Jump to content
php.lv forumi

image resize


didy

Recommended Posts

Butu labi ja kads(a) varetu man palidzet ar bilzu samazinasanu.

 

Ka butu vislabak samazinat bildes fikseta izmera, bet proporcionali. (PHP)

Parakajos pa gogli, neko sakarigu neatradu. Ceru uz atsauciibu.

Link to comment
Share on other sites

<?php
$staly = $HTTP_POST_FILES['bil']['name'];
if ($staly !='' && substr($staly, strlen($staly)-3, 3) == 'jpg' ){ // pārbaudam, vai ir saņemts pieprasījums
$dirr = "liels"; //direktorija, uz kuru sūta oriģinālo bildi
$dirrr = "mazs"; //direktorija, uz kuru sūta samazināto bildi

$cels1= $dirr."/".$HTTP_POST_FILES['bil']['name']; //pinls ceļš uz bildi kopā ar bildes nosaukumu

copy($HTTP_POST_FILES['bil']['tmp_name'], $cels1); // pārkopē lielo bildi uz direktoriju

$cels= $dirrr."/".$HTTP_POST_FILES['bil']['name']; //pinls ceļš uz bildi kopā ar bildes nosaukumu

$bildinfo = getimagesize($cels1); // nolasam bildes info
$s_width = $bildinfo[0]; // bildes platums
$s_height = $bildinfo[1]; // bildes augstums

if ($s_width > $s_height){ // pārbauda, vai bilde ir horizontāli

$murgs = $s_width / 50; // max bildes platums
$s_width = $s_width / $murgs; // aprēķina bildes apjomus
$s_height = $s_height / $murgs;// aprēķina bildes apjomus

}
else{
$murgs = $s_height / 50; // max bildes augtums
$s_width = $s_width / $murgs; // aprēķina bildes apjomus
$s_height = $s_height / $murgs; // aprēķina bildes apjomus
}
ini_set("memory_limit", "42M"); //uzliekam lielāku atmiņas apjomu, lai darbotos ar lielām bildēm
$src_img = imagecreatefromjpeg($cels1); // iesūc atmiņā nesamazinātu bildi
$dst_img = imagecreatetruecolor($s_width,$s_height); // iesūc atmiņā samazinātās bildes izmērus
imagecopyresampled($dst_img, $src_img, 0, 0, 0, 0, $s_width, $s_height, $bildinfo[0], $bildinfo[1]); // samazina bildi
imagejpeg($dst_img,$cels); //izveido samazināto bildi
imagedestroy($src_img); //nobeidz bildes procesu
}
?>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="bil" /><br />
  <input type="submit" value="aiziet" />
</form>

<c> Mārtiņš gfx-dream.lv

Edited by waplet
Link to comment
Share on other sites

Paldies, tomer izmantosu sadu variantu!

$max_width = 180;
$max_height = 90;


$upfile = 'up/' . $name . ''; 
$size = GetImageSize($upfile);
	 $width = $size[0];
	 $height = $size[1];


	 $x_ratio = $max_width / $width;
	 $y_ratio = $max_height / $height;

	 if( ($width <= $max_width) && ($height <= $max_height) )
	 {
		  $tn_width = $width;
		  $tn_height = $height;
	 }
	 elseif (($x_ratio * $height) < $max_height)
	 {
		  $tn_height = ceil($x_ratio * $height);
		  $tn_width = $max_width;
	 }
	 else
	 {
		  $tn_width = ceil($y_ratio * $width);
		  $tn_height = $max_height;
	 }

Link to comment
Share on other sites

×
×
 • Create New...