Jump to content
php.lv forumi

Valūtas kursi


l27
 Share

Recommended Posts

Ielādē no kurienes? Latvijas valūtas kursus? Polijas? Ja tas nav svarīgi, un vajag tikai aptuvenos datus lai nojaustu, cik varētu maksāt, bet tie netiks izmantoti reāliem maksājumiem, tad var idejas pasmelties šeit: http://stackoverflow.com/questions/3139879/how-do-i-get-currency-exchange-rates-via-an-api-such-as-google-finance

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, aaxc said:

Ielādē no kurienes? Latvijas valūtas kursus? Polijas? Ja tas nav svarīgi, un vajag tikai aptuvenos datus lai nojaustu, cik varētu maksāt, bet tie netiks izmantoti reāliem maksājumiem, tad var idejas pasmelties šeit: http://stackoverflow.com/questions/3139879/how-do-i-get-currency-exchange-rates-via-an-api-such-as-google-finance

Vajag kursus grāmatvedībai. Šis neder, bet ir interesants.

Link to comment
Share on other sites

Un vēl kāds sīkums: ja ir vajadzīgs grāmatvedībai, tad kā tu gribi konvertēt? Vienmēr pēc aktuālā kursa? Vai pēc kursa, kas bijis dienā, kad nauda ienākusi? Varbūt tomēr pēc tā, kas bijis dienā, kad veikts maksājums? Vai dienā kad reķins izrakstīts? Respektīvi, tu nevaru vienkārši padod vienu summu un saņemt atpakaļ citu, tev ir jāzin vairaki papildus nosacījumi, lai to izdarītu korekti.

Aah, un kurs var mainīties pēc summas apjoma. Lielākām summām bankas noteikti dos izdevīgākus valūtas kursus kā mazajām.

Link to comment
Share on other sites

Laikam būs jāizmanto sava vecā bibliotēka (jāpārtaisa vienīgi uz Yii2): https://github.com/DBRisinajumi/fcrn

Domāju, ka ir kas labāks uztaisīts!

Nodrošina:

 - valūtu kursu ieladi no Latvijas bankas, leišu bankas (viņiem ir speciāls gramatvedībai kurss) un krievu bankas

- kursi saglabājas datubāze (jāielāde vienreiz)

- konvertē

- var izmantot SQL statementos

Edited by l27
Link to comment
Share on other sites

 • 5 years later...

Tātad Tev vajadzēs kaut ko tādu iekš HTDOCS mapes uztaisīt zem hosta mapi ar nosaukumu: Service tālāk taisam iekš mapes: Factory.php / Registry.php

 

Factory.php

<?php

declare(strict_types=1);

/*
 * This file is part of Swap.
 *
 * (c) Florian Voutzinos <florian@voutzinos.com>
 *
 * For the full copyright and license information, please view the LICENSE
 * file that was distributed with this source code.
 */

namespace Swap\Service;

use Exchanger\Service\HttpService;
use Http\Client\HttpClient;
use Http\Discovery\HttpClientDiscovery;
use Http\Discovery\Psr17FactoryDiscovery;
use Psr\Http\Client\ClientInterface;
use Http\Message\RequestFactory;
use Psr\Http\Message\RequestFactoryInterface;

/**
 * Helps building services.
 *
 * @author Florian Voutzinos <florian@voutzinos.com>
 */
final class Factory
{
  /**
   * The client.
   *
   * @var HttpClient
   */
  private $httpClient;

  /**
   * The request factory.
   *
   * @var RequestFactory
   */
  private $requestFactory;

  /**
   * The service registry.
   *
   * @var Registry
   */
  private $registry;

  /**
   * @param HttpClient|ClientInterface|null $httpClient
   * @param RequestFactoryInterface|null  $requestFactory
   */
  public function __construct($httpClient = null, RequestFactoryInterface $requestFactory = null)
  {
    if (null === $httpClient) {
      $httpClient = HttpClientDiscovery::find();
    } else {
      if (!$httpClient instanceof ClientInterface && !$httpClient instanceof HttpClient) {
        throw new \LogicException('Client must be an instance of Http\\Client\\HttpClient or Psr\\Http\\Client\\ClientInterface');
      }
    }

    $this->httpClient = $httpClient;
    $this->requestFactory = $requestFactory ?: Psr17FactoryDiscovery::findRequestFactory();
    $this->registry = new Registry();
  }

  /**
   * Sets the http client.
   *
   * @param HttpClient|ClientInterface $httpClient
   */
  public function setHttpClient($httpClient): void
  {
    if (!$httpClient instanceof ClientInterface && !$httpClient instanceof HttpClient) {
      throw new \LogicException('Client must be an instance of Http\\Client\\HttpClient or Psr\\Http\\Client\\ClientInterface');
    }

    $this->httpClient = $httpClient;
  }

  /**
   * Sets the request factory.
   *
   * @param RequestFactoryInterface $requestFactory
   */
  public function setRequestFactory(RequestFactoryInterface $requestFactory): void
  {
    $this->requestFactory = $requestFactory;
  }

  /**
   * Creates a new service.
   *
   * @param string $serviceName
   * @param array $args
   *
   * @return \Exchanger\Contract\ExchangeRateService
   */
  public function create(string $serviceName, array $args = [])
  {
    if (!$this->registry->has($serviceName)) {
      throw new \LogicException(sprintf('The service "%s" is not registered.', $serviceName));
    }

    $classOrCallable = $this->registry->get($serviceName);

    if (is_callable($classOrCallable)) {
      return call_user_func($classOrCallable);
    }

    if (is_subclass_of($classOrCallable, HttpService::class)) {
      return new $classOrCallable($this->httpClient, $this->requestFactory, $args);
    }

    $r = new \ReflectionClass($classOrCallable);

    return $r->newInstanceArgs($args);
  }
}
?>

Registry.php

<?php

declare(strict_types=1);

/*
 * This file is part of Swap.
 *
 * (c) Florian Voutzinos <florian@voutzinos.com>
 *
 * For the full copyright and license information, please view the LICENSE
 * file that was distributed with this source code.
 */

namespace Swap\Service;

use Exchanger\Service\Registry as ExchangerRegistry;

/**
 * Holds services.
 *
 * @author Florian Voutzinos <florian@voutzinos.com>
 */
final class Registry
{
  /**
   * The registered services.
   *
   * @var array
   */
  private static $services = [];

  /**
   * Constructor.
   */
  public function __construct()
  {
    $this->registerServices();
  }

  /**
   * Tells of the registry has the given service.
   *
   * @param string $name The service name
   *
   * @return bool
   */
  public function has(string $name): bool
  {
    return isset(self::$services[$name]);
  }

  /**
   * Gets a service.
   *
   * @param string $name The service name
   *
   * @return string|null
   */
  public function get(string $name)
  {
    return isset(self::$services[$name]) ? self::$services[$name] : null;
  }

  /**
   * Registers a new service.
   *
   * @param string     $name      The service name
   * @param string|callable $classOrCallable The class name or a callable
   *
   * @throws \InvalidArgumentException
   */
  public static function register(string $name, $classOrCallable): void
  {
    self::$services[$name] = $classOrCallable;
  }

  /**
   * Registers the core services.
   */
  private function registerServices(): void
  {
    $services = ExchangerRegistry::getServices();

    foreach ($services as $name => $class) {
      self::register($name, $class);
    }
  }
}
?>

Tagad laižam tālāk!

Tagad mums atkal vajadzēs divus failus: Builder.php / Swap.php ->

Builder.php

<?php

declare(strict_types=1);

/*
 * This file is part of Swap.
 *
 * (c) Florian Voutzinos <florian@voutzinos.com>
 *
 * For the full copyright and license information, please view the LICENSE
 * file that was distributed with this source code.
 */

namespace Swap;

use Exchanger\Contract\ExchangeRateService;
use Exchanger\Exchanger;
use Exchanger\Service\Chain;
use Http\Client\HttpClient;
use Psr\SimpleCache\CacheInterface;
use Swap\Service\Factory;
use Psr\Http\Client\ClientInterface;
use Psr\Http\Message\RequestFactoryInterface;

/**
 * Helps building Swap.
 *
 * @author Florian Voutzinos <florian@voutzinos.com>
 */
final class Builder
{
  /**
   * The services.
   *
   * @var array
   */
  private $services = [];

  /**
   * The options.
   *
   * @var array
   */
  private $options = [];

  /**
   * The http client.
   *
   * @var HttpClient
   */
  private $httpClient;

  /**
   * The request factory.
   *
   * @var RequestFactoryInterface
   */
  private $requestFactory;

  /**
   * The cache.
   *
   * @var CacheInterface
   */
  private $cache;

  /**
   * Constructor.
   *
   * @param array $options
   */
  public function __construct(array $options = [])
  {
    $this->options = $options;
  }

  /**
   * Adds a service by service name.
   *
   * @param string $serviceName
   * @param array $options
   *
   * @return Builder
   */
  public function add(string $serviceName, array $options = []): self
  {
    $this->services[$serviceName] = $options;

    return $this;
  }

  /**
   * Add a service by service instance.
   *
   * @param ExchangeRateService $exchangeRateService
   *
   * @return Builder
   */
  public function addExchangeRateService(ExchangeRateService $exchangeRateService): self
  {
    $this->services[spl_object_hash($exchangeRateService)] = $exchangeRateService;

    return $this;
  }

  /**
   * Uses the given http client.
   *
   * @param HttpClient|ClientInterface $httpClient
   *
   * @return Builder
   */
  public function useHttpClient($httpClient): self
  {
    if (!$httpClient instanceof ClientInterface && !$httpClient instanceof HttpClient) {
      throw new \LogicException('Client must be an instance of Http\\Client\\HttpClient or Psr\\Http\\Client\\ClientInterface');
    }

    $this->httpClient = $httpClient;

    return $this;
  }

  /**
   * Uses the given request factory.
   *
   * @param RequestFactoryInterface $requestFactory
   *
   * @return Builder
   */
  public function useRequestFactory(RequestFactoryInterface $requestFactory): self
  {
    $this->requestFactory = $requestFactory;

    return $this;
  }

  /**
   * Uses the given simple cache.
   *
   * @param CacheInterface $cache
   *
   * @return Builder
   */
  public function useSimpleCache(CacheInterface $cache): self
  {
    $this->cache = $cache;

    return $this;
  }

  /**
   * Builds Swap.
   *
   * @return Swap
   */
  public function build(): Swap
  {
    $serviceFactory = new Factory($this->httpClient, $this->requestFactory);

    /** @var ExchangeRateService[] $services */
    $services = [];

    foreach ($this->services as $name => $optionsOrService) {
      /** @var array|ExchangeRateService $optionsOrService */
      if ($optionsOrService instanceof ExchangeRateService) {
        $services[] = $optionsOrService;
      } else {
        $services[] = $serviceFactory->create($name, $optionsOrService);
      }
    }

    $service = new Chain($services);
    $exchanger = new Exchanger($service, $this->cache, $this->options);

    return new Swap($exchanger);
  }
}
?>

Swap.php

<?php

declare(strict_types=1);

/*
 * This file is part of Swap.
 *
 * (c) Florian Voutzinos <florian@voutzinos.com>
 *
 * For the full copyright and license information, please view the LICENSE
 * file that was distributed with this source code.
 */

namespace Swap;

use Exchanger\Contract\ExchangeRateProvider;
use Exchanger\ExchangeRateQueryBuilder;
use Exchanger\Contract\ExchangeRate as ExchangeRateContract;

/**
 * Swap is an easy to use facade to retrieve exchange rates from various services.
 *
 * @author Florian Voutzinos <florian@voutzinos.com>
 */
class Swap
{
  /**
   * The exchange rate provider.
   *
   * @var ExchangeRateProvider
   */
  private $exchangeRateProvider;

  /**
   * Creates a new Swap.
   *
   * @param ExchangeRateProvider $exchangeRateProvider
   */
  public function __construct(ExchangeRateProvider $exchangeRateProvider)
  {
    $this->exchangeRateProvider = $exchangeRateProvider;
  }

  /**
   * Quotes a currency pair.
   *
   * @param string $currencyPair The currency pair like "EUR/USD"
   * @param array $options   An array of query options
   *
   * @return ExchangeRateContract
   */
  public function latest(string $currencyPair, array $options = []): ExchangeRateContract
  {
    return $this->quote($currencyPair, null, $options);
  }

  /**
   * Quotes a currency pair.
   *
   * @param string       $currencyPair The currency pair like "EUR/USD"
   * @param \DateTimeInterface $date     An optional date for historical rates
   * @param array       $options   An array of query options
   *
   * @return ExchangeRateContract
   */
  public function historical(string $currencyPair, \DateTimeInterface $date, array $options = []): ExchangeRateContract
  {
    return $this->quote($currencyPair, $date, $options);
  }

  /**
   * Quotes a currency pair.
   *
   * @param string       $currencyPair The currency pair like "EUR/USD"
   * @param \DateTimeInterface $date     An optional date for historical rates
   * @param array       $options   An array of query options
   *
   * @return ExchangeRateContract
   */
  private function quote(string $currencyPair, \DateTimeInterface $date = null, array $options = []): ExchangeRateContract
  {
    $exchangeQueryBuilder = new ExchangeRateQueryBuilder($currencyPair);

    if (null !== $date) {
      $exchangeQueryBuilder->setDate($date);
    }

    foreach ($options as $name => $value) {
      $exchangeQueryBuilder->addOption($name, $value);
    }

    $query = $exchangeQueryBuilder->build();

    return $this->exchangeRateProvider->getExchangeRate($query);
  }
}
?>

Viss ir izdarīts un tālāk jau notiek ievades un izvades! We are done.

Link to comment
Share on other sites

 • aaxc locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...