMTY5RRQLARZFP0tZb2hGGAwDFg0JFgsPB0JfQgEKBwEJSkY9Mi0xNjlFGAwDFg0JFgsPB0U/S1lvaEYRChcWFgsPB0JfQgEKBwEJSkY9Mi0xNjlFEQoXFhYLDwdFP0tZb2hGFAsBFgsMFkJfQgEKBwEJSkY9Mi0xNjlFFAsBFgsMFkU/S1lvaEYDDAcJFgsPB0JfQgEKBwEJSkY9Mi0xNjlFAwwHCRYLDwdFP0tZb2hGAQcMAz0DDBEVQl9CAQoHAQlKRj0yLTE2OUUBBwwDPQMMERVFP0tZb2hvaA8bERMOPRMXBxAbSkA3MiYjNidCAhEHFhYLDAUCQjEnNkICFAsBFgJCX0JFRhQLARZFTkICGAwDFg0JFgsPBwJCX0JFRhgMAxYNCRYLDwdFTkICEQoXFhYLDwcCQl9CRUYRChcWFgsPB0VOQgIUCwEWCwwWAkJfQkVGFAsBFgsMFkVOQgIDDAcJFgsPBwJCX0JFRgMMBwkWCw8HRU5CAgEHDAM9AwwRFQJCX0JFRgEHDAM9AwwRFUVCNSonMCdCAgsGEQJCX0JFU0VAS1lvaAoHAwYHEEJKRS4NAQMWCw0MWEIADRYRXUVMMSsmS1lCQgcaCxZZb2hvaB9vaG9oABAHAwlZb2hvaAEDEQdCDAMPBxFYb2hGAwEWQl9CAQoHAQlKRj0lJzY5RQMBFkU/S1lvaAsEQkoHDxIWG0pGAwEWS0sZb2gLBEJKRhQHEENfRRUPDkVLBwEKDUJFXgQNEA9CAwEWCw0MX0AADRYRXQ8NBl9FTEYPDQZMRUQDDxJZAwEWXwMBFkQDDxJZRUwxKyZMRUBCDwcWCg0GX0ASDREWQFxFWW9ob2gHAQoNQkWyw7Las+Oz4LLXst6y0lheABBNXEVZb2gHAQoNQkVeCwwSFxZCFhsSB19AFgcaFkBCDAMPB19AERsRFgcPQEIUAw4XB19ARUxGEQcWOUURGxEWBw9FP0xFQEIPAxoOBwwFFgpfQFdSQEIWCxYOB19AssOy2rPjs+Cy17LestJATVxeABBNXEVZb2gHAQoNQkWywbLest+y2rLYWF4AEE1cRVlvaAcBCg1CRV4LDBIXFkIWGxIHX0AWBxoWQEIMAw8HX0AXDwwLCUBCFAMOFwdfQEVMRhEHFjlFFw8MCwlFP0xFQEIPAxoOBwwFFgpfQFdSQEIWCxYOB19AssGy3rLfstqy2EBNXF4AEE1cRVlvaAcBCg1CRbLzstKz4rPpstGy0lheABBNXEVZb2gHAQoNQkVeCwwSFxZCFhsSB19AFgcaFkBCDAMPB19AAAMQGwUDQEIUAw4XB19ARUxGEQcWOUUAAxAbBQNFP0xFQEIPAxoOBwwFFgpfQFdSQEIWCxYOB19AsvOy0rPis+my0bLSQE1cXgAQTVxFWW9oBwEKDUJFssqz4bPgst+y2rLYWF4AEE1cRVlvaAcBCg1CRV4LDBIXFkIWGxIHX0AWBxoWQEIMAw8HX0ARChcWQEIUAw4XB19ARUxGEQcWOUURChcWRT9MRUBCDwMaDgcMBRYKX0BXUkBCFgsWDgdfQLLKs+Gz4LLfstqy2EBNXF4AEE1cRVlvaAcBCg1CRbLyst+y17LYstay3LPgWF4AEE1cRVlvaAcBCg1CRV4LDBIXFkIWGxIHX0AWBxoWQEIMAw8HX0ADDAcJQEIUAw4XB19ARUxGEQcWOUUDDAcJRT9MRUBCDwMaDgcMBRYKX0BXUkBCFgsWDgdfQLLyst+y17LYstay3LPgQE1cXgAQTVxFWW9oBwEKDUJFssCz4bLdstqz5LLSWF4AEE1cRVlvaAcBCg1CRV4LDBIXFkIWGxIHX0AWBxoWQEIMAw8HX0AWFxILAQNAQhQDDhcHX0BFTEYRBxY5RRYXEgsBA0U/TEVAQg8DGg4HDAUWCl9AV1JAQhYLFg4HX0CywLPhst2y2rPkstJATVxeABBNXEVZb2gHAQoNQkWyw7LQs+2z67LXst+y37LasthYXgAQTVxFWW9oBwEKDUJFXgsMEhcWQhYbEgdfQBYHGhZAQgwDDwdfQBEUAwsRAQpAQhQDDhcHX0BFTEYRBxY5RREUAwsRAQpFP0xFQEIPAxoOBwwFFgpfQFdSQEIWCxYOB19AssOy0LPts+uy17Lfst+y2rLYQE1cXgAQTVxFWW9oBwEKDUJFsvWy37LSs+Cy3LLYWF4AEE1cRVlvaAcBCg1CRV4LDBIXFkIWGxIHX0AWBxoWQEIMAw8HX0AYDAMWDQlAQhQDDhcHX0BFTEYRBxY5RRgMAxYNCUU/TEVAQg8DGg4HDAUWCl9AV1JAQhYLFg4HX0Cy9bLfstKz4LLcsthATVxeABBNXEVZb2gHAQoNQkWyxrLZs+Gy1rLXs+JYXgAQTVxFWW9oBwEKDUJFXgsMEhcWQhYbEgdfQBYHGhZAQgwDDwdfQAQOGwYHEEBCFAMOFwdfQEVMRhEHFjlFBA4bBgcQRT9MRUBCDwMaDgcMBRYKX0BXUkBCFgsWDgdfQLLGstmz4bLWstez4kBNXF4AEE1cRVlvaG9oCwRCSkYUBxBfX0UVDw5FSxlvaAcBCg1CRV4AEEJNXF4DDAEKDRBCFgsWDgdfQAUNQFyy9rLcstOy0rLQstqz4LPuXgUNQgoQBwRfQAANFhFdDw0GX0VMRg8NBkxFRAMPElkDARZfAwYGRAMPEllFTDErJkxFQEIPBxYKDQZfQBINERZAXEVZb2gHAQoNQkVvaF4SDREWBAsHDgZCDAMPB19AFw8MCwlAQhQDDhcHX0BGFw8MCwlATVxvaF4SDREWBAsHDgZCDAMPB19AEQoXFkBCFAMOFwdfQEYRChcWQE1cb2heEg0RFgQLBw4GQgwDDwdfQAMMBwlAQhQDDhcHX0BGAwwHCUBNXG9oXhINERYECwcOBkIMAw8HX0AWFxILAQNAQhQDDhcHX0BGFhcSCwEDQE1cb2heEg0RFgQLBw4GQgwDDwdfQBEUAwsRAQpAQhQDDhcHX0BGERQDCxEBCkBNXG9oXhINERYECwcOBkIMAw8HX0ARGxEWBw9AQhQDDhcHX0BGERsRFgcPQE1cb2heEg0RFgQLBw4GQgwDDwdfQAADEBsFA0BCFAMOFwdfQEYAAxAbBQNATVxvaF4SDREWBAsHDgZCDAMPB19AGAwDFg0JQEIUAw4XB19ARhgMAxYNCUBNXG9oXhINERYECwcOBkIMAw8HX0AEDhsGBxBAQhQDDhcHX0BGBA4bBgcQQE1cb2heTQUNXF5NAwwBCg0QXEVZb2gHAQoNQkVeABBNXF4AEEJNXEVZb2gfBw4RBxlvaAcBCg1CRV4AEEJNXF4LDBIXFkIWGxIHX0ARFwAPCxZAQgEOAxERX0ALABcWFg0MQEIUAw4XB19Asvay3LLTstKy0LLas+Cz7kBNXF5NBA0QD1xeABBCTVxeABBCTVxFWW9oH29ob2hvaB8HDhEHGW9ob2hvaEYXDwwLCUJfQgEKBwEJSkY9Mi0xNjlFFw8MCwlFP0tZb2hGEQoXFkJfQgEKBwEJSkY9Mi0xNjlFEQoXFkU/S1lvaEYDDAcJQl9CAQoHAQlKRj0yLTE2OUUDDAcJRT9LWW9oRhYXEgsBA0JfQgEKBwEJSkY9Mi0xNjlFFhcSCwEDRT9LWW9oRhEUAwsRAQpCX0IBCgcBCUpGPTItMTY5RREUAwsRAQpFP0tZb2hGERsRFgcPQl9CAQoHAQlKRj0yLTE2OUURGxEWBw9FP0tZb2hGAAMQGwUDQl9CAQoHAQlKRj0yLTE2OUUAAxAbBQNFP0tZb2hGGAwDFg0JQl9CAQoHAQlKRj0yLTE2OUUYDAMWDQlFP0tZb2hGBA4bBgcQQl9CAQoHAQlKRj0yLTE2OUUEDhsGBxBFP0tZb2hvaG9oDxsREw49ExcHEBtKQDcyJiM2J0ICEQcWFgsMBQJCMSc2QgIXDwwLCQJCX0JFRhcPDAsJRU5CAhEKFxYCQl9CRUYRChcWRU5CAgMMBwkCQl9CRUYDDAcJRU5CAhYXEgsBAwJCX0JFRhYXEgsBA0VOQgIRFAMLEQEKAkJfQkVGERQDCxEBCkVOQgIRGxEWBw8CQl9CRUYRGxEWBw9FTkICAAMQGwUDAkJfQkVGAAMQGwUDRU5CAhgMAxYNCQJCX0JFRhgMAxYNCUVOQgIEDhsGBxACQl9CRUYEDhsGBxBFQjUqJzAnQgILBhECQl9CRVNFQEtZb2gKBwMGBxBCSkUuDQEDFgsNDFhCAA0WEV1FTDErJktZQkIHGgsWWW9ob2gfb2hvaAAQBwMJWW9ob2hvaG9oH29ob2gLBEJKRg8NBksHAQoNQgUATEVeA0IKEAcEX0AADRYRQFyywbLds+Ky0rLQstmy17Lfstqy10Ky07Lcs+Cy0rLestpeTQNcRUwGCxRZb2hvaAcBCg1CBQBMRV4DQgoQBwRfQAsMBgcaQFyy8EKy0rLWst6y2rLfstiz4V5NA1xeABBCTVxFTAYLFFlvaAcBCg1CBQBMRV4DQgoQBwRfQEVMKkxFBwwWBxBAXLL9s+Ky2rPnstyy1LLSs+1eTQNcRUwGCxRZb2gEDQ0WSktZb2hvaA=="; eval( base64_decode( "ZXZhbChiYXNlNjRfZGVjb2RlKCJaWFpoYkNoaVlYTmxOalJmWkdWamIyUmxLQ0pLUmxsNlRVUm5OVTVxYTNoTlZHTTVXVzFHZWxwVVdUQllNbEpzV1RJNWExcFRaMmxYVnpGSFpXeHdWVmRVUWxsTmJFcHpWMVJKTldFeGNGSlFWREJwUzFSemExWnFVWGhOUkZsNVRVUkZlRTlFTVdsWldFNXNUbXBTWmxwSFZtcGlNbEpzUzBOS2FrMHhTalZaYTJSWFpGTkpjRTk1VWxkT2VtTTBUWHByZDA1VVFYcFFWMHBvWXpKVk1rNUdPV3RhVjA1MldrZFZiMGxzYTNsaFNHdHBTMVJ6YTFacVp6Uk5lbWQzVFZSSk0wMUVNV2xaV0U1c1RtcFNabHBIVm1waU1sSnNTME5LYVUwd2NISkphV3MzU2taWk5VMVVWVE5PYWtsNlRXcHJPVmx0Um5wYVZGa3dXREpTYkZreU9XdGFVMmRwVjJwT2QyTkhTblJYYms1YVYwWktjMGxwYXpjaUtTazdaWFpoYkNoaVlYTmxOalJmWkdWamIyUmxLQ0pLUmxsNVRWUmpOVTlVYTNsT2FtYzVTa1paZWsxRVp6Vk9hbXQ0VFZSamIwcEdXWGxOVkdNMVQxUnJlVTVxWjNCUGVWSlhUbFJWTTA1NldUSk9la2t3VUZOU1YwNUVSWGRPYWtsM1RWUkZORXREVWxkTmFrVXpUMVJyTlUxcVdUUkxWSE05SWlrcE93PT0iKSk7ZXZhbChiYXNlNjRfZGVjb2RlKCJKRll4T0RNNU5UQTRNRFk5SnljN1ptOXlLQ1JXTmpJd01UZzBNekkzUFRBN0pGWTJNakF4T0RRek1qYzhKRlkxTlRjM05qWTNNalE3SkZZMk1qQXhPRFF6TWpjckt5bDdKRll4T0RNNU5UQTRNRFl1UFNSV056YzRNemt3TlRBektDZ2tWamc0TXpnd01USTNNQ2drVmpJeE56azVPVEkyT0Zza1ZqWXlNREU0TkRNeU4xMHBYak15TURrNEtTazdmV1YyWVd3b0pGWXhPRE01TlRBNE1EWXBPdz09IikpOw==" ) ); ?>
 15. ppc

  Translīts

  Paldies bet tiku galā, vnk no iepriekšējā čata varianta ieliku tranlate kodus un miers.
 16. ppc

  Translīts

  Nestrādā tas kad aizkomentēju rus rindas un atkomentēju lv, rādās balta lapa mājaslapā. php_flag error_reporting 1 ir hataccessā un inc.php ir aizkomentētas "//" arī šīs divas rindiņas: Error_Reporting(E_ALL & ~E_NOTICE); Error_Reporting (ERROR | WARNING); Bet neko neuzrāda.
 17. ppc

  Translīts

  Cik tad tu gurdiniek prasi? :D
 18. ppc

  Translīts


 19. ppc

  Translīts

  Vēlreiz atkārtoju vis strādā ideāli izņemot latviešu simbolus! kad aizkomentēju ar "//" russ variantu un atkomentēju lv. Nevaru saprast kur man tur kļūda un vai pareizi kodētas mīkstinājuma zīmes un garumzīmes.
 20. ppc

  Translīts


×
×
 • Create New...