Jump to content
php.lv forumi

Nenolasa rindas


Elvis L

Recommended Posts

Sveiki, skripts diezgan primitīvs, bet pēc idejas vairāk arī neko nevajag, lieta tāda, ka izveidojot tabulu, viņš nolasa tikai pirmo rindu, kur varētu būt problēma?

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stils.css">
</head>
<?php
$fails="data.txt";
			$open=fopen($fails, 'r');
			$text=fgets($open, filesize($fails));
				$saturs=explode(" | ", $text);
				?>
				
      
				
				
	
		 
<?php	
	 $fi = file("data.txt");
		 $rinduskaits = count($fi);
		 for ($i=0;$i<$rinduskaits;$i++)
			{
			 $rinda = chop($fi[$i]);
			}		

?>
<div class="CSSTableGenerator" >
        <table>
          <tr>
            <td>
              ID
            </td>
            <td >
              Name
            </td>
            <td>
              Email
            </td>
						<td>
              Proc
            </td>
						<td>
              RAM
            </td>
						<td>
              HDD
            </td>
						<td>
              Office
            </td>
						<td>
              Antivirus
            </td>
						<td>
              Tilde
            </td>
						<td>
              Username
            </td>
						<td>
              Password
            </td>
						<td>
              IP
            </td>
						<td>
              Domain
            </td>
						<td>
              DVD
            </td>
          </tr>
					<tr>
            <td >
						
              <?php echo $saturs['0'] ?>
            </td>
            <td>
              <?php echo $saturs['1'] ?>
            </td>
            <td>
              <?php echo $saturs['2'] ?>
            </td>
						<td>
              <?php echo $saturs['3'] ?>
            </td>
						<td>
              <?php echo $saturs['4'] ?>
            </td>
						<td>
              <?php echo $saturs['5'] ?>
            </td>
						<td>
              <?php echo $saturs['6'] ?>
            </td>
						<td>
              <?php echo $saturs['7'] ?>
            </td>
						<td>
              <?php echo $saturs['8'] ?>
            </td>
						<td>
              <?php echo $saturs['9'] ?>
            </td>
						<td>
              <?php echo $saturs['10'] ?>
            </td>
						<td>
              <?php echo $saturs['11'] ?>
            </td>
						<td>
              <?php echo $saturs['12'] ?>
            </td>
						<td>
              <?php echo $saturs['13'] ?>
            </td>
						</tr>
        </table>
      </div>
			<BR />
			<a href="/reck/xls.php">Download xls</a>

			

		

Link to comment
Share on other sites

Jo tur tu statiski esi uzrakstījis, ka tikai viena rinda ir, kuru aizpilda ar kaut kādiem datiem.

 

Tu esi gribējis pa vienai lasīt visas rindas un tad parādīt, bet tas cikls sākas un uzreiz arī beidzas, pirms tu sāc kaut ko drukāt:

for ($i=0;$i<$rinduskaits;$i++)
{
 $rinda = chop($fi[$i]);
}
To ciklu būtu jāliek pēc pirmās tabulas rindas ar kolonnu nosaukumiem un tad jāvada ārā "echo $rinda[<X>]".
Link to comment
Share on other sites


<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Megatest</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stils.css">

</head>

<body>

<div class="CSSTableGenerator" >

<?php

/** function special 4 u **/

function myUberCoolTable($row, $run_time = 0, $elem_sep = ' | '){

$html = '';

$table_elements = array(

0 => 'ID'

,1 => 'Name'

,2 => 'Email'

,3 => 'Proc'

,4 => 'RAM'

,5 => 'HDD'

,6 => 'Office'

,7 => 'Antivirus'

,8 => 'Tilde'

,9 => 'Username'

,10 => 'Password'

,11 => 'IP'

,12 => 'Domain'

,13 => 'DVD'

);

$data = ($row) ? explode($elem_sep, $row) : false;

$tab = chr(9);

$nl = "\n";

foreach($table_elements as $key => $value){

$html .= $nl.$tab.$tab.(

( $run_time == 0) ? '<td>'.$value.'</td>' : '<td>'.(isset($data[$key]) ? trim($data[$key]) : '').'</td>'

);

}

return $nl.$tab."<tr>".$html.$nl.$tab."</tr>";

}

$table_html = myUberCoolTable(false, 0);

$file = 'data.txt';

$handle = fopen($file, "r");

$i = 1 ;

while (($buffer = fgets($handle, filesize($file))) !== false) {

$table_html .= myUberCoolTable($buffer,$i);

$i++;

}

 

echo ($table_html) ? '<table>'.$table_html."\n".'</table>' : 'No data';

?>

</div>

<br />

<a href='/reck/xls.php'>Download xls</a>

</body>

</html>

Link to comment
Share on other sites

Kā cilvēkiem patīk sarežģīt pašiem sev dzīvi...

<table>
	<tr>
		<th>ID</th>
		<th>Name</th>
		<th>Email</th>
		<th>Proc</th>
		<th>RAM</th>
		<th>HDD</th>
		<th>Office</th>
		<th>Antivirus</th>
		<th>Tilde</th>
		<th>Username</th>
		<th>Password</th>
		<th>IP</th>
		<th>Domain</th>
		<th>DVD</th>
	</tr>
	<?php
	$data = file_get_contents('data.txt');
	$lines = explode("\n", $data);
	
	foreach ($lines as $line)
	{
		$data = explode(' | ', trim($line));
		echo '<tr>',
				'<td>', $data[0], '</td>',
				'<td>', $data[1], '</td>',
				'<td>', $data[2], '</td>',
				'<td>', $data[3], '</td>',
				'<td>', $data[4], '</td>',
				'<td>', $data[5], '</td>',
				'<td>', $data[6], '</td>',
				'<td>', $data[7], '</td>',
				'<td>', $data[8], '</td>',
				'<td>', $data[9], '</td>',
				'<td>', $data[10], '</td>',
				'<td>', $data[11], '</td>',
				'<td>', $data[12], '</td>',
				'<td>', $data[13], '</td>',
			'</tr>';
	}
	?>
</table>
Edited by jurchiks
Link to comment
Share on other sites

Kā cilvēkiem patīk sarežģīt pašiem sev dzīvi...

Triviāli, piemērs tev labāks, bet jautājums kuru kodu labāk izmantot, pielāgot ja nav tikai 1 fails bet 10 dažādi  ( teiksim ja visu glabā ne  DB - produkti, pirkumi, atlaides... ) ? Tā pat noderētu foreach pie izvades (vairāk par 3 rindām).

Kods tev tīrāks un vieglāk uztverams! Galvenais ir tikai jautājums - cik faili un vai to dati var atškirās, un tad man liekas ka tu arī izmantotu funciju vai klasi, kods jau arī būs jautur kādam - pie normāla projekta dzīvescikla!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
 • Create New...