Jump to content
php.lv forumi

knauzers

Reģistrētie lietotāji
 • Posts

  27
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

knauzers's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

 1. Sapratu, bet tomēr - kodā Tu visas vērtības norādi statiski (1 => "A", 2 => "B", 3 => "C", 4 => "D", 5 => "E"), kas īsti neder. Man 1 vērtība visos gadījumos nebūs tikai un vienīgi "A", bet gan ar drop-down izvēlēta. Vai arī es atkal kaut ko nesaprotu... :D
 2. Jā, redzēju šo komentāru. Ko mēs šajā gadījumā iegūstam, ielasot šīs vērtības no datubāzes?
 3. Kods strādā, bet efekts ir praktiski tas pats. Pirms un pēc submit bilde ir sekojoša: Tas ir, pēc submit nesaglabājas manas drop-down izvēles, bet atgriežas sākotnējās. Sāk rasties jautājums, vai tikai ar PHP+HTML šis uzdevums vispār ir izpildāms? :D
 4. Tev taisnība, diezgan loģisks iznākums! :) Un te mēs atgriežamies pie jautājuma, kuru Tev jautāju kādu laiku iepriekš - kā saglabāt drop-down vērtības, lai pēc Submit tās netiek nonullētas, bet piegalbā un atrāda iepriekš norādīto vērtību.. Ja domā šādi: $week .= '<br>'; $week .= '<select name="day_' . $day . '" style="background-color:#01A9DB;">'; $week .= '<option value="0">...</option>'; $week .= '<option value="A">A</option>'; $week .= '<option value="B" selected>B</option>'; $week .= '<option value="C">C</option>'; $week .= '<option value="D">D</option>'; $week .= '<option value="E">E</option>'; $week .= '</select>'; $week .= '</td>'; tad tas īsti nederēs. Jo tas, kas ir nepieciešams - lai katrā no tabulas ierakstiem saglabātos iepriekš zem drop-down izvēlēta un pēc tam submit-ota vērtība (teiksim, opcija "E"), nevis statiski iekš koda ar "selected" norādītā vērtība "B". Ceru, ka domu saprati...
 5. // Create Calendar!! $weeks = array(); $week = ''; // Add empty cell $week .= str_repeat('<td></td>', $str); for ( $day = 1; $day <= $day_count; $day++, $str++) { $date = $ym . '-' . $day; if ($today == $date) { $week .= '<td class="today">' . $day; } else { $week .= '<td>' . $day; } $week .= '<br>'; $week .= '<select name="day_' . $day . '" style="background-color:#01A9DB;">'; $week .= '<option value="0">...</option>'; $week .= '<option value="A">A</option>'; $week .= '<option value="B">B</option>'; $week .= '<option value="C">C</option>'; $week .= '<option value="D">D</option>'; $week .= '<option value="E">E</option>'; $week .= '</select>'; $week .= '</td>'; // End of the week OR End of the month if ($str % 7 == 6 || $day == $day_count) { if ($day == $day_count) { // Add empty cell $week .= str_repeat('<td></td>', 6 - ($str % 7)); } $weeks[] = '<tr>' . $week . '</tr>'; // Prepare for new week $week = ''; } }
 6. POST konfigs: <form method="post"> <table class="table table-bordered" > <tr bgcolor="#01DFA5"> <th>Pr</th> <th>Ot</th> <th>Tr</th> <th>Ce</th> <th>Pi</th> <th style="color:red">Se</th> <th style="color:red">Sv</th> </tr> <?php foreach ($weeks as $week) { echo $week; } ?> </table> <input class="button" type="submit" value="Submit!"> </form> </div>
 7. Jautājums ir, kur kodā ir kļūda, ka katrs nākamais pieprasījums pārraksta tabulu no jauna? Koda daļa: // INSERT LOOP if (isset($_POST['day_1'])) { $sql_parts = []; for ( $day = 1; $day <= $day_count; $day++) { $date = $ym . '-' . $day; $test = null; $key = 'day_' . $day; if (isset($_POST[$key])) { $test = $_POST[$key]; } $sql_parts[] = "('$date', '$test')"; } if ($sql_parts) { $link = mysqli_connect("localhost", "root", "xxx", "yyy"); if ($link === false) { die("Maintenance code #1234."); } $implodeArray = implode(',', $sql_parts); $sql = "INSERT INTO dezuranti VALUES " .$implodeArray. "ON DUPLICATE KEY UPDATE Dezurants = VALUES(Dezurants)"; if (mysqli_query($link, $sql)){ echo "<p> <font color=#01DFA5> <b><i>title!</i></b></font> </p>"; } else { echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link); } mysqli_close($link); } }
 8. Problēma ir tādā, ka manā skatījumā kods ir korekts. : Īsti nav skaidrs, kura daļa no koda pārraksta tabulu (par cik tiek izmantots INSERT INTO + ON DUPLICATE KEY UPDATE)? Jo TRUNCATE kā sql funkciju es jau no koda esmu aizvācis...
 9. Šobrīd konfigurācija: $sql = "INSERT INTO dezuranti VALUES " .$implodeArray. "ON DUPLICATE KEY UPDATE vertiba = VALUES(vertiba)"; Rezultāts - pie katra Submit man tabula tiek pārrakstīta, atstājot tikai pēdējo submitoto vērtību.
 10. Idejiski jā, šādi! Cik saprotu, ar šo konkrēto kodu es to nepanākšu! :)
 11. Jautājums, vai DUPLICATE KEY... sadaļu varu kaut kā kombinēt ar implode? Vai arī implode izslēdzam no koda?
 12. Kods ir jēdzīgs tādā ziņā, ka tas ir kalnedārs ar fiksētām dropdown vērtībām, kuras jānosūta uz SQL datubāzi, no kuras savukārt cita aplikācija šos datus lasīs. Es eju soli pa solim, līdz ar to kādā brīdī kāda darbība var šķist (un lielākoties pamatoti) lieka... ;)
 13. Primkārt, paldies par atklātību. Man, šo visu būvējot, uzraiz bija skaidrs, ka diži optimāls šis kods nebūs. :D Par tēmu - mazliet nesaprati. Tabulā viss saglabājas. Mana ideja bija, lai izvēlētie dropdown lauki pēc POST darbības saglabā savas vērtības web lapā. Šobrīd man pēc Submit pogas nospiešanas visi dropdown lauki atkrīt uz defaultajām " ... " vērtībām. Pieņemu, ka šeit kā viens no soļiem ir ieviest Tevis minēto UPDATE funkciju SQL tabulai.
 14. Sorry, kods: <?php // Set your timezone date_default_timezone_set('Europe/Riga'); // Get prev & next month if (isset($_GET['ym'])) { $ym = $_GET['ym']; } else { // This month $ym = date('Y-m'); } // Check format $timestamp = strtotime($ym . '-01'); if ($timestamp === false) { $ym = date('Y-m'); $timestamp = strtotime($ym . '-01'); } // Today $today = date('Y-m-j', time()); // For H3 title $html_title = date('Y / m', $timestamp); // Create prev & next month link mktime(hour,minute,second,month,day,year) $prev = date('Y-m', mktime(0, 0, 0, date('m', $timestamp)-1, 1, date('Y', $timestamp))); $next = date('Y-m', mktime(0, 0, 0, date('m', $timestamp)+1, 1, date('Y', $timestamp))); // You can also use strtotime! // $prev = date('Y-m', strtotime('-1 month', $timestamp)); // $next = date('Y-m', strtotime('+1 month', $timestamp)); // Number of days in the month $day_count = date('t', $timestamp); // 0:Sun 1:Mon 2:Tue ... $str = date('w', mktime(0, 0, 0, date('m', $timestamp), 0, date('Y', $timestamp))); //$str = date('w', $timestamp); // Create Calendar!! $weeks = array(); $week = ''; // Add empty cell $week .= str_repeat('<td></td>', $str); for ( $day = 1; $day <= $day_count; $day++, $str++) { $date = $ym . '-' . $day; if ($today == $date) { $week .= '<td class="today">' . $day; } else { $week .= '<td>' . $day; } $week .= '<br>'; $week .= '<select name="day_' . $day . '" style="background-color:#01A9DB;">'; $week .= '<option value="0">...</option>'; $week .= '<option value="A">A</option>'; $week .= '<option value="B">B</option>'; $week .= '<option value="C">C</option>'; $week .= '<option value="D">D</option>'; $week .= '<option value="E">E</option>'; $week .= '<option value="F">F</option>'; $week .= '</select>'; $week .= '</td>'; // End of the week OR End of the month if ($str % 7 == 6 || $day == $day_count) { if ($day == $day_count) { // Add empty cell $week .= str_repeat('<td></td>', 6 - ($str % 7)); } $weeks[] = '<tr>' . $week . '</tr>'; // Prepare for new week $week = ''; } } // DELETE LOOP if (isset($_POST['day_1'])) { $sql_parts = []; for ( $day = 1; $day <= $day_count; $day++) { $date = $ym . '-' . $day; $test = null; $key = 'day_' . $day; if (isset($_POST[$key])) { $test = $_POST[$key]; } $sql_parts[] = "('$date', '$test')"; } if ($sql_parts) { $link = mysqli_connect("localhost", "root", "xxx", "yyy"); if ($link === false) { die("Maintenance code #1234."); } $implodeArray = implode(',', $sql_parts); $sql = "TRUNCATE TABLE dezuranti"; if (mysqli_query($link, $sql)){ echo ""; } else { echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link); } mysqli_close($link); } } // INSERT LOOP if (isset($_POST['day_1'])) { $sql_parts = []; for ( $day = 1; $day <= $day_count; $day++) { $date = $ym . '-' . $day; $test = null; $key = 'day_' . $day; if (isset($_POST[$key])) { $test = $_POST[$key]; } $sql_parts[] = "('$date', '$test')"; } if ($sql_parts) { $link = mysqli_connect("localhost", "root", "xxx", "yyy"); if ($link === false) { die("Maintenance code #1234."); } $implodeArray = implode(',', $sql_parts); $sql = "INSERT INTO dezuranti VALUES " .$implodeArray; if (mysqli_query($link, $sql)){ echo "<p> <font color=#01DFA5> <b><i>OK</i></b></font> </p>"; } else { echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link); } mysqli_close($link); } } ?> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>TITLE</title> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous"> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans" rel="stylesheet"> <style> .container { font-family: 'Noto Sans', sans-serif; margin-top: 10px; width: auto; } .button { height: 70px; width: 30%; color: black; font-size: 13px; background-color: #A9F5E1; text-align:center; margin-left:600px; } .button:hover { background-color: #01DFA5; color: black; } h3 { margin-bottom: 100px; } th { height: 10px; text-align: center; font-size: 19px; } td { height: 10px; background-color: #A9F5E1; font-style: italic; font-size: 13px; font-weight: bold; } .today { background: orange; } </style> </head> <body style="background-color:#0B4C5F;"> <div class="container"> <h2 style="color:#01DFA5">Nosaukums <a href="?ym=<?php echo $prev; ?>">&lt;</a> <?php echo $html_title; ?> <a href="?ym=<?php echo $next; ?>">&gt;</a></h2> <form method="post"> <table class="table table-bordered" > <tr bgcolor="#01DFA5"> <th>Pr</th> <th>Ot</th> <th>Tr</th> <th>Ce</th> <th>Pi</th> <th style="color:red">Se</th> <th style="color:red">Sv</th> </tr> <?php foreach ($weeks as $week) { echo $week; } ?> </table> <input class="button" type="submit" value="Submit!"> </form> </div> </body> </html>
 15. Te nu nākošais jautājums - par dropdown vaule saglabāšanu pēc submit. Izmēģināju dažādus variantus, sagrābstītus pa ārzemju forumiem, taču bez panākumiem. Varbūt ir kādi ieteikumi, kādā virzienā iet? @e-remit
×
×
 • Create New...