Jump to content
php.lv forumi

fsockopen header probleema


daleader
 Share

Recommended Posts

Probl�“ma sekojoša, nesūtās neviens headeris. Kas var�“tu būt par probl�“mu??

Esmu izp�“tījis php manuāli krustām šķ�“rsām, neesmu neko atradis.

<?php
$fp = fsockopen("62.85.8.220", 80, $errno, $errstr, 30);
if (!$fp) {
  echo "$errstr ($errno)<br />\n";
} else {
$out = "GET / HTTP/1.1\r\n";
$out .= "Host: 62.85.8.220\r\n";
$out .= "User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.10) Gecko/20050804 Firefox/1.0.6\r\n";
$out .= "Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5\r\n";
$out .= "Accept-Language: lv,en-us;q=0.7,en;q=0.3\r\n";
$out .= "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7\r\n";
$out .= "Keep-Alive: 300\r\n";
$out .= "Connection: keep-alive\r\n";
$out .= "Referer: [url="http://62.85.8.220\r\n";"]http://62.85.8.220\r\n";[/url]
$out .= "Cookie: name_cookie=value_cookie; path=\; Friday, 13-Jan-08 12:00:00 GMT\r\n";
$out .= "Connection: Close\r\n\r\n";
$rinda='';
  fputs($fp, $out);
  while (!feof($fp)) {
      echo fgets($fp, 2048);
  }
  fclose($fp);
}
?> 

 

Paldies par atbildi jau iepriekš.

Edited by daleader
Link to comment
Share on other sites

Kaut kad pasen cīnījos ar fsockopen.

Tā padarīšana ir visai jūtīga uz headeru kļūdām, tajā skaitā arī uz "\r\n" skaitu katras konkrētās headera rindas beigās (RFC 2616)

 

Sākumam novienkāršo līdz minimumam:

 

$header = "GET $path HTTP/1.0\r\n";

$header .= "Host: $host\r\n";

$header .= "$useragent\r\n";

$header .= "Connection: Close\r\n\r\n";

 

Ja arī tad nestrādā, tad skaties kas tev notiek ar $path un $host

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...