Jump to content
php.lv forumi

ziedinjsh

Reģistrētie lietotāji
 • Posts

  789
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by ziedinjsh

 1. Un kā šo funkciju izmantot/pielietoto paroles drošībais?
 2. Cik vandījos pa google tad liekas, ka šis ir pietiekami droš lai glabātu paroli if (defined("CRYPT_BLOWFISH") && CRYPT_BLOWFISH) { $salt = '$2y$11$' . substr(md5(uniqid(rand(), true)), 0, 22); return crypt($password, $salt); }
 3. Lazy load man neizdevās palaist. Šis man arī neiet tas laikam tapēc ka bildes izvietošanais iz mantoju montage pluginu
 4. Labi, kā tad varetu izvadīt viņus ar ajax?
 5. Šeit ir kods jsfiddle.net pirmās divas pirmām divām nitek funkcijas, bet pārējās jau ir redzamas, tās kas ir apakšā šis piemērs strādā, bet kad bildes ir blakus četras, tad nestrādā!
 6. sveiki, meiģinu panākt, ka jquery ielādē elemntus kad rulēju uz leju lapu, ielādē tik daudz kas ir redzams ekrānāna, bet šobrīd nekas rulējot nenotiek! jQuery(function(){ var count = jQuery('#am-container a').size(); var lastScroll = 0; jQuery('#show').text(count); jQuery('#am-container a').hide(); jQuery('#am-container a').slice(0, 16).fadeIn(500); jQuery(window).scroll(function(event){ var st = jQuery(this).scrollTop(); if (st > lastScroll){ jQuery('#am-container a:hidden').slice(0, 16).fadeIn(500); } lastScroll = st; }); });
 7. Sveiki, es bišķ aizdomājos un tad īsti nevaru saprast kā tad īsti ir! Lielākā daļa lapās ir: copyright © 2014 domens.lv ar to tekstu priekšā man īsti nepatīk, simpātiskāk ir: © 2014 domens.lv Kāda tam ir atšķirība? copy simbols tā pat nocīmē to pāsu copyright! vai tad ne?
 8. Tā būs ideju izpaušana, jebkurš paskatīsies un var izveidot ko tādu!
 9. Sveiki! Kādu laiku domāju izveidot ne pārāk sarežģītu portālu cilvēkiem, kuriem patīk braukāt pa Latviju. Esmu taisījis vairākus variantus/versijas, bet nevaru pabeigt, jo ierobežo programmēšanas zināšanas. Programmēšana man ir kā hobijs. Šis piedāvajums ir kā bezmaksas sadarbība, vairāk domāts iesācējiem, kas darbojas ar php, mysqli, html, css un jquery. Varēsiet pievienot savam portfolio, ja vēlaties! Ja ar laiku portālam izveidosies kaut kāda peļnas perspektīve tad protams peļņa tiks dalīta! Ja esi ieinteresēts(-a) tad droši raksti man uz [email protected] ar tēmu: sadarbības projekts vai arī šeit sūti PM. :) P.S. Ja kādam ir kas sakāms nelabvēlīgs va nicināms, lūdzu, paturiet to pie sevis.
 10. Paldies, varat slēgt ciet! Atrisināju imagepng($bilde, $vieta_kur_saglabā.$bildes_nosaukums.'.png');
 11. Sveiki! Man ir neliela ķibele. Ir kods kurš augšupielādējot izveidot mp3 faila waveform bildi. Funkcija strādā, bildi izveidot un parāda, bet ir lieta tādā, ka viņa nesaglabājās! Cik pa google vandījos tad tas esot jādara šādi imagepng($bilde, $vieta_kur_saglabāt); bet tas nestrādā! Kods: <?php function waveform($id, $file){ ini_set("max_execution_time", "30000"); // how much detail we want. Larger number means less detail // (basically, how many bytes/frames to skip processing) // the lower the number means longer processing time define("DETAIL", 1); define("DEFAULT_WIDTH", 600); define("DEFAULT_HEIGHT", 50); define("DEFAULT_FOREGROUND", "#666666"); define("DEFAULT_BACKGROUND", "#FFFFFF"); /** * GENERAL FUNCTIONS */ function findValues($byte1, $byte2){ $byte1 = hexdec(bin2hex($byte1)); $byte2 = hexdec(bin2hex($byte2)); return ($byte1 + ($byte2*256)); } /** * Great function slightly modified as posted by Minux at * http://forums.clantemplates.com/showthread.php?t=133805 */ function html2rgb($input) { $input=($input[0]=="#")?substr($input, 1,6):substr($input, 0,6); return array( hexdec(substr($input, 0, 2)), hexdec(substr($input, 2, 2)), hexdec(substr($input, 4, 2)) ); } /** * PROCESS THE FILE */ // temporary file name $tmpname = substr(md5(time()), 0, 10); // copy from temp upload directory to current copy($file, "{$tmpname}_o.mp3"); // support for stereo waveform? $stereo = isset($_POST["stereo"]) && $_POST["stereo"] == "on" ? true : false; // array of wavs that need to be processed $wavs_to_process = array(); /** * convert mp3 to wav using lame decoder * First, resample the original mp3 using as mono (-m m), 16 bit (-b 16), and 8 KHz (--resample 8) * Secondly, convert that resampled mp3 into a wav * We don't necessarily need high quality audio to produce a waveform, doing this process reduces the WAV * to it's simplest form and makes processing significantly faster */ if ($stereo) { // scale right channel down (a scale of 0 does not work) exec("lame {$tmpname}_o.mp3 --scale-r 0.1 -m m -S -f -b 16 --resample 8 {$tmpname}.mp3 && lame -S --decode {$tmpname}.mp3 {$tmpname}_l.wav"); // same as above, left channel exec("lame {$tmpname}_o.mp3 --scale-l 0.1 -m m -S -f -b 16 --resample 8 {$tmpname}.mp3 && lame -S --decode {$tmpname}.mp3 {$tmpname}_r.wav"); $wavs_to_process[] = "{$tmpname}_l.wav"; $wavs_to_process[] = "{$tmpname}_r.wav"; } else { exec("lame {$tmpname}_o.mp3 -m m -S -f -b 16 --resample 8 {$tmpname}.mp3 && lame -S --decode {$tmpname}.mp3 {$tmpname}.wav"); $wavs_to_process[] = "{$tmpname}.wav"; } // delete temporary files unlink("{$tmpname}_o.mp3"); unlink("{$tmpname}.mp3"); // get user vars from form $width = isset($_POST["width"]) ? (int) $_POST["width"] : DEFAULT_WIDTH; $height = isset($_POST["height"]) ? (int) $_POST["height"] : DEFAULT_HEIGHT; $foreground = isset($_POST["foreground"]) ? $_POST["foreground"] : DEFAULT_FOREGROUND; $background = isset($_POST["background"]) ? $_POST["background"] : DEFAULT_BACKGROUND; $draw_flat = isset($_POST["flat"]) && $_POST["flat"] == "on" ? true : false; $img = false; // generate foreground color list($r, $g, $b) = html2rgb($foreground); // process each wav individually for($wav = 1; $wav <= sizeof($wavs_to_process); $wav++) { $filename = $wavs_to_process[$wav - 1]; $handle = fopen($filename, "r"); // wav file header retrieval $heading[] = fread($handle, 4); $heading[] = bin2hex(fread($handle, 4)); $heading[] = fread($handle, 4); $heading[] = fread($handle, 4); $heading[] = bin2hex(fread($handle, 4)); $heading[] = bin2hex(fread($handle, 2)); $heading[] = bin2hex(fread($handle, 2)); $heading[] = bin2hex(fread($handle, 4)); $heading[] = bin2hex(fread($handle, 4)); $heading[] = bin2hex(fread($handle, 2)); $heading[] = bin2hex(fread($handle, 2)); $heading[] = fread($handle, 4); $heading[] = bin2hex(fread($handle, 4)); // wav bitrate $peek = hexdec(substr($heading[10], 0, 2)); $byte = $peek / 8; // checking whether a mono or stereo wav $channel = hexdec(substr($heading[6], 0, 2)); $ratio = ($channel == 2 ? 40 : 80); // start putting together the initial canvas // $data_size = (size_of_file - header_bytes_read) / skipped_bytes + 1 $data_size = floor((filesize($filename) - 44) / ($ratio + $byte) + 1); $data_point = 0; // now that we have the data_size for a single channel (they both will be the same) // we can initialize our image canvas if (!$img) { // create original image width based on amount of detail // each waveform to be processed with be $height high, but will be condensed // and resized later (if specified) $img = imagecreatetruecolor($data_size / DETAIL, $height * sizeof($wavs_to_process)); // fill background of image if ($background == "") { // transparent background specified imagesavealpha($img, true); $transparentColor = imagecolorallocatealpha($img, 0, 0, 0, 127); imagefill($img, 0, 0, $transparentColor); } else { list($br, $bg, $bb) = html2rgb($background); imagefilledrectangle($img, 0, 0, (int) ($data_size / DETAIL), $height * sizeof($wavs_to_process), imagecolorallocate($img, $br, $bg, $bb)); } } while(!feof($handle) && $data_point < $data_size){ if ($data_point++ % DETAIL == 0) { $bytes = array(); // get number of bytes depending on bitrate for ($i = 0; $i < $byte; $i++) $bytes[$i] = fgetc($handle); switch($byte){ // get value for 8-bit wav case 1: $data = findValues($bytes[0], $bytes[1]); break; // get value for 16-bit wav case 2: if(ord($bytes[1]) & 128) $temp = 0; else $temp = 128; $temp = chr((ord($bytes[1]) & 127) + $temp); $data = floor(findValues($bytes[0], $temp) / 256); break; } // skip bytes for memory optimization fseek($handle, $ratio, SEEK_CUR); // draw this data point // relative value based on height of image being generated // data values can range between 0 and 255 $v = (int) ($data / 255 * $height); // don't print flat values on the canvas if not necessary if (!($v / $height == 0.5 && !$draw_flat)) // draw the line on the image using the $v value and centering it vertically on the canvas imageline( $img, // x1 (int) ($data_point / DETAIL), // y1: height of the image minus $v as a percentage of the height for the wave amplitude $height * $wav - $v, // x2 (int) ($data_point / DETAIL), // y2: same as y1, but from the bottom of the image $height * $wav - ($height - $v), imagecolorallocate($img, $r, $g, $b) ); } else { // skip this one due to lack of detail fseek($handle, $ratio + $byte, SEEK_CUR); } } // close and cleanup fclose($handle); // delete the processed wav file unlink($filename); } header("Content-Type: image/png"); chmod('../../mp3/',0777); // want it resized? if ($width) { // resample the image to the proportions defined in the form $rimg = imagecreatetruecolor($width, $height); // save alpha from original image imagesavealpha($rimg, true); imagealphablending($rimg, false); // copy to resized imagecopyresampled($rimg, $img, 0, 0, 0, 0, $width, $height, imagesx($img), imagesy($img)); imagepng($rimg); imagedestroy($rimg); } else { imagepng($img, '../../mp3/'); } imagedestroy($img); } P.S. Paldies jau iepriekš
 12. Labi, bet kapēc viņš neielādē lapas saturu spiežot pārlūka back pogu?
 13. šinī gadījumā jQuery(this) sanāk uzspiestais a elements. Tapēc jau ir jQuery(this).parent('li')
 14. Labdien, man ir tāda lieta, ka izveidoju kodu: jQuery(function(){ document.title = 'Braucam'; jQuery('.menu li a').on('click', function(e){ e.preventDefault(); var url = jQuery(this).attr('href'); jQuery.ajax({ url:url, success: function(data){ var page_content = jQuery(data); var page_title = page_content.find('.data-title').text(); var get_content = page_content.find('.data-content').html(); jQuery('div#page').html(get_content); document.title = page_title; jQuery('.menu li.current').removeClass('current'); jQuery(this).parent('li').addClass('current'); }, error: function(){ alert('ups!'); } }); if(url!=window.location){ window.history.pushState({path:url}, '', url); } }); return false; jQuery(window).bind('popstate', function(){ jQuery.ajax({ url:location.pathname, success: function(data){ var page_content = jQuery(data); var page_title = page_content.find('.data-title').text(); var get_content = page_content.find('.data-content').html(); jQuery('div#page').html(get_content); document.title = page_title; jQuery('.menu li.current').removeClass('current'); jQuery(this).closest('li').addClass('current'); } }); }); }); pārvietojoties par portālu it kā strādā, nu vismaz netiek pārlādēta lapa un saturs tiek ielādēts, bet ja es nospiežu ,back` pogu browserim tad mainās tikai url, bet ne lapas saturs. Saturs paliek tas pats. Un vēlviena neliela problēma: Es nesaprotu kapēc nestrādā addClass('current') removeClass strādā.
 15. ar mysql_fetch_assoc nestradā, strādā ar mysql_fetch_array. Par mysqli neatradu kā pieslēgties konkrētai datubāzes tabulai vai datubāzai
 16. šādi ir labāk $sql = mysql_query("select word from bad_words") or die(mysql_error()); ?
 17. ja es $word vietā izmantoju kādu konkrētu vārdu tad strādā
 18. kā tu biji to domājis? Man neiet ar to strpos <?php include('dbase.php'); $data = 'kjhedkedhewlkejkswp pis wjeflk'; $sql = mysql_query("SELECT * FROM bad_words") or die(mysql_error()); if (mysql_num_rows($sql) > 0) { while($rs = mysql_fetch_assoc($sql)) { $bad_words[] = $rs['word']; } } $noBadWordsFound = true; foreach ($bad_words as $word) { if(strpos($data, $word)){ $noBadWordsFound = false; break; } } if ($noBadWordsFound) { echo 'nav'; } else { echo 'ir'; } ?>
 19. Veidoju kko līdzīgu bad word filtram.. šinī gadījumā nevis aizvieto ar kaut ko bet paziņo ir bad word vai nav. <?php include('dbase.php'); $data = 'kjhedkedhewlkejkswp pis wjeflk'; global $pre; $sql = mysql_query("SELECT * FROM bad_words") or die(mysql_error()); if (mysql_num_rows($sql) > 0) { while($rs = mysql_fetch_assoc($sql)) { $bad_words[] = $rs['word']; } } $noBadWordsFound = true; foreach ($bad_words as $word) { if (preg_match('/'.$word.'/', $data)) { $noBadWordsFound = false; break; } } if ($noBadWordsFound) { echo 'nav'; } else { echo 'ir'; } ?> nepieciešamo funkciju viņš dar, bet ir vēl šāda lieta kā: Warning: preg_match(): Compilation failed: nothing to repeat at offset 0 in /home/mydraftn/public_html/process/test.php on line 17 Warning: preg_match(): Compilation failed: nothing to repeat at offset 0 in /home/mydraftn/public_html/process/test.php on line 17 Warning: preg_match(): Compilation failed: nothing to repeat at offset 0 in /home/mydraftn/public_html/process/test.php on line 17 Warning: preg_match(): Compilation failed: nothing to repeat at offset 0 in /home/mydraftn/public_html/process/test.php on line 17 Warning: preg_match(): Compilation failed: nothing to repeat at offset 3 in /home/mydraftn/public_html/process/test.php on line 17 es tikai nevaru saprast kas man jāpārveido vai kādi simboli ir jāliek šajā vietā '/'.$word.'/' Paldies jau iepriekš!
 20. Labdien! Man tāds jautājums: index.html failā ir inklūdoti js faili. ar jQuery .get funkciju es iegūstu lapas saturu jQuery.get('php/check_session.php', function(data){ jQuery('#wrap').html('uzgaidi..'); if(data=='error'){ jQuery.get('front.html', function(data){ data = '"' + data + '"'; jQuery('#wrap').html(data); }); }else if(data=='ok'){ jQuery.get('audio.html', function(data){ data = '"' + data + '"'; jQuery('#wrap').html(data); }); } }); viss ir labi, bet ir viena lieta ko es nevaru izdomāt. Piemēram: front.html ir trigeris "enter" bet uzspiežot uz viņu nekas nenotiekas. Saprotu to ka pašā html saturā patiesībā tā front.html saturs nav (source code paskatoties nav) tapēc nenotiek attiecīgā funkcija jQuery('.enter').live('click', function(){ alert(1); }); Kā var panākt lai šādā veida varētu palaist citas funkcijas kas ir ar jquery iegūts saturs?
 21. labi, bet kā to varētu paveikt!? Vai varbūt kaut kā var saglabāt datubāzē ko parāda iekopētais links?
 22. Vai tiešām neviens? Pats te meiģinu, bet nekādīgi nesanāk!
×
×
 • Create New...