Jump to content
php.lv forumi

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Last week
 3. aaxc

  Meklēju dizaineri

  Meklēju dizaineri privātam projektam. Principā ir nepieciešams savest kārtībā frontendu lapelei ar 4 dažādiem atvērumiem (var arī bez scriptiem), pašam vienkārši vairs nav laika pētīt un domāt frontend dizaina nianses. Bet galvenais ir izveidot pamata dizaina struktūru un aprakstu tālākai projekta attīstībai, ti, krāsu paletes, fontus un izmēru izvēlni kā arī pamata vadlīnijas kopējam stilam. Interesentus lūdzu rakstīt privāti.
 4. Tas nav saistīts ar draugiem. 10000 tiešām nav liela datubāze.
 5. Sphinx diezgan oldschool, tagad sadzen dokumentus iekš Elasticsearch'a un meklē bez bēdām. Tas būtu vienkāršākais, grūtāk drīzāk būs nopārsēt CV, ņemot vērā, cik daudz dažādos, random formātos tas var būt, ja nav kaut kāds standartizēts. Es teiktu, ka automatizēt to būs nereāli. ...un 10k nav liela datubāze :)
 6. Meklēšanai vajag izmantot kādu text-search dzinēju, atbilstoši sagatavot datus. Liekas, meklēšanu gan pēc atslēgas vārdiem, gan pēc teksta, labi paveica tas pats Sphinx. Kā glabāt pašus failus - reliģijas jautājums. Galvenais, lai diskusija neaiziet šajā virzienā.
 7. Vajag izstrādāt programmu personāla atlases aģentūrai, kur viņi reģistrēs kandidātus un CV PDF un DOC formātos. Būs ap 10 000 cv. Vai varat ieteikt kā labāk organizēt CV glabāšanu un meklēšanu failos pēc atslēgas vārdiem? Es domāju glabāt CV failos , datubāzē linkus uz failiem, kad tiek pievienots CV, noparsēt saturu un saglabāt tekstu datubāzē. Un meklēt datubāzē, teksta laukā. Varbūt ir kāds pareizāks risinājums? Paldies!
 8. Earlier
 9. Tev taisnība! Tu vienkārši nesaproti. Jā, paļāvos uz to, ka mācēsi pats uzrakstīt SQL pieprasījumu un aizpildīt to masīvu dinamiski. Es pat netestēju to kodu, cerībā, ka uztversi domu. Acīm redzot, kļūdījos! Vai šādi ir saprotamāk? <?php $dbdata = [1 => "A", 2 => "B", 3 => "C", 4 => "D"]; //Ielasa no DB // --> $sql = "SELECT DAY(datums) AS d, vertiba FROM dezuranti WHERE datums BETWEEN '2019-04-01' AND '2019-04-30'" ; if ($result = mysqli_query($link, $sql)) { while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { $dbdata[$row["d"]] = $row["vertiba"]; } } Ceru, ka man nebija tev jāiekopē pilns, atkļūdots kods...
 10. Sapratu, bet tomēr - kodā Tu visas vērtības norādi statiski (1 => "A", 2 => "B", 3 => "C", 4 => "D", 5 => "E"), kas īsti neder. Man 1 vērtība visos gadījumos nebūs tikai un vienīgi "A", bet gan ar drop-down izvēlēta. Vai arī es atkal kaut ko nesaprotu... :D
 11. emm.... Nu vispār ideja bija, ka katrai dienai ielasa vērtību, kāda tā ievadīta jau iepriekš. Tas tikai piemērā bija 4 dienas, bet bija jābūt visām dienām tajā mēnesī. Tātad, ja tu ko saglabā DB, tad attēlojamās vērtības iegūst no tās pašas DB.
 12. Jā, redzēju šo komentāru. Ko mēs šajā gadījumā iegūstam, ielasot šīs vērtības no datubāzes?
 13. Vai pamanīji tai vienā rindiņā komentāru "//Ielasa no DB"? Vai tev liekas, ka es to tāpat vien pierakstīju? Jā ir izpildāms, ja pareizi uzraksta!
 14. Kods strādā, bet efekts ir praktiski tas pats. Pirms un pēc submit bilde ir sekojoša: Tas ir, pēc submit nesaglabājas manas drop-down izvēles, bet atgriežas sākotnējās. Sāk rasties jautājums, vai tikai ar PHP+HTML šis uzdevums vispār ir izpildāms? :D
 15. Šitam uzdevam es ieteiktu izmantot kādu js framework. Piemēram vue vai react. Pats sāku apgūt vue. Viņš ir diezgan ērts un viegls.
 16. Un, kā būtu ar šādu risinājumu? <?php //... $dbdata = [1 => "A", 2 => "B", 3 => "C", 4 => "D"]; //Ielasa no DB $opts = ["0", "A", "B", "C", "D", "E"]; for ($day = 1; $day <= $day_count; $day++, $str++) { $date = $ym . '-' . $day; if ($today == $date) { $week .= '<td class="today">' . $day; } else { $week .= '<td>' . $day; } $week .= '<br>'; $week .= '<select name="day_' . $day . '" style="background-color:#01A9DB;">'; foreach($opts as $opt) { $selected = isset($dbdata[$day]) && $dbdata[$day] == $opt ? "selected" : ""; $label = $opt == "0" ? "..." : $opt; $week .= "<option value=\"{$opt}\" {$selected}>{$label}</option>"; } $week .= '</select>'; $week .= '</td>'; } //...
 17. Tev taisnība, diezgan loģisks iznākums! :) Un te mēs atgriežamies pie jautājuma, kuru Tev jautāju kādu laiku iepriekš - kā saglabāt drop-down vērtības, lai pēc Submit tās netiek nonullētas, bet piegalbā un atrāda iepriekš norādīto vērtību.. Ja domā šādi: $week .= '<br>'; $week .= '<select name="day_' . $day . '" style="background-color:#01A9DB;">'; $week .= '<option value="0">...</option>'; $week .= '<option value="A">A</option>'; $week .= '<option value="B" selected>B</option>'; $week .= '<option value="C">C</option>'; $week .= '<option value="D">D</option>'; $week .= '<option value="E">E</option>'; $week .= '</select>'; $week .= '</td>'; tad tas īsti nederēs. Jo tas, kas ir nepieciešams - lai katrā no tabulas ierakstiem saglabātos iepriekš zem drop-down izvēlēta un pēc tam submit-ota vērtība (teiksim, opcija "E"), nevis statiski iekš koda ar "selected" norādītā vērtība "B". Ceru, ka domu saprati...
 18. Viss strādā, kā tu esi uzrakstījis! Sanāk tā, ka tu: 1) Atver lapu pirmo reizi un visās izvēlnēs ir 0. 2) 2. datumā izvēlies B un saglabā. Rezultātā DB tev tiek ierakstīts, ka visos datumos ir 0, izņemot 2., kurā ir B. 3) Pēc pārlādes lapa atveras un visās izvēlnēs atkal ir 0. 4) 3. datumā izvēlies A un saglabā. DB visos datumos, bet ieskaitot 2. tiek ierakstīts 0, izņemot 3., kurā ir A. T.i. tu pats pārraksti 2. datumu ar 0 un brīnies, ka "tabula tiek pārrakstīta". Vietā, kur tev tiek sagatavots <select>, pie vajadzīgā option, kurš atbilst DB vērtībai, tev jāieraksta <option value="B" selected>.
 19. // Create Calendar!! $weeks = array(); $week = ''; // Add empty cell $week .= str_repeat('<td></td>', $str); for ( $day = 1; $day <= $day_count; $day++, $str++) { $date = $ym . '-' . $day; if ($today == $date) { $week .= '<td class="today">' . $day; } else { $week .= '<td>' . $day; } $week .= '<br>'; $week .= '<select name="day_' . $day . '" style="background-color:#01A9DB;">'; $week .= '<option value="0">...</option>'; $week .= '<option value="A">A</option>'; $week .= '<option value="B">B</option>'; $week .= '<option value="C">C</option>'; $week .= '<option value="D">D</option>'; $week .= '<option value="E">E</option>'; $week .= '</select>'; $week .= '</td>'; // End of the week OR End of the month if ($str % 7 == 6 || $day == $day_count) { if ($day == $day_count) { // Add empty cell $week .= str_repeat('<td></td>', 6 - ($str % 7)); } $weeks[] = '<tr>' . $week . '</tr>'; // Prepare for new week $week = ''; } }
 20. un, kas tev iekš $weeks?
 21. POST konfigs: <form method="post"> <table class="table table-bordered" > <tr bgcolor="#01DFA5"> <th>Pr</th> <th>Ot</th> <th>Tr</th> <th>Ce</th> <th>Pi</th> <th style="color:red">Se</th> <th style="color:red">Sv</th> </tr> <?php foreach ($weeks as $week) { echo $week; } ?> </table> <input class="button" type="submit" value="Submit!"> </form> </div>
 22. Cik dienas tev tiek padotas POST pieprasījumā? Ja visas dienas nav vienā, POST pieprasījuma dienā, tad tabulas aktuālais mēnesis tiek patīrīts, jo ciklā tu savāc POST datus no visām dienām, ieskaitot tās, kas nav padotas.
 23. Jautājums ir, kur kodā ir kļūda, ka katrs nākamais pieprasījums pārraksta tabulu no jauna? Koda daļa: // INSERT LOOP if (isset($_POST['day_1'])) { $sql_parts = []; for ( $day = 1; $day <= $day_count; $day++) { $date = $ym . '-' . $day; $test = null; $key = 'day_' . $day; if (isset($_POST[$key])) { $test = $_POST[$key]; } $sql_parts[] = "('$date', '$test')"; } if ($sql_parts) { $link = mysqli_connect("localhost", "root", "xxx", "yyy"); if ($link === false) { die("Maintenance code #1234."); } $implodeArray = implode(',', $sql_parts); $sql = "INSERT INTO dezuranti VALUES " .$implodeArray. "ON DUPLICATE KEY UPDATE Dezurants = VALUES(Dezurants)"; if (mysqli_query($link, $sql)){ echo "<p> <font color=#01DFA5> <b><i>title!</i></b></font> </p>"; } else { echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link); } mysqli_close($link); } }
 24. Kāds tieši ir jautājums?
 25. Problēma ir tādā, ka manā skatījumā kods ir korekts. : Īsti nav skaidrs, kura daļa no koda pārraksta tabulu (par cik tiek izmantots INSERT INTO + ON DUPLICATE KEY UPDATE)? Jo TRUNCATE kā sql funkciju es jau no koda esmu aizvācis...
 26. Un, kur tieši ir problēma kodu izlabot tā, lai tabulu nav jāpārraksta?
 27. Šobrīd konfigurācija: $sql = "INSERT INTO dezuranti VALUES " .$implodeArray. "ON DUPLICATE KEY UPDATE vertiba = VALUES(vertiba)"; Rezultāts - pie katra Submit man tabula tiek pārrakstīta, atstājot tikai pēdējo submitoto vērtību.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...