Jump to content
php.lv forumi

gkazhus

Reģistrētie lietotāji
 • Content Count

  54
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by gkazhus

 1. if (
   !in_array($GLOBALS['pagenow'], array('wp-login.php', 'wp-register.php' ))
   && !is_admin()
   && !is_user_logged_in()
  ) {
   wp_redirect('/wp-login.php', 301);
   exit;
  }
  

  Vai kaads luudzu var pateikt kur sheit man ir kluuda, jo  atverot wp-register.php lapu ta tiek automatiski parmesta uz wp-login.php lapu lai gan esmu tacu pielicis, ka taa netiek redirektota. Ka es varu to izlabot?

 2. Taatad meeginu izveidot lai man bildes nosaukums buutu taads pats kaa virsraksts - item-title bet taa vietaa es sanjemu shaadu izvadu:

   

  <img src="/uploads/Egles" ciekurs.jpg"="" class="image" alt="" style="background-color: rgb(245, 111, 20); width: 160px; height: 160px; display: block;" data-lazy-loaded="true">

   

  Kaa lai es sho - Egles" ciekurs.jpg parversu Egles ciekurs.jpg

   

  Kods:

  $image='<img src="/uploads/'.$arr['item-title'].'.jpg" class="image" alt="" style="'.$image_style.$item_style.' width: '.$w.'px; height: '.$h.'px;" />';
  
 3. Mekleju padomu - Ka uztaisiit profilam ta lai cits lietotajs varetu "piemiegt ar aci" vai wink. Un pec tam tas butu redzams ka kads Tev ir piemiedzis...

 4. Kaa lai pareizi pieraksta preg_match nosacijumus:

   

  šobrid sanjemu error Warning

  : preg_match() [

  function.preg-match

  ]: Delimiter must not be alphanumeric or backslash

   

  $OSList = array
  (
    	// Match user agent string with operating systems
    	'Windows 3.11' => 'Win16',
    	'Windows 95' => '(Windows 95)|(Win95)|(Windows_95)',
    	'Windows 98' => '(Windows 98)|(Win98)',
    	'Windows 2000' => '(Windows NT 5.0)|(Windows 2000)',
    	'Windows XP' => '(Windows NT 5.1)|(Windows XP)',
    	'Windows Server 2003' => '(Windows NT 5.2)',
    	'Windows Vista' => '(Windows NT 6.0)',
    	'Windows 7' => '(Windows NT 6.1)|(Windows NT 7.0)',
    	'Windows NT 4.0' => '(Windows NT 4.0)|(WinNT4.0)|(WinNT)|(Windows NT)',
    	'Windows ME' => 'Windows ME',
    	'Open BSD' => 'OpenBSD',
    	'Sun OS' => 'SunOS',
    	'Linux' => '(Linux)|(X11)',
    	'Mac OS' => '(Mac_PowerPC)|(Macintosh)',
    	'QNX' => 'QNX',
    	'BeOS' => 'BeOS',
    	'OS/2' => 'OS/2',
   'Mac OS' => 'Mac OS',
    	'Search Bot'=>'(nuhk)|(Googlebot)|(Yammybot)|(Openbot)|(Slurp)|(MSNBot)|(Ask Jeeves/Teoma)|(ia_archiver)'
  );
  
  // Loop through the array of user agents and matching operating systems
  foreach($OSList as $CurrOS=>$Match) {
    	// Find a match
    	if (preg_match($Match, $agent)) {
        	break;
    	} else {
   $CurrOS = "Unknown OS";
   }
  

 5. Man ir probleema ar filtresanas php. Man ir dropdown menu kuraa ir ,manaa gadiijumaa memberi. Bet izveeloties attieciigo memberi neatrod siikaakas detaljas par vinju

   

   

  <?php
  /* Include Files *********************/
  //include("banners/database.php");
  mysql_connect("hosts", "user", "pwd") or die("Connection Failed");
  mysql_select_db("DB")or die("Connection Failed");
  ?>
  <?php
  
  if (isset($_POST["memberIndustries"])) {
  $memberIndustries = mysql_real_escape_string ($_POST["memberIndustries"]);
  
  $sqlQuery = "SELECT * FROM Members WHERE member= "$memberIndustries"";
  
  $result = mysql_query($sqlQuery) or die (mysql_error());
  
  while ($myrowe = mysql_fetch_array($result)) {?>
  <? // if new member, label it 
  //$todays_date = date("Y-m-d");
  //$dateCompare = $myrowe[Creation_Date]+30;
  //$dateCompare = strtotime(date("Y-m-d", strtotime($myrowe[Creation_Date])) . " +30 days");
  //if(strtotime($todays_date)<=$dateCompare){
  ?>
  <table width="100%">
  <tr>
  <td align="right">
  			<img src="/members/new.gif">
  </td>
  </tr>
  </table>
  <? //}?>
  
  <? if($myrowe[LOGO_lnk]!='') {?>
  <img src="<? echo $myrowe[LOGO_lnk]; ?>">
  <? } ?>
  <br /> <br /> 
  <font style="font-family: Arial; font-size: 10.5pt; font-weight:bold;color:#C1121F">
  <? echo $myrowe[Company_Title];?>
  </font>
  <? if($myrowe[Person_Name_1]!='') {?>
  <br />
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; font-weight:bold;color:#000000"><? echo $myrowe[Person_Name_1];?></font>
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; font-weight:bold;color:#000000"><? echo $myrowe[Person_Title_1];?></font>
  <? } 
  if($myrowe[Person_Name_2]!='') {?>
  <br />
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; font-weight:bold;color:#000000"><? echo $myrowe[Person_Name_2];?></font>
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; font-weight:bold;color:#000000"><? echo $myrowe[Person_Title_2];?></font>
  <? } 
  if($myrowe[Person_Name_2]!='') {?>
  <br />
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; font-weight:bold;color:#000000"><? echo $myrowe[Person_Name_3];?></font>
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; font-weight:bold;color:#000000"><? echo $myrowe[Person_Title_3];?></font>
  <? } 
  if($myrowe[Address_row1]!='') {?>
  <br />
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; color:#000000"><? echo $myrowe[Address_row1];?></font>
  <? } 
  if($myrowe[Address_row_2]!='') {?>
  <br />
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; color:#000000"><? echo $myrowe[Address_row_2];?></font>
  <? } 
  if($myrowe[Address_row_3]!='') {?>
  <br />
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; color:#000000"><? echo $myrowe[Address_row_3];?></font>
  <? } 
  if($myrowe[Phone]!='') {?>
  <br />
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; color:#000000">Tel:<? echo $myrowe[Phone];?></font>
  <? } 
  if($myrowe[Fax]!='') {?>
  <br />
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; color:#000000">Fax:<? echo $myrowe[Fax];?></font>
  <? } 
  if($myrowe[email]!='') {?>
  <br />
  <a href="mailto:<? echo $myrowe[email];?>">
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; color:#000000"><? echo $myrowe[email];?></font>
  </a>
  <? } 
  if($myrowe[web]!='') {?>
  <br />
  <a href="<? echo $myrowe[web];?>"target="_blank">
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; color:#000000"><? echo $myrowe[web];?></font>
  </a>
  <? } 
  if($myrowe[industries_Industry_ID]!=0) {
  	$queryInd = "SELECT Industry_Title FROM Industries WHERE Industry_ID=$myrowe[industries_Industry_ID]";
  	$resultInd = mysql_query($queryInd) or die (mysql_error());
  	$myroweIND = mysql_fetch_array($resultInd)
  ?>
  <br />
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; color:#000000"><? echo $myroweIND[industry_Title];?></font>
  <? } 
  if($myrowe[Description]!='') {?>
  <br />
  <font style="font-family: Arial; font-size: 8.5pt; color:#000000"><? echo $myrowe[Description];?></font><p></p>
  <? } ?>
  <br /><br />
  <? } 
  <? }} ?>
  
  
  
  

 6. nesapratu jautājumu?

   

  tur tu bildi nevari iedabūt - tas ir kods.

   

  Ja tu domā bildes adresi, tad viņš tur ir - kaut kāds.

   

  +

   

  man nedaudz dīvaini liekas.

  Ko dara funkcija - t ?

   

  Pats tu rakstīji?

   

   

  t izvada tekstu Next.

  Karoče man ir links Next, bet tā vietā gribu dabūt bultiņas bildi uz kuras uzkliķšinot pāriet uz nākamo lapu.

 7. <td class="image-navigator-next">

  <?php print isset($next_link) ? '<a href="'. $next_link .'"><img scr="/sites/all/modules/node_gallery/theme/arrow.png">'. t('Next') .' </a>' : ' '; ?>

  </td>

   

  Kaa lai shajaa kodaa iedabuuju bildi pareizi?

 8. Kas sheit ir netaa?

  function update(i) {
   createRequest();
   var params="id="+i;
   params=params+"&ac=3";
   params=params+"&newUrl="+document.getElementById(i).value;
   params=params+"&DATEFROM="+document.getElementById(i).value;
   params=params+"&DATETO="+document.getElementById(i).value;
   //alert(params);
   request.open("POST", "/banners/ajax.php", false);
   request.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");	
   request.onreadystatechange = updatePage;
   request.send(params);
   }
  

 9. Vai kaads man var pateikt ko esmu palaidis garaam ka man netiek ierakstiiti dati no laukiem DATEFROM un DATETO? Pareejais straadaa super.

   

  $action = $_POST['ac'];
  $banner_id = $_POST['id']; /* get banner id*/
  $newUrl = $_POST['newUrl'];
  $DATEFROM = $_POST['DATEFROM'];
  $DATETO = $_POST['DATETO'];
  
  $find="http://";
  $pos=strpos($newUrl,$find);
  if($pos===false) $newUrl=$find.$newUrl;
  
  if($banner_id!=''){
  if($action=='5'){
  	$sql = "INSERT INTO right_side_banners (DATEFROM) VALUES ('".$DATEFROM."')"; 
  	$res = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
  }
  
  {
  if($action=='6'){
  	$sql = "INSERT INTO right_side_banners (DATETO) VALUES ('".$DATETO."')";
  	$res = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
  }
  
  {
  if($action=='3'){
  	$sql = "UPDATE right_side_banners SET link_URL='".$newUrl."' WHERE ID=".$banner_id; 
  	$res = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
  }
  if($action=='4'){
  	$sqlSelect = "SELECT `banner` FROM right_side_banners WHERE ID=".$banner_id; 
  	$resSelect = mysql_query($sqlSelect) or die(mysql_error());
  	$banner = mysql_fetch_array($resSelect);
  	if($banner[0]!=''){
  		// delete file
  		$uploaddir_logo = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$banner[0];
  		unlink($uploaddir_logo);
  		// clean DB
  		$sql = "DELETE from right_side_banners WHERE ID=".$banner_id; 
  		$res = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
  	}
  }
  if($action=='2'){
  	$sql = "UPDATE right_side_banners SET active='1' WHERE ID=".$banner_id; 
  	$res = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
  }
  if($action=='1'){
  	$sql = "UPDATE right_side_banners SET active='0' WHERE ID=".$banner_id; 
  	$res = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
  }
  
  }
  
  ?>

 10. Nezinu, vari izmantot <input type="button"> tagu, vari arī uzzīmēt to like pogu. Varī arī uztaisīt to like pogu vienkārši kā tekstuālu linku.

   

  Kaa iisti saukt shaada veida skriptu vispaar

 11. Ka lai uztaisa Like pogu liidziigi kaa facebook Like poga tikai bet nevajag man shareet ne uz Facebook ne uz kaadu citu sociaalo tiiklu.

  Vienkarshi lai skaititos cik cilvekiem konkreetais raksts vai bilde patiik.

 12. Man ir kods

  <?php 
  $group=1;
  $group=2;
  $group=3;
  include "members/member_block.php"; ?><br />

   

  Kaa lai apvienoju visas 3 grupu variabljus lai taalaakais php kods izpildiitu no visiem variabliem ja pielieku OR tad izpilda tikai 1 grupas variabli, bet man vajag lai izpilda no visiem.

 13. Well, forši būtu, ja izmantotu pastebin vai ko tamīdzīgu. Anyways,

  Nekādus errorus neesi saņēmis no querijiem?

  Cik Tev tālu sourcē var redzēt? Vajadzētu jebkurā gadījumā visticamāk redzēt <img src="">

  Kā arī šis

  while ($row = mysql_fetch_array($result)) {}

  nepaķer arī Tavu otru queriju, kas ir zem $result2.

  Nekad tik sarežģītu queriju taisījis neesmu, lai noteiktu intervālus, bet ticu, ka tos var apvienot vienā querijā.

  Dod vairāk info par to, ko redzi un ko neredzi.

  Kā arī pārbaudi, vai tiešām Tev tabulās ir rowi, kas saucās LOGO_lnk un Company_Title. Šādi, un ne citādi.

  Lai atrastu labāko variantu datubāzes tabulās savu vajadzīgo, iesaku izmantot phpmyadmin SQL tabu.

   

   

  Lai dabuutu aaraa vienkaarsi lietotaajus ar bildi

  $result = mysql_query("SELECT * FROM Members ORDER BY Creation_Date DESC LIMIT 3");
  
  while($row = mysql_fetch_array($result))
   {
  
   echo "<br />";
  
  echo "<img src=\"" . $row['LOGO_lnk'] . "\" >";
  echo $row['Company_Title'];
  
   }
  
  
  mysql_close($con);
  ?><br />

   

  tas viss normaali straadaa... bet man vajag lai tiktu paraadiiti lietotaaji kas registreeti peedeejos 2 meeneshu laikaa no kolonnas GROUP_ID=4 un lietotaaji kas registreeti 1 meenesi attieciigi ar GROUP_ID 1-3

 14. Kura vieta tu piešķir $row vērtībās?

  Šis no paraugam

  <?php
  $con = mysql_connect("localhost","peter","abc123");
  if (!$con)
   {
   die('Could not connect: ' . mysql_error());
   }
  
  mysql_select_db("my_db", $con);
  
  $result = mysql_query("SELECT * FROM Persons");
  
  while($row = mysql_fetch_array($result))
   {
   echo $row['FirstName'] . " " . $row['LastName'];
   echo "<br />";
   }
  
  mysql_close($con);
  ?>

  while($row = mysql_fetch_array($result))

   

   

   

   

  $query1='';

  $query2='';

  $result='';

  $result2 ='';

  // mysql depends on selected group

  if(($group==1) || ($group==2)) {

  $query1 = "SELECT * FROM Members WHERE Group_ID=$group and Creation_Date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 2 MONTH) ORDER BY Company_Title ASC";

  $query2 = "SELECT * FROM Members WHERE Group_ID=$group and Creation_Date < DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 2 MONTH) ORDER BY Company_Title ASC";

  $result = mysql_query($query1) or die (mysql_error());

  $result2 = mysql_query($query2) or die (mysql_error());

  }

  else if($group==3) {

  $query1 = "SELECT * FROM Members WHERE Group_ID=$group and Creation_Date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH) ORDER BY Company_Title ASC";

  $query2 = "SELECT * FROM Members WHERE Group_ID=$group and Creation_Date < DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH) ORDER BY Company_Title ASC";

  $result = mysql_query($query1) or die (mysql_error());

  $result2 = mysql_query($query2) or die (mysql_error());

  }

  else {

  $query2 = "SELECT * FROM Members WHERE Group_ID=$group ORDER BY Company_Title ASC";

  $result2 = mysql_query($query2) or die (mysql_error());

  }

   

   

  if(!empty($result)){

  while ($row = mysql_fetch_array($result)) {

   

   

  echo "<br />";

   

  echo "<img src=\"" . $row['LOGO_lnk'] . "\" >";

  echo $row['Company_Title'];

   

  }

   

   

  mysql_close($con);

  ?><br />

   

   

   

  Shaadi arii veel iisti nav kaut kas liidz galam

 15. Man ir kods ar kuru meeginu izvadiit datus no DB njemot veeraa laiku un grupu kuraa lietotaajs atrodas, tik nevaru izpiipeet kluudu.

   

  <p class="rtecenter" style="margin-top: 20px;">

  <strong><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(193, 18, 31);">New Members</span></span></strong></p>

  <?php

  $con = mysql_connect("localhost","user","pwd");

  if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

   

  mysql_select_db("DB", $con);

   

  $query1='';

  $query2='';

  $result='';

  $result2 ='';

  // mysql depends on selected group

  if(($group==1) || ($group==2)) {

  $query1 = "SELECT * FROM Members WHERE Group_ID=$group and Creation_Date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 2 MONTH) ORDER BY Company_Title ASC";

  $query2 = "SELECT * FROM Members WHERE Group_ID=$group and Creation_Date < DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 2 MONTH) ORDER BY Company_Title ASC";

  $result = mysql_query($query1) or die (mysql_error());

  $result2 = mysql_query($query2) or die (mysql_error());

  }

  else if($group==3) {

  $query1 = "SELECT * FROM Members WHERE Group_ID=$group and Creation_Date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH) ORDER BY Company_Title ASC";

  $query2 = "SELECT * FROM Members WHERE Group_ID=$group and Creation_Date < DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH) ORDER BY Company_Title ASC";

  $result = mysql_query($query1) or die (mysql_error());

  $result2 = mysql_query($query2) or die (mysql_error());

  }

  else {

  $query2 = "SELECT * FROM Members WHERE Group_ID=$group ORDER BY Company_Title ASC";

  $result2 = mysql_query($query2) or die (mysql_error());

   

   

  {

   

  echo "<br />";

   

  echo "<img src=\"" . $row['LOGO_lnk'] . "\" >";

  echo $row['Company_Title'];

   

  }

   

   

  mysql_close($con);

  ?><br />

×
×
 • Create New...